„Point and click" si administrarea retelelor Windows NT 4.0

László Szabó

Sistemul de operare Windows NT 4.0 deschide din multe puncte de vedere o nouă perioadă pentru adminis tra torii de retele locale sau de arie mai mare. Tehnologia NT 4.0 încearcă să umple lipsurile pe care le-a avut pînă acum si se pregăteste pentru perioada care urmează, în care reteaua (chiar cea globală) va juca un rol fundamental.

Pentru utilizatorul de toate zilele, interfata stil Windows 95 al lui NT 4.0 este schimbarea - aparent -esentială. Dar „under the hood“, cum spun americanii, NT 4.0 poartă multe alte schimbări. Acest fapt devine evident si în cadrul functiilor legate de administrarea sistemului (mai ales în cazul lui NT Server), respectiv de administrarea retelei, dacă calculatorul pe rol de server are drepturi de administrare într-un domeniu NT.

Un lucru trebuie accentuat de la început: tot ce se poate spune despre facilitătile de control al retelei legate de Windows NT 4.0 este format din cîteva elemente bine rodate (care derivă din versiu nile anterioare ale proiectului NT) si multe elemente care sînt într-un stadiu de formare. Windows NT 4.0 nu este încă a structură finală pentru sistemul de operare central al retelelor dorite de Microsoft.

Pe de altă parte, dacă discutăm despre problema ad ministrării cît mai eficiente a unor retele de dimensiune mai mare (începînd de la zeci pînă la mii de calculatoare), atunci serverul NT 4.0 cu problemele lui vor fi doar baza discutiei. Microsoft lucrează în prezent la o solutie care are un spectru foarte larg pentru a rezolva simultan mai multe aspecte legate de facilitarea modului de lucrului în retea. Solutia - cunoscută sub numele ei generic de mult timp, se numeste BackOffice si este formată din 6 produse tip server care vor garanta în viziunea fir mei un suport puternic pentru aplicatii client/server din toate cate goriile, începînd cu comunicatii (inclusiv suport Internet/intranet), continuînd cu baze de date si aplicatii groupware. Două lucruri sînt certe la ora actuală, dincolo de certitudinea faptului că suita de servere functionează deja:

  1. Micrososft nu se află încă la capătul drumului;
  2. Microsoft lucrează cu o in tensitate fără precedent pentru a perfectiona suita BackOffice.

Este esential că două aplicatii din suita amintită contribuie fundamental la ad minis trarea retelelor de dimensiune mai mare: Mi crosoft Systems Management Server (SMS) dedicat admi nistrării retelelor formate din PC-uri, iar celălalt fiind Mi crosoft SNA Server dedicat conectării si administrării conexiunior dintre PC-uri (sau retele de PC-uri) si mainframe-uri IBM, respectiv calculatoare AS/400.

Administrarea pe Server NT 4.0

Noua interfată NT a permis ca functiile noi de administrare să fie îmbrăcate într-o formă elegantă. La prima apropiere este strict lumea „point and click“ destinată „administratorului“ de server - chiar fără nici o experientă. Solutia oferită de Microsoft este destinată în mod declarat acestei categorii de utilizatori. Administratorul are la dispozitie un set de instrumente, cu care se poate lucra relativ clar. Pentru cei care doresc să fie ghidati în executarea anumitor functii administrative, Microsoft a inclus si aici programe tip „wizard“, ca re rezolvă cîteva din problemele generale ale adminis tratorului, care nu stie încă să sape prin fi sierele de confi gurare. Astfel, operatiile minimale necesare pentru a gestiona conturi, grupuri de utilizator si resurse sistem se pot rezolva usor. Evident, că solutiile tip wizard nu pot rezolva decît o mică parte din problemele unui server de retea.

Instrumentul „User Manager“, noile facilităti de a lucra cu definirea mediului de lucru pentru un utilizator („profiles"), respectiv lucrul cu administrarea drepturilor de lucru pentru un utilizator sau grup („policies“) sînt rezolvate elegant în NT. Dacă reteaua este mai mare, si există mai multe domenii sau calculatoare, mai multe servere, este posibilă urmărirea unor evenimete legate de utilizatori si resurse în cadrul unui domeniu.

Windows NT este încă în dezvoltare, una din strategiile importante ale Microsoft-ului era integrarea serviciilor DNS (Domain Name System) în NT. Astfel tot în setul de instrumente există programe cu interfată grafică pentru administrarea serviciilor DNS, respectiv WINS (Windows Internet Name Service). Managementul unei confi gurări DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este deasemenea accesibil. După lansarea pe piată a produselor au existat cîteva plîngeri legate de aceste servicii, mai ales în cazul utilizării simultane a lor. Dar primul Service Pack a apărut pe WEB site-ul Microsoft (structura sistemului permite adăugarea re lativ comodă a corectiilor).

Urmărirea minimală a serverului, res pectiv serverelor (utilizatori, sesiuni, fisiere deschise, etc,) este de asemenea rezolvată. Instrumentul software pentru vizualizarea evenimentelor la care au apărut conflicte, erori, etc. este îmbrăcată de asemenea în stilul aplicatiilor Windows 95. Comentariile sistemului referitoare la conflicte si erori sînt prompte - rămîne evident o întrebare: dacă în cazuri mai subtile, pe care noi nu le-am provocat, sînt suficiente. Si în final, instrumentele de administrare cuprind un program de administrarea al discurilor (cu functii minimale) si un monitor de performantă sistem. Această categorie de instrumente este extrem de importantă: cel inclus în NT 4.0 poate urmări doar cîteva date (vi zualizate grafic) - dar evident că setul de programe este orientat pe administrarea locală, si nu poate da o imagine de ansamblu despre server. Un agent numit „Network Monitor Agent" poate colecta informatii despre calculatoarele legate pe reteaua locală.

Window NT Server 4.0 conlucrează perfect cu calculatoare client Windows 95, astfel chiar administrarea de la distantă este po sibilă, dacă sistemul client este Windows 95.

Asfel, NT Server 4.0 dispune de instrumente de administrare nu prea complexe, si în primul rînd neintegrate într-un pachet comun pentru a permite o urmărire comodă a retelei. Domeniul propriu poate fi investigat suficient de bine însă cu putină muncă (chiar dacă această muncă înseamnă …point and click).

Încă un lucru este de mentionat aici: instrumentele mai avansate de administrare si nu numai. Informatiile mai importante, Microsoft le vinde separat sub forma unui kit format din cîteva cărti si CD-uri, numite Windows NT Server Resource Kit.

Concluzionînd: Windows NT 4.0 Ser ver este un sistem care, cu sigurantă, contine instrumente suficiente pentru a administra o retea de dimensiune redusă. Resource Kit poate însemna pentru administrator un pas important de a dispune de informatie esentială pentru o muncă mai bine documentată.

Administrarea retelelor de PC-uri cu SMS

Cu alte cuvinte, Systems Management Ser ver. Evident, o aplicatie de proportii mult mai mari decît cîteva functii de urmărire a unor parametrii de retea. În conceptia Microsoft suita de servere BackOffice este importantă din următoarele puncte de vedere: 1. Toate serverele se sprijină pe platforma comună NT 4.0; 2. Sînt proiectate avînd la bază idei comune, deschidere spre Internet si aplicatiile existente (evident, Microsoft întelege prin acest deziderat acele aplicatii care au acceptat platformele windows si standardele de comunicare în cadrul ei). BackOffice tinteste viitorul apropiat ale aplicatiilor client/server prin viziunea de solutie globală pe care vrea să o promoveze. În această viziune îsi găseste locul si functia de administrare a unor retele mari sau foarte mari prin serverul SMS. Astfel, administratorii unei retele foarte mari pot avea un singur punct de control, care include admi nistrarea simultană a intranetului din companie, a resurselor de pe retea si a aplicatiilor utilizate. Instrumentele de administrare au o interfată grafică unică, definită de interfata actuală derivată din Windows 95 si un serviciu pentru directoare comune pe retea. Prelucrarea datelor într-o retea care să permită baze de date distribuite si aplicatii client/server complexe este în viziunea companiei Microsoft viitorul. Controlul asupra unei retele în care procesele sînt deja suficient de complexe nu se poate face decît utilizînd o aplicatie (care la rîndul ei va fi tot distribuită) unică de administrare.

Suita BackOffice doreste să rămîne fi delă (sau cel putin apropiată) standardelor sistemelor deschise. Astfel, în ceea ce priveste reteaua, integrează standardele DMTF (Desktop Management Interface creat de DMTF), SNMP (Simple Network Management Protocol). Informatiile („inventarul") legate de hardware-ul si software-ul complet de pe toate calculatoarele din retea sînt stocate într-o bază de date SQL. Aici trebuie să mentionăm că serverul Microsoft SQL Server (componentă BackOffice) joacă un rol deosebit de important în managementul informatiilor pentru retea.

SMS are ca obiectiv si administrarea re telelor eterogene, utilizînd protocoale popu lare LAN si WAN. Astfel clienti DOS, Windows, Macintosh, OS/2 pot fi controlati dacă sînt conectati la servere Windows NT Ser ver, Microsoft LAN Manager, Netware, IBM LAN Server, respectiv UNIX sau VMS.

Datele referitoare la servere si clienti sînt interogate si mentinute într-o bază de date SQL, care permite urmărirea si optimizarea retelei dintr-un singur punct.

SMS este un sistem care, istoric vine de pe calculatoare mainframe. Astăzi capacita tea si complexitatea utilizării PC-urilor
s-a impus ca solutie vitală, mai ales la compa nii mari. Microsoft o promite ca o solutie ex tensibilă, scalabilă în viitor - care are momentan o conexiune directă cu componentele User Manager respectiv Server Ma nager de pe NT Server 4.0. În principiu, Mi crosoft ofe ră produsul tuturor segmentelor de piată un de NT Server joacă un rol important - în cepînd de la firme mai mici pînă la companii foarte mari, avînd portiuni din reteaua lor interioară pe diferite continente. Sfatul celor de la Microsoft (si cred că nu numai al lor) este că în viitorul apropiat se va lucra din ce în ce mai putin comod, sau deloc, fără ajuto rul solutiilor de administra re clare si contro labile pentru o retea mare. În viitor, SMS, sau aplicatii similare se vor implica mult în controlul retelei comapiei. Setările, configurările respectiv instalările de soft se pot face unitar. Analize statistice ajută în găsirea unor solutii de optimizare a traficului.

Cele mai importante functii SMS

SMS este instalat astfel încît să lucreze pe o structură ierarhică de calculatoare. La vîrf se află un punct numit primary site care con tine în mod obligatoriu un server SQL. Da tele către baza de date cu inventarul (hardware, software si setările sistemului) sosesc pe acest sit printr-un sit secundar. Componentele sistemului de administrare SMS pot lucra însă si distribuit - lucru esential. La si turile de nivel superior sînt conectate dome nii NT sau clienti singulari. Inventarul ajun ge prin căi stabilite, transmise de către programe tip agent de pe fiecare PC si con tine datele esentiale (colectate automat) des pre fiecare PC. Sistemul instalează automat un administrator de client (agent) pe fiecare calculator.

Colectarea caracteristicilor hardware se face în format MIF (Management Information Format). Sistemul oferă cîteva functii de bază importante: distribuire si instalare de software pe calculatoarele retelei; verificarea si configurarea clienti de la distantă (si interventii prin servicii tip RAS dacă este nevoie). În anumite situatii este posibilă transmiterea unor evenimente din retea prin conexiune SNMP (redirectare prin trap).

În cursul supervizării sistemului se pot face operatii de configurare sau altele în functie de caracteristicile calculatoarelor din retea. Un anumit grup se poate selecta din baza de date prin interogare SQL. Siste mul oferă functii de monitorizare a traficului pe ansamblul retelei. Pentru a avea o performantă optimă, operatii din categoria de tuning stau la dispozitia administratorului. Performanta poate fi urmărită individual pe fiecare calculator, comparativ între calculatoare sau global pe ansamblul retelei.

O metodă de lucru foarte elegantă este oferită prin utilizarea componentei Micro soft Exchange Server, care asigură utilizarea formatului PDF (Package Definition File) pentru a transfera comenzi la alte calculatoare.

Utilizînd împreună cu Exchange Server se pot crea secvente de administrare puterni ce si flexibile.

Noile versiuni au fost proiectate deschise spre alte sisteme cu aceeasi functionalitate. De exemplu, SMS poate transmite pachete necesare administrării către HP OpenView, dacă acest lucru este necesar.

Este cert că suita de servere BackOffice va fi suportul de lucru pentru multe retele din perioada care urmează. Si, cel putin conform specificatiilor, oferă un sistem de administrare coerent pentru retele de PC-uri.


(C) Copyright Computer Press Agora