Borland a renuntat în cele din urmă la limbajul Pascal din cunoscutul său mediu RAD.

Delphi stie C++

Rick Grehan

Sistemul de dezvoltare rapidă a aplicatiilor (RAD) de la Borland, Delphi, parcurge un proces de transformare. Rezultatul nu este ceva radical diferit de original, dar Borland a înlocuit o bună parte din DNA-ul lui Delphi. Mai precis, Borland a schimbat li mbajul de bază al lui Delphi din Object Pascal, în C++ si a numit rezultatul mai întâi Ebony (un nume de cod) iar acum C++ Builder.

   Chiar si un observator destul de atent ar putea să confunde C++ Builder cu Delphi. La suprafată totul arată la fel: trusa speedbar, paleta de componente, „inspectorul de obiecte“, constructorul de forme, editorul de cod, toate cu functionalităti neschimb ate. Unul dintre exemplele din Delphi – programul Fishfind, care ilustrează utilizarea controlului database grid, a imaginilor si a câmpurilor memo – este reprodus în întregime ca un demo C++ Builder. Mai mult, instrumentele aditionale din Delphi, print re care ReportSmith si Database Explorer, sunt si ele prezente în C++ Builder. Serverul InterBase pentru NT a fost însă înlocuit cu Local InterBase, care rulează sub NT sau Windows95. (Pentru cei care vor să porteze programe: serverul Local Interbase din C++ Builder rulând sub Windows95 pare să fie compatibil cu InterBase pentru NT din Delphi. Am rulat cu succes câteva aplicatii Delphi simple folosind serverul Local InterBase din C++ Builder.)

   Similaritătile merg chiar mai departe. Manualele preliminare pentru C++ Builder pe care le-am primit de la Borland – Component Writer's Guide si Database Application Developer's Guide – sunt echivalente capitol cu capitol cu manualele respective din Delp hi. De fapt, sunt echivalente chiar la nivel de sectiune. Fragmentul de cod din manualul de Delphi pentru utilizarea proprietătilor DataSet si DataSetCount ale componentei TDatabase (scrise în OO Pascal), apar si în manualul C++ Builder, reîncarnate însă în C++. Este, fără îndoială, un lucru bun: o dovadă a compatibilitătii celor două sisteme.

   Nici măcar nu e nevoie să renuntati la Object Pascal: compilatorul DCC32 din C++ Builder poate să compileze cod Object Pascal generat de Delphi. Am făcut un experiment, combinând cod Pascal si C++ într-o aplicatie de test, si nu am întâmpinat nici o difi cultate.

   Fundamentul deasupra căruia stă C++ Builder este compilatorul Borland C++ 5.0x pe 32 de biti. (Mai exact, documentatia spune că modulele de bibliotecă si codul obiect trebuie recompilate dacă au fost construite cu versiuni până la C++ 5.01 inclusiv.) Cu toate acestea, pentru a sustine componentele C++ Builder, Borland a trebuit să extindă compilatorul adăugând câteva cuvinte-cheie, toate familiare programatorilor Delphi. De exemplu, cuvântul-cheie „_property“ precede declararea unui câmp de tip proprie tate în cadrul definitiei unei clase. Aceasta permite compilatorului si editorului de legături să genereze toate informatiile necesare, astfel încât inspectorul de proprietăti să poată să afiseze corect proprietătile atasate unei componente.

   Este vremea schimbării la fată a mediilor integrate de dezvoltare, când acelasi sistem de dezvoltare construieste atât cod C++, cât si cod Java (sau chiar Pascal, cum este cazul lui Metrowerks Code Warrior). În acest sens, chiar dacă pare surprinzător, C ++ Builder este un pas logic. 

Rick Grehan este redactor tehnic principal la BYTE. Este coautor al lucrării The Client/Server Toolkit for C/C++ Programmers (NobleNet, 1996). Îl puteti contacta la rick_g@bix.com.

[din BYTE, o publicatie McGraw-Hill, Inc.Adaptare - Mircea Sârbu]


(C) Copyright Computer Press Agora