„Zeci de manechine în căutarea unui artist...“

Fractal Design Poser

Răzvan Peteanu

Perceptia generală a termenului de „grafică 3D pe calculator“ implică, cel mai adesea, obiecte si peisaje. O lume virtuală plină de obiecte sintetizate, animate sau statice, situate într-un decor compus din relief si vegetatie generate algoritmic si ele, o lume căreia însă îi lipseste ceva. Sau cineva. Dacă lucrati în grafica publicitară, poate ati simtit nevoia de mai multe ori să integrati în compozitie un foto-model (dacă ar fi arătat ca Elle McPherson sau Claudia Schiffer, cu atît mai bine, nu?). Să faceti un colaj cu un bitmap luat de pe Internet, nu merge, e vizibil. Dacă aveti talent la desen, puteti încerca cîteva studii, dar dacă nu, ca subsemnatul? Alt scenariu: administrati un site web si ati dori să îl faceti mai prietenos, înlocuind săgetile de indicarea a legăturilor cu figurine umane. Sau să includeti în pagina de intrare un omulet făcînd reverente vizitatorilor. O posibilă solutie este oferită de Poser, un modelor de corpuri umane produs de celebra Fractal Design Corporation. Cu el, includerea de persoane într-o compozitie devine similară cu maniera reală de lucru: alegeti sexul si statura, asezati membrele si trunchiul în postura dorită, alegeti iluminarea si unghiul potrivit si gata, desenati ce vedeti. În cazul nostru, imaginea modelului este generată în cîteva clipe.

„Domnisoară, vă rog îndoiti putin mîna si înăltati-vă cu 10 cm..."

O frază imposibilă în lucrul cu un manechin real, o modificare imediată însă sub Poser. Un corp este alcătuit dintr-un număr fix de 17 părti (=poses, ex.: cap, gît, coapsă etc) si poate fi manipulat atît ca o entitate unitară - o scalare actionînd asupra tuturor componentelor - cît si prin editarea parametrilor unei anumite părti. Un exemplu pentru acest al doilea caz este dilatarea bicepsilor unui personaj fără a-i modifica statura.

La pornire, programul afisează un bărbat stînd în picioare cu bratele întinse lateral. Schimbarea sexului se face mai simplu decît pe cale chirurgicală: în meniul Figure/ Figure Type puteti alege între Male, Female sau Manequin. Ultimul este mai degrabă o păpusă ale cărei părti par legate cu o sîrmă invizibilă si probabil îl veti folosi mai rar. În primele două cazuri aspectul imaginii poate fi: Body (corpul arată normal), Skeleton (doar scheletul. Ideal pentru simulări de ra diografii sau „horror bitmaps“) si Stick fi gure (corpul este alcătuit din segmente fusi forme, cîte unul pe segment, aducînd a sculpturi în lemn). Modificarea sexului sau/si a aspectului poa te fi făcută în orice moment cu păstrarea celorlalte caracteristici: postură, unghi de vedere etc, fără a fi ne voie de reluarea în tregii sesiuni de lucru. Constitutia poate fi aleasă din meniul impropriu numit Height: bebelus, copil, adolescent, matur, top mo del, superhero á la Schwarzenegger si altele etape intermediare sînt la un click distantă. Un minus al programului este limitarea la 17 a părtilor componente, astfel că stabilirea unor detalii de fizionomie sau manipularea independentă a degetelor este imposibilă. În cazul palmelor există un compromis: 5 pozitii prestabilite si anume: cu degetele răschirate, relaxată, cu pumnul strîns, indicînd ceva si întinsă.

Utilizarea programului este simplă, iar interfata aerisită: doar 3 toolbar-uri: uneltele curente, fereastra de editare a parametrilor si biblioteca de posturi, lumini etc.

Prima trusă nu are decît 4 butoane (Poses, Body, Cameras, Lights) ce permit lucrul cu părtile componente, respectiv cu întregul corp. Ultimele două optiuni sînt evidente. În modul Body puteti roti, muta, scala întregul model, iar în modul Pose actionati individual asupra părtii curent selecta te. Editarea se poate face atît vizual cît si prin in termediul unor rotite care permit setarea incrementală a parametrului. În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc cîte un listbox cu nu mele modelelor si ale elementelor selectabile, fa cilitate foarte utilă mai ales în cazul unghiurilor dificile sau ale modelelor suprapuse, cînd indica rea cu mouse-ul a celui dorit este greoaie. Lista include sursele de lumină si camerele.

Manipularea figurii în spatiul 3D este intuitivă. Atît ea, cît si camera situată virtual în ochiul privi torului pot fi deplasate si rotite liber după oricare din axe. Mai există si trei camere fixe care oferă vederi din fată, din lateral si de sus, rechizite obli gatorii pentru pozitionarea precisă în spatiu a mai multor elemente. Distanta focală a obiectivului principal poate fi variată de la super angular la teleobiectiv, cu accentuarea, respectiv diminuarea cores punzătoare a senzatiei de perspectivă. O facilitate pe care as fi dori t-o este corectia erorii de proximitate: dacă o persoană are o mînă întinsă spre privitor si situată foarte apropia tă de ochiul acestuia, ea apare hipertrofiată. Creie rul uman, cunoscînd proportiile reale, corectează imaginea, însă sistemele optice (aparatele de fotografiat, camerele video) si algoritmii din Poser nu o fac.

Scalarea unui element se poate face atît global (cu si fără uniformitate de-a lungul tuturor axelor) cît si doar la unul din cele două capete ale segmen tului (unealta Taper). Puteti împiedica deplasarea unui element dependent de un altul prin blocarea (lock) sa. Operatiile aplicate părtilor pot fi constrînse la cele anatomic posibile prin activarea op tiunii Use limits, dar atentie aici: standardul este dat de o persoană cu mobilitate normală astfel că bărbatul care meditează în pozitia lotus, furnizat în biblioteca standard, este considerat ca fiind în tr-o pozitie imposibilă si activarea optiunii mentionate duce la modicarea pozitiei picioarelor.

O caracteristică importantă a Poser-ului este includerea în modelele sale a informatiei de cinematică inversă. Tehnologia, prezentă în toate modeloarele decente, desemnează descrierea in terdependentei mai multor segmente articulate din punctul de vedere al ierarhiei de misca re. Un exemplu este mult mai clar: dacă tra geti de palmă în jos, după un timp bratul se va misca si el, iar dacă veti continua, între gul corp se va apleca. În lipsa C.I., schimba rea posturii ar fi urmat calea inversă: apleca rea torsului, rotirea bratului, a antebratului si abia la urmă a palmei.

Realizarea posturile simetrice beneficia ză de functiile ce permit simetrizarea mîinii, piciorului sau a întregii jumătăti dintr-o latură cu elementul corespunzător din cealaltă.

Atît timp cît lucrati la proiect, aveti la dispozitie un număr crescut de moduri de preview: simpla înlocuire a elementului cu un paralelipiped, silhouette (doar conturul exterior), outline (conturul fie cărui element), wireframe, hidden line (a plicat modului precedent), lit wireframe si flat shaded. Ultimele două permit si vi zua lizarea efectelor surselor de lumină. Un plus de realism se obtine prin activarea op tiunii Depth Cued care întunecă pixe lii pe măsură ce sînt mai depărtati de cameră.

Sursele de lumină sînt trei la număr si le puteti modifica pozitia, intensitatea si culoarea, totul cu un preview dinamic. Utilizatorii obisnuiti cu programele complexe de 3D vor rămîne poate dezamăgiti aici căci facilităti de genul editării conului de lumină sau măstii de reflector nu se re găsesc în Poser. Desi preview-ul pare să in dice plasarea surselor pe un cerc în jurul mo delului, ele sînt situate la infinit.

Relativ frecvent veti utiliza toolbarul Li brary. Butoanele sînt aceleasi ca în toolbarul de lucru: Pose, Body, Camera, Lights dar corespund unor biblioteci din care de de parte cea mai utilă este prima cuprinzînd posturi clasice în manualele de desen si al tele mai putin clasice, cum ar fi scenele de luptă. Majoritatea modelelor sînt masculi ne, dar înainte de a-i acuza pe autori de mi soginism, aminti-vă că în orice moment puteti schimba sexul modelului. Biblioteci le sînt un bun punct de start pentru realiza rea unui proiect propriu, iar dacă aveti acces la Internet, puteti obtine gratuit mai multe de la www.fractal.com, unde dealtfel veti putea vizita si Fractal Poser Art Gallery. Bi blioteca Body oferă variatii ponderale asupra modelului curent.

Brunelleschi, Le Corbusier, Guides...

Filippo Brunelleschi a descoperit perspectiva liniară pe la 1400 si ceva. Cinci secole mai tîrziu, Le Corbusier a indicat raporturile armonioase dintre corpul uman si obiectele înconjurătoare pe de o parte si între diversele părti constituente ale corpului pe de alta. Guides nu e numele vreunui urmas al celor doi, ci al meniului care vă oferă functii ce permit utilizarea descoperirii lui Brunelleschi: plan orizontal văzut în perspectiva, linia orizontului, punct de fugă si a „Modulorului" corbusian: head lengths, hip-shoulder relationship. Prima afisează mai multe segmente paralele, echidistante la înăltimea capului, iar a doua „străpunge„ umerii si soldul cu cî te un segment de dreaptă. Principii mai detaliate decît cele oferite de „maestrul“ Guides despre compozitiile cu corpuri umane puteti găsi în tratatele de artă plastică.

Scena poate fi „populată“ si cu obiecte 3D, din păcate drastic limitate în versiunea actuală. Obiectele, denumite props, pot fi bile, cutii, cîrje sau scări. Atît. Versiunea vii toare se pare că va elimina acest neajuns si veti putea dota modelul cu o rachetă de te nis importată dintr-un alt modelor 3D, spre exemplu.

„Se caută model îmbrăcat..."

Pentru realizarea unui render, puteti opta pentru unul care mimează suprafata naturală a corpului (smooth) sau musculatura (muscle). Al doilea mod este implementat printr-un artificiu: în locul unei descrieri anatomice care cu sigurantă ar fi mărit complexitatea si pretul programului, relieful muscular este realizat cu ajutorul unor bump maps, într-un mod similar cu alte modeloare. Cu cît un pixel din bump map este mai deschis, cu atît mai mult pixelul corespunzător din model este mai iesit în afară si reciproc. Metoda dă rezultate bune în majoritatea cazurilor care nu necesită detalii anatomice, dar nu vă bazati pe ea dacă aveti de făcut un studiu.

Deja ati ghicit: modelele obtinute cu Poser sînt nuduri. Pentru a le îmbrăca, trebuie recurs la un alt artificiu: texturarea. Versiunea actuală nu permite decît texturi bitmap desi Fractal Painter include un gene rator algoritmic de texturi tip tesătură. Fi ind vorba de aplicarea unui bitmap pe suprafată, singurele „haine“ pe care cu care puteti îmbrăca modelele sînt cele care stau natural mulate pe trup: costume de baie si derivatele lor. O gamă destul de restrînsă.

În plus, „pielea“ furnizată de Poser are o reflectantă considerabil mai mare decît cea reală astfel că modelele vor aduce mai de grabă a statui decît a persoane. Impresia este accentuată de imobilitatea fetei si, mai a les, de absenta ... ochilor. Orbitele mode lelor din Poser sînt goale, statuile grecesti fiind net superioare în această privintă.

Deranjează de asemenea numărul limi tat de fatete din care sînt compuse elementele. Un cap privit de aproape este extrem de vizibil compus din fatete astfel că fără o prelucrare ulterioară nu veti putea folosi modelul. Ocazional, unele părti ale corpului vor prezenta artefacte bizare la rendering.

„Expozitia"

Poser este proiectat din start ca unealtă ajutătoare în realizarea de imagini. În extrem de putine cazuri nu veti avea nevoie să includeti modelele într-o compozitie. Exportul se poate face în formate bitmap: BMP, TIFF, RIB, PICT (pe Macuri) sau vectorial: DXF si RIB (RenderMan Interface Bitstream) format. Fisierele TIF includ automat si alpha channel-ul cu anti-aliasing. Din păcate, formatele vectoriale nu permit salvarea informatiei de cinematică inversă, astfel că modificarea ulterioară a pozitiei unui element nu mai este posibilă.

Compatibilitatea între platforme (PC si Mac) este asigurată de formatul ASCII al fisierului nativ Poser care contine o descrie re vectorială ale elementelor, surselor de lumină si camerelor. O privire aruncată în el relevă facilităti proiectate, dar încă neimplementate de animatie: este posibilă specificarea cadrelor si a buclelor de animatie. Problemele apar însă la transferul textu rilor: pe PC ele pot fi BMP sau TIFF, pe cînd pe Macuri ele sînt PICT, un program de conversie fiind absolut necesar. Mai mult, bibliotecile pot fi convertite doar dinspre Windows înspre Mac (căutati programul „CopyRC"), invers este imposibil.

Poser permite importul unui fundal bit map, dar avînd posibilitatea exportului cu alpha channel, probabil veti prefera compozitia din Adobe Photoshop. Facilitătile de tipărire se rezumă la existenta optiunii File/Print si nici nu se pune pro blema tipă ririi direct din Poser, iar dacă tot sîntem la capitolul lipsuri, as mai putea adăuga existenta unui singur nivel de undo si lucrul cu un singur proiect. Sperăm că următoarea versiune va fi MDI si multi-thread.

„Avanpremieră la un vernisaj"

Se pare că toamna va aduce vesti bune. La mijlocul lunii octombrie, Fractal De sign a lăsat să răsufle informatii sumare despre următoarea versiune, Poser 2, care elimină multe din minusurile semnalate. În primul rînd, este posibilă rea lizarea de animatie key-framing în formate AVI sau QuickTime, facilitate ce ar fi trebuit inclusă chiar în prima versiune dată fiind usurinta de implementare a acestei tehnici într-un program vectorial. Cali tatea modelelor va fi mult îmbunătătită atît prin existenta unor versiuni de rezo lutie mare, cît si prin cumpărarea unei biblioteci profesionale de la Viewpoint DataLabs, companie celebră în lumea 3D pentru obiectele sale utilizabile sub toate modeloarele serioase. Mai mult, modelele vor putea fi îmbrăcate si în haine care nu se mulează pe corp, iar elemente ale unui corp vor putea fi substituite cu modele externe, deschizînd posibilitatea creării unor fiinte noi. În a ceeasi ordine de idei, obiectele ce pot fi inse rate în scenă (props) vor putea fi importate si legate de corp. Un exemplu ar fi inelele ce vor rămîne pe degete indiferent de depla sarea acestora.

Se pare că numărul surselor de lumină va fi mărit fată de actualul set de 3. Un alt salt calitativ, esential pentru viitorul pe piată al programului, este posibilitatea interfatării directe cu alte modeloare 3d: Ray Dream Studio, Fractal Design Detai ler (mult-asteptatul program de pictură tridimensională) , Alias Wavefront, QuickDraw 3D, 3D Studio R4. Nu este clar deocamdată dacă si informatia de cinematică inversă va fi exportată si ea, sau doar geo metria corpurilor.

Pînă atunci, posesorii versiunii 1.0 pot obtine gratuit patchul pentru versiunea 1.0.3 de la site-ul www.fractal.com. Pretul pe piata americană este de 199USD pentru versiunea 1 si 249USD pentru versiunea 2, care va apare probabil înainte de Anul Nou. Cerintele minime sînt Windows95 cu 16M RAM, respectiv un Mac cu 68040 si coprocesor aritmetic sau PowerMac rulînd System 7.5 pe 12 MB RAM disponibil. Dar stiti Dvs cum e cu cerintele minime...

Poser nu este singurul program din categoria sa pe piată: a existat mai demult Mannequin, iar sub modeloarele 3D exista pachete de plug-ins ca de e xemplu, Digimation Bones Pro sau Cha racter Studio pt 3D StudioMax, dar utiliza rea lor e mai complicată căci ele oferă doar uneltele necesare creării de corpuri prin deformarea unor modele, neavînd o modalitate rapidă de generare a perso najelor. În plus, argument vesnic valabil la noi, sînt considerabil mai scumpe. Utilizatorul mediu va găsi însă în Fractal Poser suficiente calităti pentru a-l achizitiona, completînd „raftul“ pe care se mai găsesc Painter, Expression, Ray Dream Studio si, sperăm cît mai curînd, Detailer.

Răzvan Peteanu este inginer la Radiotel Timisoara si poate fi contactat la adresa razvan@radiotel.sorostm.ro

(C) Copyright Computer Press Agora