Active Messages

Arhitectura de comunicatii Active Messages oferă primitive de comunicatie simple si generale, ca un strat minim plasat peste nivelul hardware. Ea serveste ca un sub-strat pentru construirea de biblioteci care ar putea oferi mecanisme de comunicatie de nivel înalt. Astfel, un compilator va putea genera direct cod pentru comunicatii.

Spre deosebire de alte straturi de comunicatie, Active Messages nu este pus direct la dispozitia programatorilor de aplicatii.

Primitiva elementară de comunicatie este mesajul plus un handler. În mod obisnuit, primul cuvânt al unui mesaj activ este un pointer la handler-ul pentru mesajul respectiv. Sosirea mesajului provoacă o cerere de întrerupere, a cărei tratare constă în executia handler-ului. Acesta preia mesajul, îl integrează în procesul de calcul în desfăsurare, după care transmite, dacă este solicitat, un răspuns.

Fiind de nivel scăzut, Active Messages asigură o transmisie rapidă a mesajelor.


(C) Copyright Computer Press Agora