Produse Minolta pentru prelucrare de imagini

Minolta oferă o cameră foto digitală performantă și un ansamblu de copiere-listare color destinată profesioniștilor

Viktor Veres

Dacă vă ocupati cu alcătuirea unor cataloage de produse, crearea unor reclame, documentarea unor evenimente pentru ziare si reviste, lucrări de grafică profesională etc. cu sigurantă doriti să alegeti o solutie completă de fotografiere digitală si imprimare în culori de calitate.

Noul sistemul unitar de achizitie si tipă rire a informatiei color oferit de Minolta asigură toate necesitătile legate de prelucrarea de calitate a informatiei color si, datorită calitătilor globale foarte bune, se bucură deja de un mare succes în mediile profesionale străine. Imaginile preluate prin aparatul foto digital Minolta RD-175 cu înaltă rezolutie sau prin scanerul de film QuickScan sunt trimise pentru prelucrare unui computer PC sau Mac dotat cu softul de prelucrare adecvat. Documentele rezultate sunt tipărite color la o calitate foarte bună pe imprimanta-copiator color Minolta CF900. Acesta poate fi cuplat la un ser ver de imprimare performant din seria EFI Fiery, care îl transformă într-o imprimantă laser de grup multifunctională, de format A3, pregătită pentru listarea la viteză ridicată a unor volume mari de documente. Tipăririle color si multiplicările se fac la o calitate profesională, si pentru serii mici de lucrări rezultă un cost redus per pagină.

Nu este necesară achizitionarea liniei complete de prelucrare color. Componentele acestui sistem unitar pot functiona si separat, si se împacă bine cu echipamente specifice de care dispuneti.

Aparat foto digital RD-175

Această cameră de luat vederi SLR (reflex mono-obiectiv) este foarte apreciată de speci a listi, si se situează în categoria aparatelor digitale profesionale de sub 5.000 dolari (fără obiectiv). Este foarte usor de folosit, are o ma re autonomie în lucru si poate stoca comprimat până la 114 imagini digitale de îna l tă rezolutie. Ca aparat digital are avantajul că pozele selectate pot fi transferate direct pe calculator pentru o eventuală prelucrare, sau prin modem pot fi trimise la distantă. „Peli cula“ nu necesită nici pro ce sarea chimică, imaginile capturate sunt di gi tizate i me diat si sunt memorate pe suport magnetic.

Blitzul automat încorporat, sistemul complex de senzori precum si obiectivul de ca li tate permite lucrul în conditii de iluminare extreme. Temperatura de culoare optimă este de 3200-5500 grade K, senzorii având o corectie suplimentară pentru spectrul perceput de ochiul uman. Are o sensibilitate foarte mare - ISO 800 (30 DIN) -, iar timpul de expunere variază între 1/2...1/2000 secunde. Poate lucra în modul manual sau automat, reglând continuu distanta si parametrii de expunere (deschiderea si durata). La această cameră foto se potrivesc toate obiectivele Minolta din seria AF cu închizător baionetă, cu distanta focală de la 16 mm la 600 mm si adaptoare pentru fotografiere de la mică distantă (macro).

Pentru a elimina efectul de ochi rosii datorat reflectării partiale a luminii blitz- ului din interiorul ochiului subiectului, fulgerul electronic propriu lansează câteva salve de lumină, reduse în intensitate. Astfel retina dilatată a subiectului se contrac tează si totodată se autoreglează distanta. De asemenea, prin cuplaj optic pot fi declan sate eventualele blitz- uri fără fir pentru lumi nare optimă a subiectului.

Pentru digitizarea imaginii, foloseste 3 gru puri de senzori CCD, de câte 380.000 de ce lu le. Ele captează imagini cu dimensiu nea de 1528 x 1146 pixeli si cu o adâncime de cu loa re de 24 biti (8 biti pe fiecare canal R, G, B). Această rezolutie este atinsă prin in ter po larea pe diagonală o fiecărui pixel CCD neacope rit.

Imaginile fotografiate sunt comprimate rapid, rezultând fisiere cu imagini de câte 1.1 MB din imaginile de aproximativ 5 MB. Minusculul disc hard intern de 130 MB face posibilă stocarea unui număr de 114 ima gini. Pozele rezultate sunt bogate în detalii: ele sunt construite din 1,75 milioane pi xeli. Transferul imaginilor pe calculator se face în câteva minute printr-un cablu SCSI.

Copiator color CF 900

CF 900 este un copiator laser color multifunctional, care totodată poate fi folosit si pe post de imprimantă color A3. Lucrează la o rezolutie de 400 dpi si poate vizualiza 256 nuante de culori. Este destinat departamentelor cu un volum de lucru ridicat.

Pentru a asigura o calitate superioară a imaginii - granulatie foarte bună, paletă co loristică bogată, textură foarte fină, detalii în umbră etc.- foloseste un sistem proprietar unic pentru modularea intensitătii razei laser LIMOS (Laser Intensity Modulation System) si valorifică o serie de alte tehnologii digitale noi. Diametrul razei laser a fost redusă la un sfert din punctul imprimat la rezolutia nominală si astfel rezultă o tonalitate uniformă, cu treceri line, lipsită de moar. Tonerul de granulatie ultrafină introdus recent asigura o mai bună dispunere pe suportul de listare si o dozare optimă. Are un nou sistem de stabilizare a imaginii, care poate interveni în imaginea listată pentru o mai bună armonizare a culorilor si pentru a asigura o gradatie optimă între lumini si umbre. Calitatea copiilor este foarte bună si au o stabilitate în timp ridicată, iar costul tipăririi este de cca. 0,5 $ per pagină.

CF 900 se distinge prin opera rea simplă si calitate ridicată. Panoul de comandă are un ecran LCD senzitiv, cu comenzi intuitive, care permit accesarea celor mai sofisticate functii de procesare a imaginilor. Imaginile pot fi scalate cu un factor de 25%..300%. Pe ecranul edito ru lui de culori propriu se poate interveni manual în culoarea oricărui element din document. Acoperă integral formatul A3 si permite chiar mărirea pe mai multe pagini (puteti realiza afise mărite pe 36 foi A3! ). Pentru mărirea eficientei si pentru a nu încărca reteaua, ultimele 10 docu mente listate sunt stocate pe discul hard al imprimantei, ulterior ele putându-se rechema usor.

Imprimanta are o fiabilitate ridicată si o durată de viată sporită a pieselor în miscare si a consumabilelor. Este destul de silentioasă si respectă o serie de norme specifice de protectia mediului. Are un filtru pentru reduce rea emisiei de ozoni si dispune de o unitate de reciclarea uleiului din sistemul de fixare.

Viteza de listare este de 6 ppm în modul co lor si 23 ppm la monocolor. Productivitatea poate fi mărită prin accesorii optionale ca unitatea duplex (listare fată-verso), sistemul de sortare si capsare a documentelor (pot fi sortate 10 serii de documente cu număr identic de pagini), server de imprimantă, unitate de copiere de pe diapozitive, cameră foto digitală etc. Tăvile pentru alimentare cu suport de listare au o capacitate totală de 1300 coli. Mecanismul de listare analizează din mers ca racteristicile suportului de listare si se autoreglează, putându-se folosi pentru listare o largă varietate de hârtie (60..90g) si suport plastic pentru retroproiector.

Scaner QuickScan 35 Plus

Cu ajutorul acestui scaner rapid si usor de ma nevrat pot fi scanate filme negative sau diapo zi tive de 35 mm, formatul maxim al imaginii sca nate fiind 24,2x36,3 mm. Reproducerile digitale rezultate au o calitate foarte bună: re -zo lutie maximă este de 2820 dpi (110 pixeli /mm), dimensiunea imaginii este de până la 2688 x 4032 pixeli si au o profunzime de cu loa re de 30 de biti per pixel (câte 10 biti pentru componentele RGB). Viteza de scanare es te de 12 sec pentru imagini de mărimea 1000 x 1000 pixeli, si de 60 sec pentru imagini complete la rezolutie maximă, cu o durată de pre-scaning de 6 sec. Scanarea si separarea de culori se realizează într-o singură trecere, iar imaginea digitizată este transferată calculatorului printr-o interfată SCSI-2. Ele sunt disponibile tuturor aplicatiilor Windows TWAIN compatibile sau pe sistemele Macin tosh prin plug-in-uri pentru PhotoShop.

Focalizarea imaginii se poate face manual sau automat, putându-se urmări instantaneu pe ecran întreaga imagine. De asemenea, se poate realiza manual echilibrarea culorilor, rotirea imaginilor, centrarea etc. si există posibilitatea autoexpunerii cu echilibrarea albului. Cerintele de sistem sunt mici: 486DX/66 cu 16 MB RAM, placă video 24 biti si Windows 3.1/95, sau Macintosh 68030/25MHz, 20 MB RAM, placă grafică de 24 sau 32 biti, sistem de operare 7.1 sau mai mare si Photoshop ver 2.5.

Server de imprimare Fiery XJ+

Este cea mai nouă generatie de servere de lis ta re color a firmei Electronics for Imaging, Inc. (EFI). Termenul „Fiery Print“ tinde să devină un standard de facto în listările color de înaltă calitate, la viteze ridicate. Acest ser ver de listare are o putere de procesare foarte mare si asigură o tipărire documen telor multipagină încărcate cu grafică complexă la viteza maximă a mecanismului copiatorului. Cu ajutorul lui se pot tipări do cu mente complexe în retea, în modul PostScript, din mediile PC, Mac sau UNIX.

Construit într-o tehnologie proprietară, familia Fiery aduce schimbări fundamentale în domeniul serverelor de imprimare. Are un sistem de operare proprietar, optimizat pentru operatii de listare color în timp real. Un procesor RISC dedicat, de tipul MIPS R4700, se ocupă de prelucrările PostScript calcul-intensive. Circuite complexe din seria RipChips rezolvă accesul intens la memoria de lucru, specifice listării în culori. Astfel, în timp ce interpretează comenzile PostScript, procesorul primeste si prelucrează simultan imaginea următoare. Datele sunt vehiculate pe o magistrală sistem de 128 biti cu o viteză de transfer foarte mare, eventualele gâtuiri în transmiterea datelor fiind eliminate complet.

Instalate în retea Ethernet sau To ken Ring, aceste servere suportă protocoa le le TCP/IP, Novell IPX si AppleTalk si co mu tă automat între. Gestiunea si contorizarea volumului listat se face usor de la statiile de lucru, iar ecranul LCD propriu asigură un control local al functiilor cheie ale serverului.

Cuplat la imprimanta color CF900, un server Fiery asigură un raport maxim pret/performan tă, la o calitate profesională a culorilor. Datorită utilitarelor de calibrare încorporate - EFI Color Management si calibrare Pantone - , aplicatiile DTP dobândesc o cali tate fotografică. Un lucru important - această solutie multifunctională copiator-impriman tă-scaner color asigură o tipărire economică pentru serii mici, la calitate profesională, si este foarte adecvată grupurilor de lucru.

Această solutie proprietară a companiei Minolta, prezentată si la CERF'97, este adecvată departamentelor de imaginistică si asigură o prelucrare completă, la calitate profesională a informatiei vizuale color. Merită să-l vedeti la lucru la sediul firmei Minolta România!

Dl. Veres Victor este redactor la PCReport, poate fi contactat prin e-mail la vveres@agora.ro.