Gupta SQLWindows

Compania Gupta a fost înfiintată în 1984, fiind de la început orientată spre baze de date Gupta SQLWindows

Client/Server si interfete, Prima versiune a lui SQLWindows a apărut în 1988, programul fiind un deschizător de drumuri în domeniul dezvoltării rapide de front-end-uri Windows.

Versiunea curentă, SQLWindows 5.0, este un produs matur, îndelung testat de mii de utilizatori si cizelat de proiectantii de la Gupta. Este disponibil în mai multe versiuni: Solo, Desktop, Network si Corporate.

Spre deosebire de majoritatea produselor din această categorie, SQL Windows păstrează o viziune de ansamblu asupra aplicatiei, ceea ce simplifăcă modul de gestiune a componentelor acesteia. Fereastra uzuală de lucru, Application Outliner, serveste atît ca instrument de navigare prin aplicatie cît si ca editor de cod.

În Application Outliner aplicatia se prezintă ca o structură arborescentă, fiecare nod neterminal putînd fi vizualizat (Expand) sau nu (Colapse). În acest fel, proiectantul poate să vadă atît cadrul general al aplicatiei, dar poate si să se concentreze asupra unei anumite părti, pe care poate să o detalieze oricît.

Pentru proiectarea interfetei unei aplicatii, SQLWindows pune la dispozitie Application Designer, un instrument vizual la nivelul de vîrf al acestei categorii. "Inspectorul" de obiecte se cheamă aici Customizer. Paleta (tool palette) are o functionalitate mult extinsă. Pe lîngă faptul că facilitează accesul spre alte componente ale mediului (de pildă editorul de clase), paleta se autoconfigurează în functie de clasa controlului selectat pentru a fi plasat în machetă. Dacă există subclase specializate ale clasei respective, acestea apar în listă si se poate instantia oricare ditre acestea.

Aspectul cel mai interesant legat de dezvoltarea vizuală în SQLWindows este faptul că orice element proiectat vizual se regăseste în cod. Este însă valabilă si reciproca: orice element de interfată poate fi realizat prin cod. Proiectantul are astfel la dispozitie un mediu perfect dual, putînd să opteze în orice moment pentru utilizarea instrumentelor pe care le consideră adecvate.

SQLWindows dispune de un limbaj de programare foarte puternic, numit SAL (SQLWindows Application Language). Sintaxa sa structurată este familiară oricărui programator de C sau Pascal. Dispune de peste 500 de functii predefinite si este orientat obiect, implementînd inclusiv mostenirea multiplă. Curba de învătare a limbajului este considerată foarte scurtă, relativ la puterea si complexitatea mediului de dezvoltare.

Cu exceptia editiei Solo (mai degrabă un demo promotional) toate versiunile SQLWindows permit conectarea prin ODBC si dispun de router-e de acces la baze de date Oracle, SQLServer, Informix, Ingres si AS/400. Componentele pentru livrarea aplicatiilor dezvoltate cu aceste router-e sînt disponibile doar în editiile Corporate si Network.

Pentru dezvoltare si testare off-line, toate versiunile se livrează cu o versiune locală a serverului de baze de date Gupta SQLBase.

În privinta utilizării de componente, SQLWindows poate să folosească controale VBX, dar dispune si de propria sa tehnologie de componente reutilizabile, numite QuickObjects. Acestea sînt niste clase care încorporează o functionalitate bine definită, servind ca "prefabricate" ce pot fi utilizate în dezvoltarea de aplicatii. Clasele pot fi instantiate asa cum sînt sau pot fi specializate în continuare de dezvoltator.

Chiar mediul de dezvoltare SQLWindows beneficiază de cîteva astfel de QuickObjects: QuickForms (care ghidează dezvoltatorul în desenarea interfetelor, în genul "vrăjitorilor" sau "expertilor" din alte produse), QuickGraph (realizează reprezentări grafice ale datelor) si QuickMenus (constructor interactiv de meniuri). În plus, Gupta mai oferă Mail QuickObject (pentru integrarea elementelor de e-mail în aplicatiile dezvoltate) si o colectie de controale de la terti producători, numită Visual Tool Chest.

Ar mai fi de notat că anumite versiuni ale SQLWindows cuprind si alte componente, cum ar fi Quest (un front-end de baze de date care, integrat în aplicatia dezvoltată permite ulizatorului final să formuleze interogări ad-hoc în baza de date), SQLWindows Compiler (generează cod C/C++) si Team Windows (sistem de coordonare pentru dezvoltarea în echipă).

Producător: Gupta Corporation
Distribuitor: Soft-tronic Brasov
Pret informativ:
Solo: 150 US$;
Descktop: 1.045 US$;
Network: 2.995 US$;
Corporate: 5.250 US$

(C) Copyright Computer Press Agora