Final Countdown, Final Instinct si acum...

Metatools Final Effects pentru Adobe Premiere

Răzvan Peteanu

Crăciun, Revelion: fulgi de zăpadă, artificii, chipuri vesele de copii oglindindu-se în globuri... Au trecut cu bine, le-ati văzut în reclame dar v-ati gîndit că efectele enumerate nu mai sînt accesibile doar invidiatilor americani de la Hollywood cu ale lor statii Sun ci si Dvs pe un PC rezonabil dotat pentru grafică? În acest număr si în următorul veti putea citi despre cîteva extensii ale editorului video Adobe Premiere (dar nu numai) care mai reduc din magia graficii high-end si vă aduc calculatorul de zi mai aproape de cele de studio, cel putin din punctul de vedere al posibilitătilor.

La început a fost Cuvîntul, apoi imaginea si a urmat secventa video...

În ultimii ani, arhicunoscuta masă de montaj cu foarfeca si lipiciul nelipsit au fost înlocuite de programe cu care montajul video a devenit o sarcină de rezolvat prin meniuri si click-uri de mouse. Avantajele sînt imediate: în loc să manipulati mediul fizic de stocare lucrati cu informatia video si audio digitizată, ceea ce vă permite să experimentati fără teama de a distruge origi nalul si, în plus, perspectivele introduse de prelucrarea digitală sînt extraordinare. Pe lîngă efectele cunoscute din programele de grafică 2D, extinse eventual în domeniul timp, editoarele video introduc o notiune nouă: tranzitiile. Lucrînd cu peliculă, trecerea de la o secventă de film la alta se făcea brusc, datorită lipirii celor două fragmente. O tranzitie este un procedeu prin care o secventă video este înlocuită treptat cu alta si aici doar imaginatia mai frînează numărul posibilitătilor.

Singurul dezavantaj pentru un amator este necesitatea achizitionării unei plăci de digitizare a secventelor video si de conversie în semnal analogic a secventei audio-video rezultate după montaj. Pînă de curînd, pretul acestora era destul de prohibitiv (el încă este pentru amatorii ro mâni, în treacăt fie spus...) si de aceea editoarele video sînt ceva mai putin cunoscute pe această piată. Dar si aici a fost votată schimbarea si utilizatorii semiprofesionisti pot folosi cu succes Adobe Premiere. As tăzi, la cîtiva ani de la lansare si ajuns la versiunea 4.2 pentru Windows 95/NT res pectiv cît si pentru Mac-uri si portat de curînd pe platforma Silicon Graphics, Premiere este un software matur pe care îl pot fo losi si profesionistii. Unul din motivele succesului este arhitectura deschisă promovată de Adobe care permite extinderea posibilitătilor programului prin plugins: pachete externe de programe, filtre, efecte, tranzitii care sînt produse de alte firme si care devin accesibile din interiorul programului gazdă. Ati avut ocazia de mai multe ori să cititi despre plugin-uri pentru Adobe Photoshop. Acum este rîndul Adobe Premier-ului.

Nume de marcă în grafica pe calculator, autoare a mai multor programe care au schimbat la propriu si la figurat imaginea graficii accesibile pe sistemele destinate utilizatorilor de masă, Metatools furnizează un set de 12 efecte si 4 tranzitii reunite sub numele de Final Effects, efectele constituind de departe baza produsului, motiv pentru care vor fi si în centrul acestei pre zentări.

Instalarea este imediată si urmată de apa ritia componentelor în meniul Clip/Filters, respectiv în fereastra de tranzitii. Întregul set are o interfată intuitivă ce include o fe reastră de preview practic instantaneu, în care aplicarea efectului asupra secventei vi deo poate fi urmărită cu cîteva butoane tip VCR. Toti parametrii sînt animabili prin keyframes: în primul cadru al secventei stabiliti valoarea initială a parametrului, în ultimul cadru cea finală si programul gene rează prin interpolare valorile pentru ca drele intermediare. Pentru a controla mai bine efectul, puteti stabili si valorile pentru anumite momente, să zicem la jumătatea intervalului sau mai des. De exemplu, artifi ciile generate cu Particle Systems pot avea culoarea initială galbenă si cea finală rosu-închis. Nuantele prin care trec scînteile sînt calculate automat pe baza ordinii culorilor în spectru, dar puteti să si indicati că la ju mătatea duratei de viată a scînteilor, cu loarea lor să fie un anumit portocaliu închis în caz că nu vă place ce rezultă din interpolarea a doar celor două valori extreme. Fiecare cadru în care valoarea unui parametru este indicată de utilizator este un „cadru-cheie“ pentru că este decisiv în evolutia efectului. În cazul în care cadrul curent este unul cheie pentru un parametru, în dreptul acestuia apare un romb negru. Dacă parametrul respectiv îsi modifică va loarea în timp, dar cadrul curent nu este u nul cheie, rombul este alb. Keyframe-urile sînt create automat la modificarea de că tre utilizator a valorii unui control si pot fi sterse manual, individual sau global. Pentru generarea cadrelor între două key frame-uri se folosesc trei tipuri de interpolare: liniară, Ease In/Out, în care viteza de variatie a parametrului creste/descreste treptat sau Bezier. Primul tip de interpolare este potri vit tranzitiilor bruste, active, al doilea celor în care se urmăreste o încetinire a efectului la fiecare keyframe, iar in ter polarea Bezier oferă tranzitii mai line între cadre, însă fără încetinirea pronuntată la keyframe-uri.

Un alt aspect demn de subliniat este gene rarea alpha channel-ului. O prezentare mai extinsă a notiunii o găsiti în articolul despre Adobe Photoshop 3.0 din PC Re port nr 30, aici însă vor fi suficiente cîteva rînduri pentru explicarea acestui concept prezent acum în toate programele de grafi că: uneltele de selec tare clasice (fie în formă regulată, fie prin dese nare cu mîna libe ră) produceau o zonă se lectată, clar delimitată de restul imaginii. Un pixel era fie selectat, fie nu, ceea ce ducea la evidentierea clară (si neplăcută) a zonelor prelucrate. Canalul alfa este o imagine gray scale de aceleasi dimensiuni cu originalul. Cu cît un pixel din alpha channel este mai alb, cu atît pixelul corespunzător din imagi nea propriu-zisă este mai selectat si invers. Astfel, printr-un canal alfa în gradient, efectul este aplicat cu o intensitate variabilă în functie de zo na de interes. Un exemplu tipic este netezi rea (blur) tenului fotomodelelor în reclame le pentru cosmetice. Fără un al pha channel mai alb în zona obrajilor, frun tii si gîtului, aplicarea efectului ar deveni vizibilă prin contrast cu pielea din jurul ochilor, căci, nu-i asa, nu vrem să le facem ochii tulburi, nu? Metatools FE generează un alpha channel corespunzător zonelor modificate de efecte, astfel că o prelucrare ulterioară doar a acelor portiuni este posibi lă usor. Mai mult, informatia de selectie este deja prelu crată în sensul existentei unei zo ne de trece re de la pixelii albi la cei negri (de la selectia maximă la minimă) care îm bunătăteste mult aspectul colajelor. Dacă ati mai lucrat cu programe de grafică, ati recunoscut desi gur că este vorba de optiu nea anti-aliasing.

Ce se găseste în sacul mosului...

Am preferat prezentarea efectelor în ordine alfabetică, criteriu ales si în documentatia în sotitoare (am văzut-o doar pe cea electro nică). Dacă la primirea pachetului sînteti nerăbdător, puteti urmări un AVI cu un tur rapid prin galeria efectelor, absolut neîntîmplător aplicate asupra portretului lui Bill Clinton, tinta preferată a celor de la Metatools. În paranteză fie spus, sînt curios cum ar fi o editie video a Academiei Catavencu... Desigur, mă gîndeam la efecte :-) Dacă mai aveti ceva timp, puteti studia cele 2 pro iecte bazate pe Bubbles si Particle Systems care sînt descrise detaliat. Dacă nu aveti de loc pachetul, cititi în continuare:

FE BALLS ACTION sparge imaginea într-un număr de bile situate într-un plan pe care îl puteti roti si răsuci în spatiu (chiar în mai multe ture) într-o multime de modali tăti, chiar în jurul mai multor axe simultan sau în functie de luminanta ori canalele RGB. Puteti varia numărul si mărimea sfe relor, să aplicati efectul cu intensitate des crescîndă dinspre centru înspre laturi ori să le ridicati din planul imaginii prin parame trul Scatter. Bilele se răspîndesc în spatiu, imaginea originală rămînînd inteligibilă doar pentru valori mici de tot ale parame trului. Balls Action este unul din efectele reusite.

FE BUBBLES adaugă scenei sfere trans lucide ce plutesc vertical în ambele sensuri si probabil că printre exemplele de aplicabi litate imediată se numără simularea unei scene submarine în care se degajă aer sau popularea secventei cu baloane irizate de săpun. Cîteva proprietăti din care puteti jongla sînt: numărul si viteza de miscare a bulelor, amplitudinea si frecventa cu care acestea pot vibra în plan transversal în timpul urcării sau coborîrii lor si shading type ce permite gradiente de luminozitate sau transparentă ale sferei. O facilitate pu ternică este reflexia: bulele pot reflecta ima ginea originală (World Reflection) sau se pot reflecta reciproc (Inverse Reflection).

FE COLOR OFFSET permite corectia culorilor prin rotirea valorilor R,G sau B. Ce se întîmplă cînd octetul canalului trebu ie să depăsească 255 depinde de parametrul Overflow Behavior: Wrap (se revine prin ce lălalt capăt al intervalului), Solarize (dacă vă plac tonurile psihedelice) si Polarize pentru accentuarea tonurilor calde. Efectele ob tinute pot fi interesante, dar le veti folosi ra reori, cu atît mai mult cu cît există efecte similare si în furnitura standard a Premiere-ului.

FE FLO MOTION va fi apreciat de cei care duc dorul unei găuri negre sau albe (pentru detalii vezi Deep Space Nine). Ima ginea este deformată de unul sau două vortexuri în care sînt absorbiti sau din care sînt ejectati pixelii imaginii. Este posibilă crea rea de ima gini perfect imbricabile (prin Wrap Edges) si controlul fin al aplicării efectului. Cu Flo Motion puteti realiza funda luri interesante prin deplasarea vortexurilor peste, de exemplu, o textură generată în Kai Power Tools.

FE KALEIDA este un alt plug-in fără surprize; el realizează exact ce spune si numele: imaginile caleidoscopice care ne-au încîntat o parte a copilăriei. Dată fiind natura unei imagini caleidoscopice, cea originală are adesea prea putină importantă. Posibilitătile oferite sunt nelimitate.

FE LENS distorsionează imaginea ca si cum ar fi privită printr-o lentilă. Parametrii sînt imediati: pozitia, mărimea si convergenta lentilei. Admite, firesc, si valori negative ale convergentei. Fată de efectul livrat împreună cu Premiere, FE LENS aduce o calitate superioară prin folosirea unui algoritm de pseudo-raytracing.

FE PIXEL POLLY sparge imaginea ca si cum aceasta ar fi fost realizată pe o sticlă. Puteti controla atît locul si puterea exploziei cît si „zborul“ fragmentelor rezultate, de la mărimea lor la forta de gravitatie care le atrage în jos sau le respinge în sus căci gra vitatia negativă a fost deja realizată de cei de la Metatools. Pentru un plus de realism, fragmentele se rotesc în jurul axei proprii, iar directia si viteza de deplasare pot fi ajustate cu un factor aleator. În ceea ce priveste fragmentele propriu-zise, ele pot fi pătrate sau romboidale, colorate uniform cu nuan ta dominantă în portiunea respectivă sau texturate cu chiar ima ginea originală. În cele mai multe din cazuri veti folosi această a doua variantă.

FE RAIN sau clipul Madonnei cu un simplu render. Totusi, problema de bază a post-procesării de acest tip nu este elimi nată: efectul este vizi bil generat în prim plan, cu atît mai mult cu cît picăturile de ploaie nu se opresc pe obiecte. Pentru gene ricele emisiunilor me teo este însă ideal si măcar pe calculator puteti controla dvs. vremea prin setarea mărimii, numărului, vitezei si unghiului de cădere a picăturilor. În plus, aveti la dispozitie controlul opacitătii pi căturilor, ceea ce permite partial simularea re ducerii vizibilitătii pe timp de aversă sau, de ce nu, a poluării...

FE SNOW dacă nu ati avut un „White Christmas", mai aveti o sansă. Plug-in-ul e bazat pe acelasi algoritm ca cel anterior si parametrii sînt, în consecintă, similari. Temperatura e însă mai coborîtă...

FE SPHERE realizează o mapare a imagi nii pe o sferă. Efectul în sine e o prezentă standard în programele de rendering 3D, dar includerea sa în Premiere permite mani pularea comodă în faza de editare video. Pentru îmbunătătirea realismului sferei a veti cîteva controale clasice: o sursă de lu mină difuză, o alta care creează pata reflectată si calitatea suprafetei: una abrazivă reflectă difuz lumina pe o întindere mai mare. Diferenta fată de efectul furnizat cu Premiere este posibilitatea de rotire reală a sferei, în locul simplei deformări de coordo nate si superioritatea algoritmului de pseudo-raytracing.

FE STARBURST este un efect mărunt si mult prea folosit, pînă si în screen-savere, ca să mai prezinte vreun interes. Pe baza cu lorilor imaginii sînt create „stele“ prin care privitorul pare să zboare.

Special Guest Star: FE PARTICLE SYSTEMS II

„Steaua“ pachetului poate genera la rîndul ei o ploaie de stele, căzătoare sau ...verzi, dar nu numai. Efectul este cel mai puternic si mai complex din pachet: nu mai putin de 16 parametri controlează aspectul final care poate varia de la foc, artificii si explozii la fum, corali, sticlă fluidă ori cristale de ghea tă. Nu-i asa că sună interesant? Să vedem cum este posibilă o plajă atît de cuprinzătoare. Motorul efectului, o spune si numele, este un generator de particule: obiecte de dimensiuni mici care apar într-un anumit loc (Producer Point) cu o anumită culoare (Birth Colour) si rată (Birth Rate). În mis carea lor (Velocity si Direction) sînt afectate de gravitatie (Gravity) si după o durată de viată limitată (Longevity) îsi iau adio cu o altă culoare (Death Colour). Mai sînt si alti parametri de detaliu pe care îi vom ve dea în continuare.

Producer Point este centrul zonei de emi sie a particulelor. Spun centrul pentru că, din fericire, sursa nu este punctiformă ci elipsoidală cu axele variabile. Traiectoria particulelor poate fi descendentă sau ascendentă (pentru gravitatie negativă) si în afara cazului în care vreti să simulati un banc de pesti înotînd sincron, măriti si parametrul Turbulence care introduce o variatie alea toare în generarea particulelor.

Tipul de miscare (Particle Animation) este unul din controalele din care puteti stabili cum va arăta efectul. Spre exemplu, ex ploziile sînt de trei tipuri: cu degajare uniformă de particule, cu distributie fractali că, mai apropiată de o explozie naturală si cu degajare uniformă afectată de vîscozitate. Pentru artificii ultima variantă este cea mai potrivită căci simulează cu succes efectul de frînare a scînteilor introdus de atmosferă. Un alt set de posibilităti este cel în care particulele au o miscare de rotatie: Twirl si Twirly sînt variatii ale unei surse care gene rează particule într-un aranjament ce aduce cu o galaxie spiralată, Vortex este ideal pentru simularea unei tornade, iar Fire simulea ză zborul scînteilor unui foc de tabără. În momentul emisiei, particulele pot pleca izo tropic sau în două sensuri opuse, eventual cu aceeasi viteză (optiunea Normalized).

Probabil că setarea cu cea mai mare in fluentă asupra rezultatului final este Particle Object care determină aspectul particulelor. Cele aproximativ 20 de posibilităti oferă o flexibilitate deosebită efectului. Pentru atît de des mentionatele artificii, veti alege optiunea Pixel, iar dacă doriti simularea reflexiei luminii solare pe apă, Star creează „stelute“ cruciforme. Picăturile de lichid le puteti obtine cu Drop si simularea unei fîntîni arteziene este astfel imediată. Particulele mai pot fi sfere cu umbrire si transparentă variabile sau poligoane si aici există o întreagă familie: triunghiuri, patrulatere, tetraedre ori cubulete, toate colorate uniform sau folosind imaginea originală drept textură. Interesante sînt si particulele-lentilă care deformează imaginea de sub ele. Alegînd o lentilă cu transparentă variabilă, care în plus să si reducă luminozitatea, pu teti crea rotocoale de fum. O particulă oarecum sin gu lară si mai degrabă o glumă a au torilor este includerea particulelor avînd forma literelor FE.

Vizibilitatea particulelor este controlată prin Opacity Map. Acestea pot apare treptat (Fade In), dispare treptat (Fade Out), pot apare si apoi dispare (Fade In and Out) si, vorba lui Caragiale, viceversa: Fade Out and In, pot fi vizi bile periodic (Oscillate) sau, pur si simplu, pot avea o opacitate constantă. În plus, puteti controla global opacitatea maximă posibilă de atins, iar în ceea ce priveste culorile particulelor, acestea pot fi indicate explicit prin Birth and Death Color ori pot fi împrumutate de la imaginea originală. Pentru un foc de artificii, Fade Out însotit de o variatie de culoa re înspre tonuri închise este cel mai potri vit căci scînteile se pierd treptat în noapte, iar pentru simularea unui foc văzut de departe care pîlpîie sau a licăritului stelelor veti alege probabil Oscillate.

Guvernul de tranzitie

Nu are decît 4 ministri din partidul Metatools Final Effects. Page Turn, o variantă îmbunătătită a prea-folositului la noi efect de întoarcere a paginii, Radial Scale Wipe în care sursa a doua o „sterge" pe prima în tr-o miscare radială, Scale Wipe prin care a doua sursă se întinde peste prima si Twister, prin care prima secventa se răsuceste în a doua printr-un efect similar cu cel al curge rii nisipului într-o clepsidră. Efectele sînt imediate si nespectaculoase. E bine că sînt si atît.

La plugin-ul lăudat...

Trebuiau să fie si lipsuri. De la început se simte lipsa posibilitătii introducerii directe a valorii numerice pentru un parametru în vederea reproducerii exacte a unui efect si cea a salvării parametrilor unei combinatii reusite. Ar mai fi de dorit un buton de re setare a parametrilor la valorile implicite si indicarea grafică a evolutiei unui parametru în locul simplei marcări ale key frame-urilor.

Al doilea aspect este documentatia: de si bine realizată, clară si cu exemplificări, ea este furnizată sub forma unui PDF se parat în locul obisnuitului help contextual.

În fine, ar fi de dorit ca efectul să poată fi aplicat doar asupra selectiei atunci cînd secventa video originală contine un alpha channel. În versiunea actuală întregul cadru este transformat de efect si ati putea dori, de exemplu, să aplicati Pixel Polly doar asu pra unui obiect care se sparge, restul ră mînînd intact.

Un punct pozitiv este viteza: pe lîngă preview-ul instantaneu, rendering-ul propriu-zis este absolut rezonabil ca durată pe un Pentium dotat cu 32M RAM.

Negocieri...

Pînă acum ati văzut oferta, să vedem care sînt cerintele: pachetul Final Effects este disponibil atît pe PC cît si pe Mac-uri. Pe PC: Windows 95 sau NT, Adobe Premiere 4.2 sau alte editoare video ce respectă standardul de plug-in-uri Adobe. Cu cît mai mult RAM, cu atît mai bine. Pentru platforma Mac: MacOS 7.1, aceeasi po veste în ceea ce priveste editorul video si memoria. Dată fiind natura intens compu tationa lă a efectelor, e bine să utilizati un Pentium, respectiv un PowerMac.

Metatools a anuntat furnizarea plugin-ului Final Effects nu doar pentru Adobe Premiere, ci si pentru alte două editoare. Primul este Digital Studio produs de Softimage pentru care Metatools va furniza ex tensii în urma încheierii unei aliante strategice. Digital Studio este un editor video profesional ce include si management de proiecte si este scris direct pentru NT 4.0. Într-o miscare la fel de inteligentă, Metatools va scoate pe piată si o versiune pentru 3DS Max, astfel că viitorul pachetului pare asigurat.

În numărul viitor: despre Synergy Hollywood FX, un nec plus ultra al tranzitiilor.

Dl. Răzvan Peteanu este inginer la Radiotel Timisoara si poate fi contactat la adresa razvan@radiotel.sorostm.ro

(C) Copyright Computer Press Agora