Glosar

Rutine de conversie HTML

secvente de cod care permit translatarea unui document formatat pentru publicarea pe hîrtie într-un document formatat HTML pentru publicarea pe ecran. Deoarece nu există o relatie biunivocă între cele două formatări, corespondenta se face fie înaintea conversiei fie dinamic, prin ferestre de dialog, în timpul conversiei.

Filtre de validare

secvente de cod care verifică corectitudinea formatării documentului si sintaxa HTML în conformitate cu un anumit standard HTML.

Autori HTML (Authoring tools)

procesoare HTML pentru generarea documentelor noi

Editori (Editors)

procesoare HTML care, în plus fată de Autorii HTML includ rutine de conversie HTML.

Java (Sun Microsystems)

limbaj de programare care tinde să ofere documentelor Web o natură dinamică.


(C) Copyright Computer Press Agora