Dimensiuni si atribute

Orice analiză economică vizează că precădere anumite anumite variabile, numite metrici, care de obicei au o natură numerică. Exemple tipice de metrici sînt: vînzări, venituri, stocuri, procent de piată detinut.

Metricile însă nu există în mod izolat. O valoare a metricii vînzări nu exprimă în sine nimic: e vorba de vînzările totale sau pentru o categorie de produse? Reprezintă vînzările din anul precedent sau din trimestrul curent? Valorile metricilor capătă sens doar însotite de anumiti calificatori.

Calificatorii conceptuali ai metricilor se numesc dimensiuni. Cîteva exemple tipice de dimensiuni sînt timpul, gama de produse, geografia pietei. Pot fi imaginate însă si alte dimensiuni, în functie de activitatea modelată sau metrica luată în discutie. De pildă pentru o anumită afacere, canalul de distributie poate reprezenta o dimensiune. Pentru o anumită analiză, personalul companiei poate fi o dimensiune.

Dimensiunile sînt însă abstractiuni ("calificatori conceptuali") care nu se memorează. Ele însă se concretizează prin intermediul atributelor, care reprezintă calificatorii specifici ai metricilor. Orice atribut se asociază unei singure dimensiuni. O dimensiune poate fi exprimate prin mai multe atribute. Exemple tipice de atribute pentru dimensiunea timp: ziua, săptămîna, luna, trimestrul, anul. Pentru geografia pietei: tara, regiunea, judetul, localitatea.

Adeseori atributele asociate unei dimensiuni au un caracter ierarhic, formînd ierarhii de atribute. De exemplu, atributele asociate dimensiunii geografice formează de regulă ierarhii de tipul: tară, diviziune administrativă, localitate. Se pot da si exemple practice de atribute multiple asociate unei dimensiuni si care să nu aibă caracter ierarhic. De pildă, pentru dimensiunea personal, pot exista atributele departament si profesiune,care nu formează o ierarhie. Este posibil si ca doar o parte dintre atribute să formeze o ierarhie, ca în situatia în care am avea si atributul birou, în conditiile în care fiecare salariat lucrează într-un anumit birou si fiecare birou apartine unui anumit departament.

Datele organizate după dimensiuni multiple sînt numite la modul generic cuburi de date (chiar dacă pot avea mai mult sau mai putin de trei dimensiuni).Viziunea multidimensională a datelor este esentială în analiza economică, deoarece oferă managementului posibilitatea de a privi datele din diverse perspective. Sectiunile bidimensionale în aceste cuburi de date se numesc tablouri.

Viziunea multidimensională asupra datelor nu implică în mod obligatoriu stocarea lor în această formă. Bazele de date relationale si bazele de date multidimensionale îsi dispută actualmente suprematia în domeniul aplicatiilor orientate spre analiză economică, dar din punct de vedere matematic modelele lor de date sînt foarte apropiate, ceea ce permite o relativ usoare mapare a lor.


(C) Copyright Computer Press Agora