Metoda main()

public static void main( String args[] ) {
TextToHtml app; // aplicația noastră
Size size; // mărimea ferestrei
ExternalWindow mainWindow; // fereastra externă
 app = new TextToHtml();
 	  mainWindow = new ExternalWindow();
 	  app.setMainRootView( mainWindow.rootView() );
 	  size = mainWindow.windowSizeForContentSize( 610, 400 );
 	  mainWindow.sizeTo( size.width, size.height );
 	  mainWindow.show(); 	
 app.run(); // se pornește bucla de recepționare a evenimentelor
 	  System.exit( 0 );
 	  } 	


Netscaep IFC

BYTE România - martie 1997


(C) Copyright Computer Press Agora