Mesaje Passing Interface

MPI este o primă tentativă de a realiza un standard larg acceptat pentru scrierea programelor paralele pentru sistemele paralele cu memorie distribuită. La definirea versiunilor sale au contribuit participanti din peste 40 organizatii, care s-au întâlnit începând cu ianuarie 1993.

Obiectivele propuse au fost: proiectarea unei interfete pentru aplicatiile paralele si care să fie acceptată de cât mai multe platforme, semantica sa să fie independentă de limbaj, asigurarea unor comunicatii eficiente si fiabile, posibilitatea utilizării unor medii eterogene. MPI include functii pentru comunicatii punct-la-punct, operatii colective, grupuri de procese, crearea unor contexte de comunicatii si a unor topologii de procese.

MPI nu include operatii explicite cu memoria comună, instructiuni de constructie a programelor, facilităti de depanare, suport explicit pentru fire (thread-uri) de executie, gestiunea proceselor si functii de I/E.

MPI nu specifică modelul de executie pentru fiecare proces. Un proces poate fi secvential, sau multi-thread. Toate firele concurente pot executa apeluri MPI, iar apelurile sunt reentrante.

MPI nu pune la dispozitie mecanisme pentru alocarea proceselor si nu se pot genera dinamic noi procese. De asemenea, MPI nu precizează cum are loc interactiunea proceselor cu semnalele dintr-un mediu UNIX, sau cu alte evenimente care nu sunt legate de comunicatiile MPI.

Informatii detaliate se pot obtine de la adresa http://www.mcs.anl.gov/mpi.


(C) Copyright Computer Press Agora