Repere pentru tehnologii noi în învătământ

Utilizarea tehnologiilor specifice pentru Internet ar putea duce la modificarea rapidă a modalitătilor de transmitere acunostintelor. Sistemul de învătământ adus la un nivel minim de subzistentă va trebui să primească atentia cuvenită, pentru a putea   asigura accesul democratic la sistemul educativ si formarea de persoane calificate si competente, conform cerintelor noi ale societătii.

Darvas Attila

La prima vedere

Am putea să identificăm puncte diferite de vedere. Contribuabilul, cetătean, este cel în numele si pentru interesul căruia se desfăsoară întreaga activitate. Este natural ca pentru el, impozitul, oricât de mic sau mare ar fi să-i asigure accesul liber l a informatii, la un sistem de învătământ obligatoriu care îl asigură că copii lui fac fată în societatea în schimbare si la un sistem universitar accesibil ca si costuri pentru copii cu calităti deosebite. Elevul, sau studentul doreste să învete despre lucruri si fenomene care prezintă interes personal, în ritmul si succesiunea adecvată personalitătii proprii si să primească ajutor competent si la timp pentru problemele ridicate. Administratia doreste să obtină fortă de muncă adecvat calificată pentru societate, cu cheltuieli minime. Educatorii îsi doresc un venit care să le asigure un trai decent ca să poată dedica timpul lor pentru activitatea educativă, pentru calificare permanentă în propriul domeniu si îmbogătirea culturii proprii, ca să poată în deplini rolul natural de modele pentru societate. Firmele îsi doresc angajati calificati, loiali cu costuri minime. Dorintele se lovesc însă de tragica realitate.

   Realitatea o cunoastem cu totii. Însă, fără un sistem public de învătământ situat la cerintele mondiale actuale, societatea nu are nici un viitor. Acest lucru costă, dar lipsa educatiei costă mult mai mult. Cei care decid asupra alocării bugetului, treb uie să stie că viitorul nu este numai armata ci mai ales sistemul de învătământ. Acest sistem este strâns legat de modificările intervenite în societate, influenta societătii fiind determinantă. Pentru noua societate este nevoie de oameni care lucrează cu capul si stiu să acceseze informatii, să rezolve probleme, să analizeze, evalueze si să ia decizii. Pentru aceste activităti se impune cunoasterea tehnologiilor adecvate si este nevoie de recalificare permanentă. Pentru a face fată schimbărilor, cuno asterea modului de accesare a informatiilor devine mai importantă decât memorarea acestora. Somajul si mizeria fac ca să crească numărul celor care lucrează si studiază în acelasi timp, deci învătământul postliceal trebuie să ofere orare flexibile. Spati ile pentru învătământ fiind insuficiente, costisitoare si în mare parte neadecvate unui sistem modern educatia la distantă trebuie să ia amploare. Competitia din partea institutiilor private si programelor de calificare asigurate de firme va forta si ea schimbarea în sistemul de învătământ oferit de stat. Oamenii se vor întreba dacă banii lor din impozite sunt cheltuiti corect, dacă sunt nevoiti să apeleze la profesori particulari si cursuri plătite din bani impozitati, pentru a dobândi cunostintele d orite. Sistemul actual nu face fată noilor cerinte. Este nevoie de o regândire a întregului proces educativ, tinând seamă de alternativele existente. În caz contrar, tensiunile sociale acumulate vor duce la cresterea numărului de situatii-problemă, a inf ractiunilor si a riscurilor de aparitie a unor tulburări sociale.

Motivatia schimbării

O abordare traditională consideră ca date implicite anumite aspecte problematice. Învătarea se lasă cu greu separată de activitatea practică. Este dificil să memorezi lucruri cu care n-ai nici o tangentă. Pentru a învăta, cel mai bine ar fi să poti încer ca practic cele învătate. Dacă nu se poate măcar simula ceea ce se predă, atunci este greu ca subiectul să fie motivat în procesul de învătare. Sistemul de evaluare ar trebui efectuat de beneficiarii serviciului. Scolile ar trebui să ofere posibilitatea de a învăta, materiile si asistenta, dar evaluarea ar trebui făcută de beneficiarii sistemului, oferindu-se optiuni pentru acestia. Programa de studiu rigidă este acum în sarcina sistemului de învătământ, dar acest lucru nu este de la sine înteles. Ar t rebui mărite optiunile posibile, ca fiecare să poată învăta cât mai mult din ceea ce-l interesează cu adevărat Societatea n-ar avea decât de beneficiat din faptul că există cetăteni bine calificati si pasionati în cele mai diverse domenii. Motivarea est e un element foarte important si este greu să impui materii de studiu care interesează pe prea putini. Trebuie găsite modalităti de a convinge pe cei care studiază, că ceea ce studiază ei este important, ca ei să fie convinsi în primul rând de acest lucr u. Nu neapărat ceea ce predă un profesor este cel mai important pentru toti elevii. Profesorul va trebui să-i ajute pe acestia să-si dea seama de importanta celor predate sau să-i ajute să studieze ceea ce-i interesează cu adevărat. Pentru majoritatea oa menilor este dificil să retină lucruri doar învătate si ne verificate practic. Oricine se gândeste putin, îsi dă seama că a uitat aproape complet o serie de lucruri învătate, pe care nu le-a încercat practic niciodată. Legarea evaluării performantelor de grupa de vârstă a elevilor duce la nenumărate probleme de integrare, unii elevi pierzându-si încrederea in propriile capacităti. Dacă gruparea se face pe grupe de interes si nu de vârstă, rezultatele se pot îmbunătăti si comunicarea în grup este mai bun ă. Disciplina scolară este poate si ea un element care necesită o nouă abordare. Învătarea cu forta nu garantează succesul. Notele nu constituie un motiv suficient de puternic, pentru majoritate celor care trec prin sistemul actual. Este dificil ca cinev a să învete matematică, atunci când îl interesează muzica si va învăta mai usor dacă ajunge să-si dea seama că matematicile îl pot ajuta chiar si în muzică sau în pictură. Motivarea externă duce la succes doar într-un număr redus de cazuri. Este oare suf icient?

Ce oferă calculatoarele?

Calculatoarele au fost concepute initial pentru calcule complexe balistice, criptografie si calcule în cercetare. Institutiile financiar-bancare si industria au urmat ca utilizatori, ca să nu amintim serviciile administrative guvernamentale. Revolutia P C a dus însă schimbări semnificative. Acum Internet oferă posibilităti nemaiîntâlnite de acces la informatii si accesul este interactiv. Fenomenul Internet, desi considerat marginal, este poate domeniul în care cresterea este cea mai semnificativă, cu 760%, ajungându-se în acest moment la peste 8200 calculatoare gazdă cu nume în domeniul .ro. Sistemul actual de învătământ nu ignoră acest lucru, dar realizările sunt timide. Totusi, tehnologia va deschide calea spre implementarea noilor tehnici în ed ucatie, care vor pune accentul pe initiativa personală a elevilor si studentilor. Programa de studiu, deschisă si cursurile interactive vor schimba multe aspecte ale sistemului actual. Schimbarea va fi impusă chiar de necesitatea de a forma persoane car e să facă fată în societatea actuală dominată de tehnologii si schimbare. Profesorii de sport nu vor mai preda si matematica, cursurile putând fi făcute disponibile pe Internet, accesibile individual, interactiv, în ritmul propriu al celui care studiază, cu verificarea evolutiei acestuia si asistentă mai redusă din partea celui care supraveghează procesul de instruire. Se pot accesa cele mai bune manuale si surse de informatii din domeniu, dacă acestea vor fi elaborate. Calculatoarele vor permite o part icipare reală activă la curs si nu doar o asistare mută la o istorie povestită si care trebuie memorată pentru o notă. Există deja simulatoare de zbor pentru aviatori, chiar si unii jucători de tenis îsi studiază adversarul cu modele pe calculator. Nu ex istă motive ca să nu se poată construi simulatoare pentru majoritatea activitătilor necesare în societate. Nu este simplu, dar începutul va trebui făcut. Simulatoarele nu sunt însă modalitatea unică. Programe interactive ne pot oferi informatii multimedi a din domeniul care prezintă interes pentru noi. Studentii trebuie să aibă controlul în procesul de învătare. Programele vor oferi căi recomandate, dar si posibilitatea de a opta pentru alte abordări. Trebuie prevăzut si posibilitatea de eroare sau grese ală si posibilitatea de a învăta din greseli. Răspunsurile corecte trebuie oferite cu acces simplu. În mod normal însă, răspunsurile vor trebui găsite prin formularea de probleme si întrebări si alegerea căii considerate corecte. Navigarea prin program t rebuie să fie atractivă, altfel oricât de educativ ar fi programul, nu va fi agreat. Evaluarea rezultatului va fi făcută chiar de program, care trebuie să ofere diferite grade de dificultate si nivele care trebuie parcurse anterior. Dificultatea trebuie să fie legată de problemele reale pe care le poate întâmpina studentul, care va învăta efectiv rezolvând probleme legate de ceea ce-l preocupă. Se va învăta deci rezolvând situatii practice. Procesul trebuie însotit de comentarii interesante si atractive , care motivează continuarea învătării. Toate acestea sună curios, dar producătorii de software de jocuri interactive si cele de edutainment tin seamă de aceste aspecte. Si tinerii, care au acces la aceste produse îsi formează rapid preferintele.

În loc de concluzie

Mi s-a întâmplat să fiu rugat să trimit unei persoane un CD pentru învătat limba română. Un astfel de CD nu există în acest moment. Nici pe Internet n-am găsit decât încercări făcute pe situri din vest. Există poate probleme mai presante pentru societa te. Ar trebui însă creat cadrul organizat pentru elaborarea viitoarelor materiale de studiu în formă acceptabilă pentru un sistem de învătământ modern. Poate o parte din fondurile alocate pentru manuale ar putea fi alocat acestui scop. În universităti e xistă retele, mai mult sau mai putin performante, dar s-ar putea forma nuclee de cercetare care să pornească la drum, pe infrastructura existentă. O astfel de activitate ar merita si o recunoastere financiară. Cresterea numărului, si dinamica siturilor I nternet din România este un semn încurajator. Continutul informatiilor oferite este însă inegal si cu multe lipsuri. Editurile de carte ar trebui atrase cred si ele, căci ziare si reviste apar deja. Sperante există.

Darvas Attila, redactor la BYTE România poate fi contactat la adarvas@agora.ro

(C) Copyright Computer Press Agora