Statia de lucru desktop O2

Prima arhitectură de memorie unificată de înaltă performantă.

Daniel Moldovan

Statia de lucru O2 reprezintă un sistem inovator care combină performanta oferită de Silicon Graphics cu puterea unui me diu utilizator integrat Web. Îmbinând performanta de vârf din industria procesoa relor cu tehnologia UMA (Unified Memory Arhitecture), O2 furnizează o lătime de bandă internă incredibilă pentru accelera rea procesării grafice si pentru aplicatiile care folosesc intens procesorul. Arhitectura UMA i-a permis lui Silicon Graphics să facă posibil un nivel ridicat de performantă la un pret avantajos.

Arhitectura memoriei unificate pe care o prezintă O2 permite în mod standard reali zarea de grafice 3D socante, o puternică pro cesare de imagini si o procesare video în timp real care depăseste cu mult limitele atinse de celelalte masini din clasa sa. Aceste ca rac teristici fac din O2 statia de lucru ideală pentru modelare CAD, post-procesare, creare de sit Web si pentru vizualizări stiintifice. Compresiile standard hardware si software transformă orice utilizator într-un editor video în timp ce este oferită calitatea pe care o cere acel profesionist video.

O2 combină performanta unei statii de lucru Silicon Graphics cu puterea oferită de World Wide Web, fiind primul sistem care furnizează posibilităti profesionale pentru medii digitale si unelte de creatie Web. Cu interfete complet integrate Web, utilizatorii comunică mult mai usor decât înainte folo sind intranet-urile companiei si Internetul.

O nouă arhitectură pentru interactivitate

Cu statia de lucru desktop O2, Silicon Graphics a creat prima arhitectură de me mo rie unificată din industria de profil. UMA transcende design-ul inflexibil al statiilor de lucru traditionale si al calculatoa re lor personale, care datorită unei distribuiri a memoriei grafice, a celei de prelucrare de imagini si a celei video realizau o con strângere a performantei. O2 permite performante extraordinare prin integrarea unor puternice resurse de procesare video, de compresie, de grafică, de procesare a imaginii si I/O, folosind o memorie sistem cu o largă lătime de bandă si o întârziere mică.

Fată de arhitecturile PC-urilor si statiilor de lucru tipice în care datele erau transfera te între diferitele cartele cu memorii video, grafice si de imagini, datele O2 se află la un loc în memoria principală, unde fiecare pro ces are un acces direct. Cu ajutorul UMA, memoria sistem, buffer-ul pentru cadre, z-buffer-ul, memoria texturii, memoria de rendering, memoria pentru imagini si me mo ria video sunt toate situate în acelasi loc. Nu mai există cartele dedicate de memorie care să fie utilizate doar la momente specifi ce de timp; cu O2, memoria este în mod au to mat realocată conform cerintelor existen te. Acum, expandarea memoriei pentru tex tu ră devine o simplă problemă de achizi ti onare a unui upgrade standard de memorie.

Dispozitivul I/O al O2 maximizează performanta prin eliminarea problemelor ce realizau o sugrumare a lătimii de bandă care bloca chiar si cele mai rapide componente ale sistemului. O2 furnizează performante de vârf în retele 10BaseT/100BaseTX Ethernet, prezintă o implementare SCSI duală Ultra Fast/Wide, o magistrală de extensie PCI pe 64 de biti si multe alte optiuni I/O standard.

Statia de lucru O2 este dotată cu procesoare R10000 sau R5000 MIPS pe 64 de biti, furnizând performante de vârf pentru aplicatiile industriale. Cu R5000 - un procesor care oferă performante excelente în procesare, grafică si aplicatii - utilizatorii obtin un raport pret/performantă competitiv. Procesorul R10000 furnizează o putere de procesare de vârf pentru majoritatea aplicatiilor.

Elegantul sistem O2 are un design modu lar partajat pe cinci subansambluri pentru a simplifica upgrade-ul si întretinerea - unitătile drive, modulele sistem si cartelele PCI pot fi accesate cu usurintă din partea posterioară a sistemului. Această simplitate este reflectată de uneltele de administrare ale sistemului O2, care ghidează utilizatorii prin functii simple de configurare si între tinere. Servicii suplimentare sunt disponibile ulterior printr-o serie de optiuni de garantie si sisteme de suport on-line.

Silicon Graphics pur

Performantele de vârf din domeniul graficii 3D si al procesării de imagini pe care le oferă statia de lucru O2 întruchipează tot ce ati auzit vreodată despre performanta si realis mul oferit de Silicon Graphics. Construit pe un subsistem grafic OpenGL nativ si pe o arhitectură UMA, O2 furnizează un nivel de interactivitate care nu este disponibil la nici una din masinile din clasa sa. Aceste posibili tăti remarcabile sunt prevăzute în mod standard pentru fiecare configuratie, oferindu-vă toată performanta grafică si de procesare de imagini de care aveti nevoie.

Cu o grafică standard dublu buffer-ată pe 32 de biti si functii avansate, accelerate hard, O2 oferă putere si o calitate deosebită la îndemâna fiecărui utilizator. Functiile accelerate includ maparea texturii, z-buffer, puncte si linii netezite, precum si umbriri si conversii de culoare.

Capacitătile de mapare a texturii, accele ra te hard oferite de statia de lucru O2 aduc un nou nivel de realism si interactivitate. În CAD si animatie, maparea texturii permite uti li za torilor să-si vizualizeze modelele cu un ni vel de realism care surclasează modelele de um brire traditionale. Fată de alte cartele gra fi ce care stabilesc o limită pentru memoria tex tu rii, datorită flexibilitătii Arhitecturii Me moriei Unificate este permisă alocarea unei can tităti nelimitate de memorie pentru texturi.

Implementând toate functiile cheie ale hard-ului OpenGL ale sistemelor Silicon Gra phics de ultimă oră - Indigo, IMPACT si Infini teReality - O2 permite acum utilizatorilor să aleagă un nivel al puterii grafice la acel pret ca re se potriveste cel mai bine cu cerintele lor.

O2 furnizează capacităti de înaltă performantă în procesarea de imagini, folosind extensiile de procesare de imagini ale OpenGL si maparea texturii. Implementate hard, aceste extensii permit utilizatorilor să manipuleze seturi mari de date, imagini de înaltă rezolutie, totul în timp real - realizând la fel de usor manipularea unei imagini de 200MB ca si cea a uneia de 2MB. Furnizând cea mai puternică performantă din clasa sa, O2 ridică standardul în ceea ce priveste pute rea de procesare a unei statii desktop.

Prima statie de lucru video nativă

Statia de lucru O2 este o masină video nativă reală - primul sistem care integrează în arhitectura sa video, audio si tehnologii de compresie în timp real ca si componente fundamentale. Arhitectura flexibilă pe care o oferă O2 permite aducerea directă a video-ului în memorie ca si un tip standard de date. Odată acolo, grafica, procesarea imaginilor si motoarele de procesare pot accesa si manipula datele în timp real.

Cu fiecare proces capabil să acceseze datele din memoria principală, O2 fur ni zează capacităti de manipulare video care nu au mai fost atinse de modelele din clasa lui. Aplicatiile pot decoda o sursă video comprimată si să o folosească ca si pe-o hartă a texturii, sau să utilizeze hardul de procesare a imaginii pentru a încetosa sau distorsiona un flux video în timp real. Utilizatorii vizuali zează video-ul în formatul său nativ datorită capacitătii statiei O2 de-a afisa pixeli video care nu sunt sub formă de pătrat.

O2 este prima statie desktop care include în fiecare sistem compresie JPEG în timp real si hard pentru decompresie. Suportând o rată de compresie de până la 4:1, O2 furnizează un nivel de calitate care întruneste cerintele pietei. Semnalul audio independent poate fi sincronizat cu datele video. O2 furnizează două canale pentru intrări simultane si un canal pentru iesire pentru D1 si video analog.

Suplimentar fată de capacitătile în timp-real, O2 implementează un domeniu larg de algoritmi de compresie video folosind software, inclusiv standarde industriale cum ar fi QuickTime, AVI si Cinepak. Aceste capaci tăti înglobate permit utilizatorilor să creeze si să editeze video pe O2, iar apoi să-l distribuie prin Web către orice computer pentru playback.

O2 vă poate transforma aplicatia într-o sursă video prin facilitarea ca orice portiune din ecran să poată fi înregistrată în timp real direct pe disc, eliminând nevoia unui VCR pentru o editare video. Utilizatorii pot oferi de asemenea înregistrarea video în exterior via un port S-Video sau video complex.

Mediu de lucru utilizator integrat Web

Fiecare O2 este lansat cu o suită de unelte ce permit intranet care includ Netscape Navi gator 3.0, Netscape Mail si Netscape News Reader 2.0 precum si soft de publicare pe Web de la Silicon Graphics care utilizează serverul FastTrack de la Netscape si unelte de creatie WebMagic Pro. Navigarea Web si protocoalele de retea TCP/IP sunt complet integrate în interfata utilizator si sistemul de operare. Uneltele de creatie pentru mediile digitale oferă fiecărui utilizator posibilitatea de-a dezvolta rapid continut pentru proiecte cum ar fi pagini Web care încorporează video, audio si grafice 3D. O2 suportă softul Windows 95 al Insignia pentru a oferi utilizatorilor un acces la cele mai populare aplicatii PC. Acest soft permite hard-ului O2 să accelereze procesele playback multimedia. De asemenea O2 oferă si o integrare în retelele NetWare si AppleTalk.

Ajutorul bazat pe Web oferă utilizatorilor O2 posibilitatea de-a accesa documentatii de oriunde din propria retea sau din Internet, oferind un acces sigur la majoritatea informatiilor tehnice de actualitate.

Uneltele de videoconferintă InPerson 2.2 ale Silicon Graphics permit o colaborare în timp real care depăsesc orice distante geografice. Ele includ posibilităti de lucru 2D si 3D care permit utilizatorilor să vizuali zeze, să manipuleze si să ataseze adnotări pentru medii digitale, precum si realizarea de comunicatii folosind camera digitală O2.

Daniel Moldovan este redactor la BYTE România. Poate fi contactat la dmoldovan@agora.ro.