CA Visual Objects

CA Visual Objects reprezintă rezultatul evolutiei mediului de dezvoltare Clipper spre zona Client/Server si RAD. Dezvoltat initial de firma Nantucket, Clipper a fost un pseudo-compilator de dBase, a cărui popularitate se baza pe performanta superioară a aplicatiilor datorită codului preinterpretat (p-cod). În timp, Clipper s-a îmbogătit cu noi elemente, păstrînd totusi compatibilitatea cu limbajul dBase.

Proiectantii de la Nantucket au intuit directia de evolutie a tehnologiei (proiectul Aspen), dar n-au făcut fată presiuniilor pietei, astfel încît firma (si implicit Clipper) a fost preluată de Computer Associates, care s-a angajat să ducă mai departe Clipper-ul. Si s-a tinut de cuvînt: în toamna anului trecut a apărut un pre-release al CA Visual Objects, versiunea finală fiind disponibilă la începutul acestui an.

Noul produs a surprins prin noutatea abordării dar a păstrat în mare parte compatibilitatea înapoi, încurajînd însă o "dezvoltare incerementală", prin preluarea aplicatiilor Clipper si dezvoltarea lor ulterioală on-the-fly, prin utilizarea facilitătilor deosebite ale CA Visual Objects.

Mediul de lucru integrat oferit de CA Visual Objects se bazează pe un repository, care este un fel de bază de date în care se memorează informatii despre toate componentele unei aplicatii. Explorarea componentelor pe baza acestor informatii se face printr-un elegant mecanism de browsere care-si predau automat controlul în functie de nivelul componentei. O aplicatie (prin aceasta întelegînd si biblioteci) este formată din module, acestea fiind la rîndul lor compuse din entităti. Există browsere pentru toate aceste nivele, plus browser-ul de clase si cel de erori.

Strîns legat de ansamblul de browsere este si ansamblul de editoare, ce se lansează automat de îndată ce un browser selectează o entitate (un nod terminal al ierarhiei).

Compilarea unei aplicatii se face prin actualizare automată a elementelor modificate si a conexiunilor acestora cu restul aplicatiei. Granularitatea compilării este la nivelul functiei.

Visual Objects dispune de mai multe editoare vizuale (pentru ferestre, rapoarte, meniuri, iconuri), dar cel care ne interesează este Windows Editor. Dispune de o paletă de componente (controale) si o tabelă de proprietăti si functionează în genul VB. O mare parte din functionalitate este implicită iar editarea codului corespunzător evenimentelor este comodă.

Încă în ultimele versiuni de Clipper au apărut primele elemente de OOP. Limbajul utilizat în Visual Objects este însă complet orientat pe obiecte, implementînd toate conceptele majore ale OOP: mostenire, încapsulare, polimorfism, etc. O altă caracteristică este că, spre deosebire de alte dialecte Xbase, limbajul permite o tipizare strictă. Aceasta permite depistarea la timp a erorilor de programare si conduce la generarea unui cod mai performant. Pentru compatibilitate înapoi, se permite si utilizarea de variabile fără precizarea tipului, dar compilatorul încearcă totusi să identifice tipul variabilei din modul în care este utilizată. "Estetic" vorbind, limbajul seamănă mai degrabă cu C-++ decît cu dBase.

Programarea orientată pe obiecte nu se rezumă doar la interfată. Se pot construi, specializa si instantia clase functionale chiar pentru accesul la date, pentru prelucrări diverse etc. Conectarea elementelor de interfată cu sursele de date se face prin obiecte apartinînd clasei DataServer.

Este interesant de remarcat faptul că în privinta accesului la date se poate opta între o abordare de tip Xbase si una de tip SQL, indiferent de sursa de date, prin intermediul sub-claselor lui DataServer numite DBServer si respectiv SQLSelect, fiecare avînd metode specifice.

Conectivitatea cu diverse surse de date se bazează pe o tehnologie proprie, RDD (Replaceable Database Drivers). Există si posibilitatea conectării prin ODBC. Pentru dezvoltare si testare off-line se livrează o versiune locală a serverului de baze de date Watcom SQL.

Visual Objects nu oferă suport pentru controale VBX, dar permite construirea de biblioteci proprii de clase, care pot fi utilizate si îmbogătite pe parcursul dezvoltării a mai multe aplicatii.

Visual Objects dispune de un compilator care produce fie cod masină direct executabil, fie excutabile incluzînd si un run-time pentru p-code. Poate produce de asemenea biblioteci DLL.

Producător: Computer Associates
Distribuitor: NetWorks Oradea
Pret informativ: 489 US$

(C) Copyright Computer Press Agora