Data Warehouse

Informatia se află ascunsă între datele cu care lucrăm zi de zi. Valoarea ei este atît de mare încît merită să facem efortul de a o descoperi.

Mircea Sârbu

Să presupunem că sînt mangerul unei companii ultramoderne, informatizată la nivelul anilor 90. Întreaga gestiune este perfectă. În orice moment oamenii de la marketing pot să afle urma fiecărei comenzi, stadiul derulării oricărui contract, pot oferi oamenilor de la aprovizionare necesarele de materiale pentru următorul interval. Inginerii mei îsi pot programa optim fluxul de productie, pot afla în orice moment unde si în ce cantitate pot găsi o piesă sau un subansamblu, pot conduce procesele tehnologice. Contabilitatea si finantele reflectă fidel, în termeni valorici, întreaga activitate.

Si totusi, lumea este într-o perpetuă miscare iar eu trebuie să iau deciziile optime, în timp optim. Mă ajută întreaga infrastructură informatională să fac asta? Ce-mi oferă PC-ul de pe birou?

Consiliul actionarilor hotărăste că trebuie să cresc vînzările, extinzînd reteaua de distributie. Unde să deschid noile filiale si reprezentante? M-ar interesa să stiu repartitia zonală a vînzărilor, pe grupe de produse, dar nu pot să obtin o situatie edificatoare. Voi cere serviciului informatic un raport, dar aceasta durează: datele trebuie extrase din diverse subsisteme, din diverse baze de date, de pe platforme diferite, trebuie aduse într-o formă inteligibilă si cît de cît unitară, etc. După două zile sînt întrebat care ar fi criteriile după care să se stabilească grupele de produse si sînt avertizat că pentru principalele produse contractele în derulare se facturează complet abia la sfîrsitul trimestrului. Primesc în final raportul: o sută de pagini de tabele din care detaliile nu mă interesează iar nivele de sumarizare nu-mi convin. As vrea să încerc mai multe variante de grupare a produselor, dar asta ar dura săptămîni. Repartitia geografică este irelevantă: nu mă interesează doar situatia pe regiuni, ci pe orase mari, orase mici si sate.

Ceea ce trebuie să fac este o analiză economică. Mă interesează cum au evoluat vînzările în ultimii ani, dar datele de arhivă sînt greu accesibile si formatele în care se află diferă de formatele actuale (în ultimii ani s-au restructurat de cîteva ori bazele de date, s-a trecut la un sistem distribuit, etc). Mă interesează structura demografică a populatiei în anumite zone de interes (pe vîrste, pe categorii socio-profesionale, pe sexe). Mă interesează prognozele principalelor firme de analiză a pietei. Din păcate toate aceste date îmi sînt inaccesibile.

Mă interesează să pot să-mi grupez datele cum vreau, fără ca pentru asta să cer programatorilor să-mi scrie cîteva luni aplicatii care la prima schimbare de organizare a unui sistem informatic vor fi inutilizabile. Mă interesează să văd ce influentă ar avea o crestere de trei procente a ponderii produsului x în cheluielile de productie, în veniturile directe si în beneficiul estimat. Un program de calcul tabelar este depăsit de aceste cerinte iar un instrument de interogare în complexa structură de baze de date nici nu poate fi imaginat. Din păcate nu am instrumentele necesare.

În cele din urmă, ceea ce vreu să fac este să transform datele în informatii, pe baza cărora să iau decizii inteligente. Procesul de conducere strategică într-un context competitiv accentuat, desfăsurat la scară globală si într-o dinamică ametitoare, impune decizii rapide si fundamentate pe informatii corecte. A obtine si a exploata în timp util informatia strategică este din ce în ce mai mult o conditie sine qua non a supravietuirii pe piată.

Si totusi, datele primare există iar informatiile externe sînt disponibile. De ce sistemul informatic actual nu mă ajută suficient? De ce datele refuză să se transfome în informatii?

Pentru că sistemul informatic de care dispun este unul operational, iar eu am nevoie de un sistem informational. Întreaga lui constructie urmăreste în principal procesarea datelor (OLTP - On Line Transaction Processing), iar eu doresc analiza lor (OLAP - On Line Analytic Processing).

Deoarece sistemul a fost conceput pentru functionari - si nu pentru manageri - este orientat pe detalii, în timp ce eu am nevoie de imaginea de ansamblu. Sistemul actual urmăreste să reflecte cît mai fidel situatia curentă a procesului economic, în timp ce conducerea strategică este interesată de evolutia acestuia.

Sistemul actual rulează aplicatii vitale pentru organizatie si o face foarte bine. Nimic nu trebuie să-i ameninte stabilitatea si securitatea. Dar, tocmai în numele acestui deziderat, el urmăreste capturarea informatiei economice, pe cînd tendinta modernă spre descentralizarea deciziei i-ar cere diseminarea informatiei.

Dispun de o minunată închisoare pentru date. Dar am nevoie de un depozit de informatii.


(C) Copyright Computer Press Agora