Momentele Zernike

Fără a intra în amănunte (vezi referintele bibliografice), fie un set de polinoame complexe care formează o bază ortogonală în interiorul cercului unitate x2 + y2 = 1 .

Să notăm acest set de polinoame cu Vnm(x , y)

Forma acestor polinoame este:

Vnm(x , y) = Vnm(q , r) = Rnm(r) . exp (j . m . r )

unde: n - întreg pozitiv sau 0

m - întreg, astfel încît n-|m| să fie par si |m|<=n

r - lungimea vectorului din origine la punctul de coordonate (x,y)

q - unghiul dintre vectorul r si axa x, în sens orar

Rnm(r) - polinom radial, definit ca:

cu Rn,-m() = Rn,m()

Momentele Zernike sunt proiectia imaginii pe functiile acestor baze ortogonale. Momentele de ordin n cu repetarea m pentru o functie imagine f(x,y) care se anulează în afara cercului unitate, sunt pentru o imagine digitală:

cu x2 + y2 <= 1


(C) Copyright Computer Press Agora