Cu notes pe Web, folosind Lotus Domino

Domino este un server http care poate transforma Lotus Notes într-un server de Web.

Cristian Nagy

Tot mai multe firme par sa ajunga la concluzia ca adevarata valoare a unui sit de Internet sau de intranet rezida mai putin în continutul publicat si mai mult în activitatile ce sunt automatizate acolo. Este grozav sa pui pe intranetul firmei locurile de munca vacante, dar este mult mai folositor sa ai pe Web un sistem de examinare si evaluare a candidatilor.

Popularitatea de care se bucura Internet-ul si Web-ul se datoreaza - în buna masura - posibilitatii de a oferi individului (angajat, client, partener de afaceri) acces direct la informatii utile. Dar urmatorul lucru pe care-l face, în mod natural si ine vitabil, utilizatorul, este sa se mire: „Interesant. Da’ acu’ ce facem ?“. Cu alte cuvinte, ce poate face utilizatorul cu aceste informatii? Ce face un utilizator atunci când situl de Web îl înstiinteaza ca o extragere depasit disponibilul unui c ont, ca s-a pierdut un colet, ca o linie de productie functioneaza sub parametrii doriti sau ca vânzarile sunt sub valorile estimate ? În majoritatea cazurilor raspunsul este nimic. În momentul în care utilizatorul afla aceasta informatie utila si importanta va lasa Web -ul de-o parte si va pune mâna pe telefon sau va cauta pe cineva cu care sa se consulte sau va convoca o sedinta. Un asemenea sit de Web - intern sau extern - este extrem de departe de potentialul real.

Si ar mai fi de remarcat un fapt semnificativ: pe lânga faptul ca paginile de Web „contemplative“ devin tot mai putin interesante, se constata si o crestere sensibila a costurilor impuse de întretinerea si actualizarea informatiilor de pe un sit; a desea, aceste costuri depasesc costurile de creare a informatiei.

Lotus Notes si lucrul în echipa

Lotus a fost una dintre firmele care au încercat sa vina în întâmpinarea necesitatilor de a lucra în echipa: distribuirea informatiei, transmiterea documentelor pe traseele impuse de tipul lor, controlul strict al versiunilor, posibilitati v aste de comunicare prin mesaje electronice, colectarea si sistematizarea rezultatelor muncii si multe altele.

Lotus Notes este binecunoscut pentru facilitatile sale deosebite în ceea ce priveste lucrul cu un mare numar de documente: organizare, sortare, cautare, controlul versiunilor, fluxul documentelor, e-mail, replicare. Pentru a putea transforma Notes într -un server de aplicatii Internet, Lotus a elaborat Domino.

Ce este Domino ?

Domino este un serviciu ce poate rula peste orice server Notes Release 4.x. Tehnologia Domino extinde „bataia“ aplicatiilor Notes catre Web, permitând însa elaborarea aplicatiilor si administrarea serverului de sub Notes.

Deoarece „stie“ HTTP, HTML, precum si alte standarde si protocoale Internet deschise, Domino permite oricarui client Web sa acceseze si sa interactioneze cu aplicatiile Notes de pe un server Notes. Si aceasta, folosind toate oferite de Notes cum ar fi baze de date, securitate, mesaje electronice, fluxuri de lucru, replicare si tehnologii de proiectare a aplicatiilor - inclusiv limbajul de programare orientate obiect LotusScript..

Arhitectura Domino

Dupa cum am mai amintit, Domino este un serviciu care ruleaza sub serverul Notes. De fapt, Domino este un server HTTP care adauga serverului Notes câteva elemente suplimentare.

Este important de subliniat faptul ca elementele din Notes care produc o actiune atunci când se face clic pe ele - cum ar fi butoanele Action - trebuie sa devina URL-uri pentru clientul Web. Atunci când efectueaza traducerea elementelor Notes în HTML pe ntru clientul Web, Domino creeaza URL-uri automat, ori de câte ori este nevoie. Aceasta înseamna ca proiectarea întregii aplicatii se poate face în Notes, lasând restul pe seama lui Domino.

Deoarece a fost gândit ca un server de aplicatii Web, Domino asigura suport pentru o mare varietate de clienti de Internet: browser-e de Web, clienti POP3 de posta electronica, clienti de citire a stirilor ( news readers), precum si pentru alte tipuri de clienti care nu se bazeaza pe standardele Internet, cum ar fi clienti de posta electronica bazati pe MAPI, telefoane, pager-e si altele. Si, bineînteles, Domino asigura suport integral pentru clientii Notes.

În continuare voi face o scurta trecere în revista a principalelor servicii integrate în Lotus Domino.

Depozit de obiecte

În cele mai multe cazuri, inima unei aplicatii Web este o baza de date care mai este numita si depozit de obiecte ( object store). Evident, o baza de date este cea mai buna solutie pentru a administra obiecte - de la tabele relationale la applet-uri si pagini de Web. Totusi este curios faptul ca, în ciuda avalansei de standarde referitoare la Web, nu exista nici unul care sa de fineasca un depozit de obiecte sau un container standard.

Domino ofera un depozit de obiecte programabile care este optimizat pentru stocarea, administrarea si regasirea tipurilor de date complexe, precum si a formularelor ( forms) sau paginilor. Printre tipurile de date ce pot fi manipulate se numara Rich Text (cum ar fi paginile HTML), imagini (GIF, JPEG), mesaje (cum ar fi SMTP/MIME), obiecte aplicatie (ca Java si ActiveX), multimedia (audio, video).

Obiectul de baza dintr-o aplicatie Domino este o pagina (sau document). Paginile din depozitul de obiecte Domino pot sa contina alte obiecte, cum ar fi câmpuri sau aplicatii. Utilizarea câmpurilor este foarte importanta deoarece permite stocarea paginilo r conform unor criterii.

Depozitul de obiecte din Domino elimina necesitatea de a structura, de a urmari si de întretine continutul sitului de Web.

Catalog

Pentru aplicatiile Web care merg mai departe de simpla publicare a informatiilor, un catalog ( directory) este un serviciu vital. Catalogul este determinant pentru identificarea utilizatorilor - atât din cadrul firmei cât si din afara - care sunt implicati în aplicatie (adica numele utilizatorilor), unde se afla acei utilizatori (adica adresele lor de e -mail) si modul în care se poate ajunge la ei (ca ruta cea mai eficienta sau ruta cea mai ieftina).

Catalogul Domino administreaza toate resursele informationale ale unei aplicatii Web, cum ar fi informatii despre utilizatori (profile, adrese de e-mail, alte informatii), administrarea si configurarea serverului si a bazei de date, mesaje (cum ar fi con figurarea MTA, rute alternative), securitate (certificari, controlul accesului), replicare (programare în timp, prioritati, cai în retea).

Toate aceste informatii sunt stocate într -o singura baza de date integrata si distribuita. Catalogul se gaseste în acelasi depozit de obiecte ca si celelalte obiecte ale aplicatiei.

Securitate

Asa cum catalogul permite determinarea persoanelor implicate în aplicatie si obtinerea de informatii despre ele, serviciul de securitate este esential pentru a determina cât de mult (sau cât de putin) pot sa vada utilizatorii din informatiile unei aplic atii Web si în ce masura pot sa interactioneze cu aceste informatii.

În intranetul unei firme toata lumea trebuie sa aiba acces la unele documente (cum ar fi manuale, proceduri, regulamente interne). Dar distribuirea prin intranet a unor informatii confidentiale (ca propuneri de buget, caracterizari personale, proiecte de produse) poate sa devina destul de complicata.

Domino ofera solutii pentru trei nivele diferite de securitate:

Dar controlul accesului la o pagina sau la un câmp este numai o parte a modelului de securitate din Domino. Tehnologia ACL controleaza si nivelul de functionalitate la care are acces fiecare utilizator. Adica, unor utilizatori li se poate permite sa modi fice sau sa actualizeze informatiile unei pagini de Web direct din browser.

Mesaje si fluxuri de lucru

Devine tot mai evident faptul ca valoarea adevarata a unui sit de Web nu consta în posibilitatea de a difuza informatii generale catre utilizatorii unui intranet, ci mai ales în ceea ce pot face utilizatorii cu informatia pe care au gasit-o. Cele m ai multe situri Web ofera informatii, instruindu-i apoi pe utilizatori sa paraseasca Web-ul si sa foloseasca telefonul daca trebuie sa întreprinda actiuni bazate pe acele informatii. Daca ai întrebari suplimentare legate de un produs, suna la serv iciul de vânzari sau la cel de marketing; daca înregistrarea ta din fisierul de personal are erori, suna la serviciul de resurse umane; daca un raport periodic despre productie contine cifre suspecte, pune mâna pe telefon si convoaca o sedinta.

Unu dintre punctele forte ale lui Domino este acela ca exploateaza Web-ul pentru a conduce activitatile generate de catre informatiile gasite pe situl de Web. Cele doua servicii care permit aceasta sunt cele de mesaje si fluxuri de lucru.

Domino asigura suport pentru cele mai importante protocoale de mesaje electronice si interfete de programare a aplicatiilor (API). Domino este o platforma excelenta cu agenti de transferare a mesajelor (MTA) pentru SMTP, X.400, cc:Mail si Notes Mail . Serviciile pentru mesaje din Domino asigura suport pentru clientii e-mail care respecta standarde ca POP3, IMAP4, precum si protocoalele VIM si MAPI.

Replicare

Atunci când implementeaza infrastructura pentru un intranet, administratorii de retea au misiunea nu tocmai simpla de a echilibra doua costuri antagoniste: cele pentru administrarea serverului si cele legate de traficul prin retea. Primul factor suge reaza ca ar fi bine sa se centralizeze toate serverele într-un singur nod(ceea ce ar minimiza costurile de administrare) si sa-i lase pe utilizatori sa acceseze acel unic server (ceea ce creste considerabil traficul prin retea). Cel de-al doilea factor arata ca fiecare amplasament ar trebui sa aiba propriul server cu o copie a informatiilor de pe serverul firmei, dar aceasta introduce complicatii în ceea ce priveste administrarea serverelor.

Una din cele mai delicate sarcini ale administrarii serverelor o constituie necesitatea de a sincroniza informatiile de pe toate serverele din cadrul firmei. Daca un utilizator de la Paris modifica o baza de date si un utilizator de la Medgidia modifica aceeasi baza de date, cum poate asigura administratorul ca toate siturile sa vada ambele seturi de modificari? Raspunsul la aceasta întrebare se numeste replicare bi-directionala.

Pâna acum, serverele au utilizat o rezolvare oarecum simplista a sincronizarii, numita oglindire, care face pur si simplu o copie a unui server si o trimite celorlalte servere - fara a tine însa cont de faptul ca pe acele servere s-au facut deja m odificari. Replicarea bi-directionala asigura faptul ca toate modificarile se reflecta în ambele directii.

Este important de retinut ca, atunci când se face replicarea bazelor de date Domino, sunt replicate si toate modificarile în catalog.

Procesul de replicare din Domino este extrem de eficient deoarece el este selectiv, poate fi programat sa se efectueze la anumite momente si se poate realiza la nivel de câmp.

Proiectarea aplicatiilor Web cu Domino

Exista numeroase alternative pentru elaborarea aplicatiilor Web folosind Domino. Lotus ofera un set de API-uri pentru C, C++ si Visual Basic. Dar mediul de dezvoltare nativ pentru Domino ramâne clientul Notes. Mediul Notes ofera un cadru de lucru bazat pe formulare ce exploateaza complet si usor serviciile Domino de depozit de obiecte, catalog, securitate, flux de lucru si replicare.

Proiectarea sub Notes foloseste un set de elemente de proiectare intuitive si flexibile (cum ar fi formularele, câmpurile si vederile) care se muleaza foarte bine pe modelele de pagina si legatura ale Web -ului. În particular, proiectantii creeaza formulare si le populeaza cu o varietate de câmpuri care permit interactiunea cu utilizatorul folosind agenti, formule si limbajul LotusScript. Aspectul si continutul formularului sunt convertite automat în HTML si sunt transmise de catre Domino utilizatorului care le poate vedea cu un browser de Web. Odata ce un formular a fost proiectat si salvat, el este stocat si procesat ca o pagina din baza de date Domino, putând fi apoi legata la alte pagini prin intermed iul aceluiasi mecanism de legaturi hipertext utilizat de protocolul HTTP/HTML.

Proiectare rapida

Utilizarea formularelor si a câmpurilor conduce la realizarea rapida a prototipurilor pentru aplicatii. Cele trei cai de accelerare a proiectarii sunt:

În plus, Lotus Domino contine si Domino.Action, un set de aplicatii ce automatizeaza crearea aplicatiilor Internet sau intranet obisnuite.

Reutilizare

Un alt avantaj al mediului de dezvoltare Notes îl constituie posibilitatea de a refolosi obiecte din alte aplicatii. Formularele unei aplicatii (sau parti ale lor) pot fi utilizate pentru construirea unor noi aplicatii. Mai mult, o modificare efectua ta în tiparul unui formular este mostenita de toate formularele construite pe baza acelui tipar.

Integrare

Multe aplicatii impun acces la o varietate de sisteme si baze de date eterogene. Acestea pot fi integrate prin intermediul platformei Domino.

Alte utilitare si limbaje pentru dezvoltare

Domino asigura suport pentru Java, JavaScript, ActiveX si alte conventii.

În concluzie...

Cred ca nu gresesc atunci când sustin ca solutia Domino + Notes este cea mai eleganta pentru proiectarea si întretinerea unor aplicatii Web interactive. Mai ales daca tinem cont si de celelalte aplicatii din familia Domino.Applications: Domino.Action ( pentru generarea unui sit de Web), Domino.Merchant (pentru organizarea unui sit dedicat comertului pe Internet), Domino.Broadcast pentru PointCast (pentru difuzarea informatiilor într-o retea PointCast). Dar fiecare dintre acestea reprezinta o alta pove ste.

Dl. Cristian Nagy este redactor sef al revistei PC Report. Poate fi contactat prin e-mail la cnagy@agora.ro sau la telefon 065-166516

(C) Copyright Computer Press Agora