Fractal Detailer 1.0

O nouă propunere atrăgătoare de la Fractal Design.

Prinși de febra continuă a noilor versiuni, update-uri și patchuri, uneori trecem cu vederea programele purtînd timidul 1.0. Privit de la înălțimea unei aplicații purtînd 97 sau 7.0 în coadă, cu ce poate să convingă un începător care nu are măcar un 1.1, o listă cît de scurtă de „corecții față de versiunea precedentă“?

1.0 poate însemna însă și o înnoire, un pas înainte, începutul unei viitoare serii de 2.0, 3.0... Astăzi va fi vorba de un astfel de început. Fractal Detailer 1.0 împlinește o veche dorință a artiștilor din spațiul 3D: un mediu de lucru orientat pe creația artistică la fel de ușor de utilizat și de puternic ca și cele existente în lumea graficii 2D. E adevărat, există unelte foarte puternice de rendering 3D care includ și funcții picturale (Lighwave 5.0, 4D-Paint, Meshpaint 3D, Truespace 3 sînt cîteva) însă principalul lor neajuns este cuprins în chiar sintagma cu care le-am denumit: „aplicații de rendering cu funcții picturale“. Ele nu sînt adaptate artistului ci graficianului pe calculator. Cîți artiști „tradiționali“ convertiți la 3DS cunoașteți?

În lumea bidimensională, situația este diferită datorită companiei Fractal Design care a promovat un concept denumit Natural Media proiectat din start pentru a înlocui uneltele clasice cu care un artist este obișnuit, nu pentru a oferi altele noi. Suportul pentru paletele sensibile la presiune este un aspect esențial, mouse-ul fiind total inadecvat desenului artistic. Introdusă în Fractal Painter (și mai micii frați Dabbler și Sketch), Natural Media furnizează pictorului un set foarte bogat de creioane, penițe, pensule, spray-uri, carioci, gume, cărbuni, acuarele ș.a.m.d., fiecare cu subvariantele sale (creioane de diferite durități, pensule cu diferite profiluri, etc.). Adaptarea este foarte rapidă cu atît mai mult cu cît interfața este configurabilă în funcție de stilul personal de trasarea a tușelor și minuțiozitatea autorilor permite chiar simularea modificării culorilor ca urmare a absorbției pigmentului în suport.

Despre cele 5 esențe ale lumii...

Detailer este în esență un Painter adus în lumea 3D. Așa cum acesta din urmă vă permitea să pictați pe ecran ca pe o pînză, Detailer vă lasă să țineți modelul în mînă și să desenați pe el.

Un model este constituit din obiecte (maximum 240), fiecare obiect avînd asociate la rîndul lui, pînă la 5 maps. Un map determină o anumită calitate a obiectului, un anumit mod de interacțiune vizuală cu mediul și nu este altceva decît o imagine bitmap. Aceasta este Ideea care stă la baza filozofiei Detailer: editarea naturală a map-urilor bidimensionale pentru a edita obiectul 3D. Orice modificare aplicată direct asupra obiectului este în ultimă instanță o editare a unuia dintre map-uri și reciproc, editarea unui map produce efectul imediat asupra modelului. Remarcabilă este asocierea instantanee dintre map-uri și model, astfel că vechiul du-te-vino dintre editare și render din programele clasice este eliminat.

Modelul 3D poate fi generat direct în Detailer pe baza unor primitive (paralelipipede, sfere, cilindri, conuri și trunchiuri de con) sau prin importul dintr-un alt program de modelare tridimensional. În versiunea 1.0 sînt acceptate formatele QuickDraw, DXF, 3DS R3 și R4, NFF (Neutral File Format) și Wavefront OBJ. În majoritatea cazurilor veți opta pentru import datorită lipsei totale a oricărei funcții de editare 3D în Detailer și a existenței unor biblioteci deja substanțiale de modele în unele din formatele menționate.

Documentația Detailer-ului oscilează cu ușurință și destulă lipsă de stabilitate între termenii de map și mask pentru cele 5 imagini ce conlucrează la stabilirea aspectului 3D. Avînd în vedere că termenul „map“ în contextul Detailer-ului nu are un echivalent suficient de bun în română, vom folosi de aici înainte termenul de „masc㓠care, deși mai puțin corect – și vom semnala locul unde confuzia dintre map și mask poate provoca derut㠖 poate fi declinat fără artificii lingvistice.

Cele 5 categorii de măști care detaliază modelul sînt:
• texture map: contrar poate impresiei date de termen, aceasta stabilește culoarea obiectului.
• bump map: stabilește relieful obiectului. Cu cît un punct din bump map este mai negru, cu atît punctul corespunzător al suprafeței obiectului va fi mai înalt, mai „ieșit în afar㓠și reciproc. Polaritatea măștii poate fi inversată.
• highlight mask reglează gradul în care obiectul este mai lucios sau mai mat.
• reflective mask definește măsura în care suprafața obiectului reflectă scena din jur. Imaginea care se „reflect㓠este încărcată separat.
• glow map adaugă o aură suplimentară obiectului printr-o adăugare de culori difuze în ultima fază a randării.

Bump map, reflection mask și highlight pot fi color, însă doar luminozitatea este utilizată și ca urmare nu aveți motive să nu le convertiți în imagini în tonuri de gri.

Modul normal de utilizare a Detailer-ului înseamnă pictarea direct pe modelul 3D , schimbările asupra măștilor fiind calculate automat, dar acestea pot fi editate și ca două imagini bidimensionale obișnuite, într-o manieră quasi-identică cu cea din Painter. Bineînțeles, nu este deloc obligatoriu ca să editați dumneavoastră totul de la zero: Detailer include circa 100 de texturi imbricabile predefinite sau puteți importa din miile de texturi existente în bibliotecile dezvoltate pentru alte aplicații.
O lipsă a versiunii actuale este imposibilitatea editării simultane a mai multor măști. La pictarea directă pe model trebuie să indicați în prealabil care din cele 5 atribute va fi cel afectat. Astfel, deocamdată nu puteți simula într-un singur pas tușa reliefată obținută prin aplicarea directă din tub a vopselei de ulei. Epigonilor lui Van Gogh le rămîne soluția pensulei de clonare respective care modifică o imagine astfel încît să pară realizată în stilul artistului olandez.

Un alt dezavantaj devine aparent atunci cînd importați un model compus din mai multe obiecte. Nu puteți grupa mai multe ca avînd aceeași textură (sau orice alt mască), pentru fiecare obiect trebuind definită o nouă copie a imaginii. Aspectul este destul de deranjant, mai ales că trecerea de la un obiect la altul atunci cînd se pictează direct în fereastra modelului este însoțită de apariția unor casete de confirmare.

Și despre cele 5 moduri de a vedea lucrurile

Avînd un obiect tridimensional și mai multe imagini bidimensionale care trebuie aplicate pe acesta, trebuie stabilit modul în care proiecția va avea loc. Încercați să înveliți o minge (obiectul) într-o bucată dreptunghiulară de hîrtie colorată (texture map) și veți înțelege imediat care este problema. Detailer furnizează mai multe tipuri de proiecție: cilindrică, sferică, cubică, pass-through și U-V. Fiecare din aceste metode este potrivită pentru anumite forme ale modelului: proiecția cilindrică este potrivită pentru obiectele pe care înfășurarea măștii este doar orizontală. Cea sferică înfășoară masca atît pe orizontală cît și pe verticală, iar cea de tip pass-through produce un rezultat asemănător cu al proiecției unui diapozitiv pe obiectul în cauză. În plus, imaginea măștii apare și pe „peretele“ opus. Ultima metodă, U-V, nu este de fapt o proiecție propriu-zisă ci un mod prin care pe mască se definesc un număr de puncte, urmînd ca punctele corespondente acestora pe obiectul 3D să poată fi deplasate, astfel editîndu-se modul de aplicare a măștii. O cerință obligatorie este ca geometria obiectului să aibă definite coordonatele UV. De exemplu, modelele generate cu primitivele Detailer-ului sau cele importate din Ray Dream Designer îndeplinesc această condiție.

Ca orice program de render 3D, Detailer furnizează surse de lumină, însă mai puțin elaborate ca în alte aplicații de rendering. Setul de lumini cuprinde maxim 10 surse, situate doar la infinit, cărora le puteți stabili poziția în raport cu modelul, culoarea, intensitatea și măsura în care intensitatea lor scade dinspre centrul sursei înspre margini (concentration). Lipsesc sursele de tip proiector care să aibă un con reglabil de iluminare. De asemenea, luminile din Detailer nu provoacă umbre pe obiecte ci doar variații de culoare ale suprafețelor. Help-ul repetă oarecum obsesiv că pentru orice prelucrare mai de finețe (cum ar fi folosirea unor obiecte translucide sau a refracției razelor de lumină) să exportați modelul în Ray Dream Designer, modelorul 3D cu funcții de raytracing furnizat evident chiar de Fractal Design.

Față în față cu interfața

Pentru cei obișnuiți cu Fractal Painter, acomodarea cu Detailer va dura maxim 10 minute. Principala noutate o constituie prezența ferestrei modelului în care aveți un preview instantaneu al „operei“ și în care puteți opera direct asupra acesteia, mai precis în unul din cele 5 măști. În cazul în care nu ați mai văzut Painter-ul pînă acum, interfața Natural Media va fi o surpriză plăcută și nu doar din punct de vedere vizual (autorii s-au abătut sensibil de la recomandările programării vizuale sub Windows). Avantajul acesteia devine evident atunci cînd sînteți dotat cu o tabletă sensibilă la presiune care, în cazul modelelor uzuale, permite distingerea a 256 nivele de presiune spre deosebire de mouse care nu are decît două: 'buton apăsat' și 'buton liber'.

Pe CD veți găsi și colecții suplimentare de pensule, seturi de lumini sau texturi. În afară de uneltele obișnuite artiștilor, în panoplia Detailer-ului apar și unelte nou introduse cu Painter: pensule de clonare care modifică imaginea în stil impresionist sau pointilist ori copiază porțiuni din imagini modificînd stilul în cel ales, pensule de corecție ori Image Hose: un „furtun“ al cărui jet constă din imagini. Desigur, dacă nici așa nu sînteți mulțumit, puteți să vă definiți propriile colecții de pensule sau să vizitați periodic situl web al firmei Fractal.

O formă interesantă de undo (pe lîngă cel multinivel) este Fade, aplicabil doar tușelor și efectelor. Fade face ca ultima acțiune s㠄păleasc㓠în intensitate într-un procent specificat, permițînd dozarea mai fină a impresiei vizuale.

Pentru o prezentare mai în detaliu a interfeței și modului de lucru sub Fractal Painter revedeți articolul despre versiunea 3.0 a acestui program apărut în PC Report nr. 37 sub semnătura lui Cristian Dușa.

3D=2D +1

O bună parte din munca de editare sub Detailer constă în definirea și ajustarea măștilor, care, ca imagini bidimensionale, exploatează setul puternic de unelte pe care îl oferea și Painter-ul. Caracteristica cea mai importantă este suportul complet pentru imaginile multi-strat (un strat fiind denumit floater în Painter și layer în Adobe Photoshop). Floaterele permit compoziția extrem de ușoară, ele putînd fi afișate sau ascunse, combinate între ele în 19 moduri diferite, mascate sau pot avea asociate hiperlegături dacă imaginea este destinată publicării pe web. Întregul spațiu de lucru (canvas) are și el o mască ce permite întrepătrunderea dintre floatere și fundal.

Ca și Painter, Detailer suportă măști asociate fiecărui floater. De această dată nu este vorba de unul din cele 5 map-uri ci de imagini în tonuri de gri prin care se controlează care din porțiunile corespondente dintr-un floater interacționează cu celelalte straturi. Conceptul este puternic și permite compoziții de finețe.

Detailer suportă standardul de plugin-uri compatibile Photoshop astfel că posibilitățile de editare 2D sînt excelente, în total contrast cu cele 3D care, așa cum spuneam anterior, strălucesc prin absență.

2D-3D Import-Export srl

Detailer permite atît importul cît și exportul imaginilor multi-strat din/în formatul nativ Photoshop (PSD), însă formatul recomandat în timpul editării este cel nativ Painter: RIFF care duce și la fișiere mai mici datorită unei compresii fără pierderi. Exportul către alte programe de editare se poate face în BMP, TIFF (preferabil pentru că suportă și alpha-channel), JPG, PCX, PICT și EPS. Pentru transferul în/din Ray Dream Designer și Ray Dream Studio sînt furnizate extensii pentru acestea din urmă care permit importul/exportul în formatul utilizat de Detailer.

Renderingul final este realizat implicit cu anti-aliasing și include un canal de selecție astfel că etapele următoare de compoziție în alt program sînt imediate. Dealtfel, dacă destinația este sub formă tipărită, continuarea editării cu alt software este absolut necesară căci Detailer nu suportă imagini CMYK.

Fiind încă la început de drum, Detailer nu este deocamdată suficient de unul singur în ciuda premiilor primite la expozițiile Macworld sau a aprecierilor elogioase din revistele americane. Gurile rele ar comenta cu malițiozitate că nu este nici necesar, așa cum ar părea acum ca fiind undeva la mijlocul intervalului dintre Painter și Ray Dream Designer. Pînă la o versiune ulterioară, Fractal ne propune un set de extensii denumite destul de comercial (Bodacious Backgrounds, Dynamic Duet, Sensational Surfaces, Wild Bundle) constînd în principal din colecții de texturi și imagini de fundal. Ca întotdeauna, secretul unei reușite rămîne în combinarea Detailer-ului cu alte programe.

Detalii...nefractalice

Pe PC Fractal Detailer este disponibil sub Windows95/NT 4.0 cu minim 16 MB RAM (ați înțeles deja, sub 20-24 nici nu are rost) și cu un procesor cît mai rapid. Dat fiind consumul mare de resurse de calcul la aplicarea măștilor, o placă video accelerată 3D este esențială la o utilizare serioasă. Pe Mac-uri aveți nevoie de un procesor PowerPC, System 7.0 și memorie la fel, cît mai multă. Tabletele sensibile la presiune sînt foarte recomandabile. Prețul recomandat pe piața americană este de 450$.

În final, o altă veste bună de la Fractal: așa cum anticipam într-un număr trecut, a apărut Poser 2, din păcate doar pe Mac. Noua versiune a modelorului de corpuri umane suportă importul/exportul în formate 3D uzuale, îmbrăcarea modelelor, o rezoluție îmbunătățită a modelelor 3D, animație, cinematică inversă și altele. Pentru detalii suplimentare legate de ambele programe vizitați www.fractal.com


BYTE România - martie 1997


(C) Copyright Computer Press Agora