Netonizer, un instrument de lucru integrat, un mediu unitar pentru indexarea, gestionarea si explorarea informatiei.

Integrati si explorati informatia cu Netonizer

Dumitru Rădoiu

Cred că multi dintre noi ne simtim destul de des coplesiti de cantitatea si diversitatea informatiei pe care o accesăm zilnic. Mai mult, uneori ne dă oarecare bătaie de cap alegerea celui mai potrivit utilitar de accesare a informatiei, potrivit mediului pe care aceasta este stocată. Si după ce am făcut toate astea irosim timp căutînd informatia indexată în fisiere diferite, generate de diversele utilitare. Mă veti întelege atunci de ce m-am bucurat cînd am primit pentru testare produsul Netonizer, un instrument de lucru integrat, un mediu unitar pentru indexarea, gestionarea si explorarea informatiei. Producătorul lui este compania româno-americană Strategic Information Technology.

Netonizer (cuvînt din aceeasi familie cu Organizer?) este un instrument complex, unic în multe privinte, cu o interfată foarte intuitivă. Obiectele cu care lucrează sînt directoarele noastre de toate zilele - inclusiv cele din reteaua locală - CD-urile, dischetele, mediile numite flopticals, siturile sau paginile Web, siturile FTP si tot ceea ce manipulam cu Windows Explorer sau cu navigatorul pe Net, inclusiv bookmark-urile. A netoniza (verb probabil inventat de producători) înseamnă a introduce unul din aceste obiecte într-o bază de date. Atributele obiectelor netonizate sînt adresele lor (de pildă în cazul obiectelor legate de Net, URL-urile), data la care au fost introduse si comentariile asociate lor. Ideea este că obiectele pot fi apoi accesate mai tîrziu, relevînd structura informatiei chiar fără prezenta mediului pe care se află aceasta. Operatiile care pot fi exercitate asupra obiectelor definite în sensul de mai sus sînt indexarea unor obiecte noi, stergerea (sau actualizarea) altora mai vechi, deschiderea obiectelor si accesarea (vizualizarea) continutului lor, asocierea de comentarii, manipularea lor (drag and drop) si organizarea lor pe diverse criterii. Una din ideile le bază legate de acest produs este realizarea unei interfete unice pentru diferitele obiecte cu care este asociată informatia cu care lucrăm zilnic.

Netonizarea se poate realiza punctual, pe un anumit obiect, sau global, „din mers", ca în cazul paginilor Web navigate.

Gestionarea obiectelor se face împărtind ecranul în două ferestre, una prezentînd obiectele din baza de date organizate pe grupuri (grupul siturilor Web, grupul CD-urilor, etc.), iar cealaltă vizualizînd obiectele grupului împreună cu atributele lor, de o manieră familiară, asemănătoare cu Windows Explorer. Pentru localizarea unei anumite informatii din baza de date, Netonizer dispune de un foarte bun mecanism de căutare.

Deschiderea obiectelor Web se face fie cu ajutorul unui navigator integrat (WebWings TM) fie cu navigatorul ales de utilizator.

WebWings este un navigatoar puternic si are la bază tehnologia Microsoft Internet Explorer 3.0. Navigatorul permite lucrul cu sesiuni multiple, permitînd vizualizarea în paralel a paginilor deschise într-un mod analog cu vizualizarea mai multor documente Word simultan, cache-ing automat si indexarea automată în baza de date. Acest lucru permite apoi căutarea (off line) în baza de date unde paginile (obiectele) explorate anterior sînt indexate împreună cu atributele lor: titlu, URL, comentariul asociat, etc.

Pentru transferul de fisiere sau, ca să folosim teminologia producătorilor, pentru gestionarea obiectelor „situri FTP“, Netonizer oferă un excelent program, FTPWings.

Nu în ultimul rînd trebuie precizat că produsul este adaptat pietei românesti dipunînd de un manual, un Help precum si de suport on-line, toate în limba română. La acestea se adaugă o bază de date preinstalată cuprinzînd nu numai informatie de interes general, dar si informatie relativă la resursele românesti de pe Net: adrese de servere Web si FTP din România, URL-urile celor mai interesante pagini Web românesti si Paginile Galbene (Yellow Pages) Românesti.

Introducerea obiectelor

Dacă vrei să introduci (netonizezi) un obiect în baza de date, lucrurile decurg în următorii pasi:

  1. Se selectează din meniu tipul informatiei care va fi indexată (disc, sit sau pagină WWW, sit FTP, director din LAN, etc.)
  2. Se creează (cu ajutorul butoanelor din bara de instrumente) obiectul corespunzător
  3. Se initiază un dialog care, în paralel cu explorarea informatiei care va fi indexată, conduce la completarea cu informatia furnizată de utilizator a cîmpurilor: număr de înregistrare, descriere, comentarii, etc.

Dacă este vorba de un disc (floppy, CD, floptical) netonizarea înseamnă înregistrarea discului cu un număr unic, o descriere, un comentariu si întraga structură arborescentă de directoare. Acest lucru permite căutări pe disc chiar dacă discul nu este fizic inserat în unitate. Evident că fisierele propriu-zise pot fi accesate numai după inserarea discului.

În cazul siturilor Web, netonizare înseamnă întroducerea în baza de date a adresei URL împreună cu un nume si un comentariu care sînt extrase automat din pagina Web. Numele si comentariu pot fi modificate după dorintă pentru a fi cît mai intuitive, iar adresele pot fi grupate pe diverse criterii (teme), sau pot fi grupate pe situri.

Obiectele de tipul sit FTP sînt stocate cu adrese si structură de directoare. După netonizare (care presupune accesarea sitului FTP), deschiderea unui obiect de acest tip înseamnă afisarea (off line) a structurii de directoare a acestuia stocată în baza de date a Netonizer-ului. Se pot face selectii multiple pe obiectele FTP, care pot fi apoi explorate simultan, ceea ce duce la scurtarea timpului de conectare.

Netonizer vine cu o întreagă colectie de adrese Web si FTP care trebuie numai transformate în obiecte. Acest lucru se face cu o singură comandă (Refresh) în urma căreia FTPWings se conectează la serverul FTP si aduce structura de directoare. Serverul FTP poate fi apoi explorat off-line. Copierea (download si upload) fisierelor se face cu comanzi intuitive, ca si cînd ati lucra cu Windows Explorer. Si aici sînt permise sesiuni paralele.

La obiectele de tip folder este stocată structura lor (cu subdirectoare, fisiere, etc).

În cazul obiectelor de tip bookmark se face o legătura la fisierul care le contine.

Deschiderea obiectelor

A deschide un obiect înseamna a-i afisa continutul. Toate comenzile sînt foarte intuitive si în plus, toate combinatiile de taste (sau actiunile cu mouse-ul) cu care eram obisnuit sub Windows, functionează si sub Netonizer.

Odată deschise, obiectele se comportă diferit în functie de natura lor. Obiectele de tip disc afisează directoarele si fisierele de pe discul respectiv iar obiectele de tip fisier lansează aplicatia care le-a generat si afisează continutul. Obiectele de tip FTP afisează structura arborescentă a directoarelor serverului FTP selectat. Dacă doriti să copiati un fisier aflat pe serverul FTP, tot ce aveti de făcut este dati comanda din meniul contextual si să completati fereastra de dialog cu locul unde vreti să salvati fisierul. Restul îl face utiliarul FTPWings. Nu este lipsit de importantă că se pot face mai multe copieri în paralel.

Obiectele de tip WWW lansează navigatorul (WebWings sau altul, la alegere) la adresa obiectului si afisează pagina selectată.

Deschiderea obiectelor bookmark are acelasi efect ca si deschiderea obiectului original (obiectul la care s-a făcut legătura)

Căutări si rapoarte

Căutarea informatiei în baza de date a Netonizer-ului începe cu o comandă (Find in database) a cărei fereastră de dialog afisează obiectele pe tipuri. După selectarea tipului se pot afla detalii despre obiectele dintr-un anumit grup. Rezultatele diverselor căutări se pot salva sau concatena ceea ce usurează căutarea pe tipuri diferite de obiecte. Tot la plusuri as mentiona si că Netonizer permite efectuarea de căutări în paralel (pe obiecte de tipuri diferite) timp în care se pot desfăsura actiuni gen navigare pe Web sau copiere (FTP) de fisiere.

Regăsirea informatiei pe obiectele disc este usoară. După deschiderea obiectului si selectarea informatiei, Netonizer vă va cere discul cu numărul corespunzător (Netonizer poate genera etichete pentru obiectele fizice).

Dacă este vorba de pagini Web vizitate, Netonizer le afisează într-o fereastră WebWings si fără să fiti conectat la ISP (paginile sînt memorate în cache) permitînd navigarea off line. Pentru acesta dati navigatorului URL-ul real al paginii (chiar dacă nu sînteti conectat). Dacă sînteti conectat la ISP, navigatorul vă va aduce pagina de pe serverul Web respectiv si nu din cache.

Posibilitatea de a face căutări în paginile vizitate este deosebit de utilă deoarece Netonizer are un mecanism de căutare după cuvintele din titlu (în caz că nu vă mai amintiti URL-ul documentului).

Rapoartele generate de Netonizer contribuie la managementul informatiilor din baza de date. Cele două module, de căutare si de rapoarte, oferă posibilitatea de a realiza un inventar al obiectelor netonizate pe diverse criterii (de timp, de exemplu). Rapoartele pot fi tipărite sau trimise prin e-mail. Tipurile de rapoarte suportate sînt fie grupate pe tipuri de obiecte (de pildă, toate siturile Web din baza de date), fie pe informatiile asociate lor (comentarii, data indexării, suportul fizic, etc).

Interfata unică

O realizare excelentă la Netonizer este interfata unica si intuitivă peste medii de informatie care traditional sînt diferite: pagini de Web, situri de FTP, discuri sau fisiere individuale. Cu alte cuvinte, o tratare omogena a unor medii eterogene si asta fără a pierde nimic din specificul informatiei. Organizarea bazei de date este ierarhică, ierarhia fiind stabilită de utilizator. Astfel se pot grupa (în Bookmarks) sub o tematică precizată (de exemplu „Arhiva revistei BYTE") sursele informatiilor referitoare la acea tematică. De pildă dischete de backup, un CD cu arhiva pe anul trecut, un ZIP aflat undeva pe LAN, un sit FTP si o pagină de Web. Singurul lucru care leagă aceste surse diverse de informatii este tematica comună. Facilitatea este binevenită. Grupate sub această interfată unică, obiectele asteaptă numai sa fie accesate ca să ofere informatia utilă pe care o contin. Structura ierarhică favorizează organizarea simpla după preferinte, grad de urgentă, accesibilitate etc. Cînd obiectele sînt „ocupate“ (de exemplu se netonizează o dischetă sau se actualizează o pagină de Web), o clepsidră suprapusă peste icon (Busy...) semnalează acest lucru. Un desen sugestiv apare si pe obiectele nou aduse de pe Net, ca si pe cele invalidate de utilizator. Interfata respectă standardul adus de Windows Explorer ceea ce face ca Netonizer sa fie familiar utilizatorului obisnuit de Windows 95 încă de la primul contact. Practic, perioada de învătare este foarte scurtă; totul este exact cum te astepti, inclusiv manevrele de mouse, tastele acceleratoare sau meniurile.

Domnul Dumitru Rădoiu, autor al volumului HTML - Publicatii Web, este redactor BYTE România si lector la Universitatea „Petru Maior" din Tîrgu-Mures. Poate fi contactat prin e-mail la: dradoiu@agora.ro.

(C) Copyright Computer Press Agora