PolyGIS

Un sistem informatic de asistență geografică și cadastrală
pentru PC sub Windows.

PolyGIS reprezintă un instrument accesibil, eficient și complet, dedicat activității primăriilor, prefecturilor, regiilor autonome precum și întreprinderilor. Posibilitatea facilă de construire a hărților specifice prin scanare, digitizare sau fotometrie, colaborat cu un nivel tehnologic foarte înalt, fac din PolyGIS un produs capabil să acopere toate solicitările din domeniu. Astfel, capacitatea specifică de importare din alte programe, de utilizare a bazelor de date create sub alte medii de programare dovedesc marea disponibilitate a sistemului. Legăturile sale cuprind sisteme precum ARC-INFO și MaphInfo, datele construite în aceste programe fiind accesibile și în PolyGIS.

Construit după o tehnologie modulară, sistemul prezintă mai multe module specializate în gestiunea rețelelor de apă, gaz, termice, electrice, a cadastrului, toate acestea putând funcționa atât independent cât și colaborat, generând o bază de date cuprinzătoare.

Situația noii versiuni

Primele stadii de evoluție ale PolyGIS-ului au avut loc în fosta R.D.G. Ele au început în anul 1988 prin colaborarea dintre centrul CAD/CAM al combinatului „Polygraph“ (unul din primele 6 mari combinate ale R.D.G.), Universitatea Martin - Luther din Halle/Salle, secțiunea cartografie/geodezie și Facultatea Tehnică din Leipzig. Atunci a luat ființă sub îndrumarea tehnică a Universității din Halle (prof. Leykauf) și cea tehnologică a centrului CAD/CAM (dr. Herden) o versiune premergătoare - PolyKart - sub MS-DOS.

Prin schimbările care au survenit în 1989 a fost posibilă punerea bazei centrului CAD/CAM. Firma IAC a preluat toate activitățile produselor CAD/CAM și GIS la 1.3.1990.

Din 1991, IAC a pus în funcțiune linia GIS sub numele de PolyGIS ca urmare a reducerii majorității firmelor de construcții de mașini. Clienții au fost administrațiile publice, autoritățile de stat și birourile de planificare nou înființate. La începutul lui 1992 s-a luat o decizie îndrăzneață pentru acel moment și anume realizarea PolyGIS-ului pe noi trepte tehnologice de software sub Windows. Astfel la CeBIT 1993 a fost prezentată prima versiune PolyGIS - Windows. Deja în octombrie 1993 versiunea MS-DOS folosită ani de-a rândul a fost înlocuită, ca o dovadă a calității versiunii Windows. Cu această versiune Windows s-a ajuns la circa 200 de utilizatori cu până la 10 licențe. În Sachsen s-a realizat reforma centrală a suprafețelor cu PolyGIS iar astăzi modificările se mai fac încă cu documentația PolyGIS.

Deoarece PolyGIS a fost unul din primii ofertanți de GIS sub Windows, a obținut poziția DDE. Ca urmare a acestui fapt, mulți din producătorii de software au integrat PolyGIS-ul produselor lor. În acest fel PolyGIS a devenit o piatră de temelie pentru mulți producători de software. În prezent există circa 8 ofertanți de soluții, fiecare alăturând PolyGIS numelui lor. Din 1.1.1997 s-a ajuns la concluzia de a folosi PolyGIS ca nume unitar. Până atunci PolyGIS-ul a fost vândut sub următoarele nume: ArchiGIS, AgroGIS, adKOMM-GIS, Atlas-Cartografie, Atlas-Comunal, Atlas-Regional.

Dezvoltarea continuă

În urma disponibilității mediului de lucru Windows pe 32 de biți, la sfârșitul lui 1995 s-a pus problema de a intra într-o etapă tehnologică superioară.

A fost studiată evoluția pe baza dezvoltării bazelor vechilor concepte astfel încât după 6 ani de experiență, în iunie 1996 a fost lansată prima probă. Rezultatul a fost ca în 1992: un design total nou, versiunea veche fiind repede uitată în favoarea celei noi. Viteza de lucru a hărții de tip Raster, care deja era o parte puternică a PolyGIS-ului s-a îmbunătățit enorm. În plus viteza de corectare a crescut de la 10 la 50. Aceasta nu s-ar fi putut realiza după vechile concepte cu o tehnologie de 16 biți.

Bineînțeles că PolyGIS-ul permite lucrul în rețea fiind o întrebuințare a tehnologiei Client-Server. Alte laturi puternice ale produsului includ ușurința de lucru, programarea internă, lista de lucru DDE.

Sistemul a fost introdus și în orașele mari din Germania, în prezent existând circa 250 de utilizatori cu până la 15 sisteme. La ultima întâlnire a partenerilor PolyGIS au participat 18 firme - ca parteneri de software și de desfacere - de pe tot teritoriul Germaniei.

Harta din computer

În zilele de astăzi, documentația digitală a devenit ceva de neînlocuit. Documentația digitală a textelor pe un PC este ceva foarte normal, de aici făcând parte și actualizarea de tabele și funcționarea băncilor de date. Însă pentru planificarea și prelucrarea hărții aceasta nu este de ajuns. Există însă tehnica moderna de date care are o multitudine de posibilități de aplicare. Testarea utilității sistemului PolyGIS merită a fi realizată mai ales în cazul începerii unui nou proiect. Dacă datele sunt introduse de la început într-un sistem PolyGIS, nu vor mai exista probleme la întrebările care apar pe parcurs (scara, secțiunea de hartă și multe altele). Deciziile referitoare la distanțe, suprafețe, unghiuri s.a.m.d se face cu ajutorul mouse-ului. PolyGIS face legătura între obiectele geo și documente, tabele, imagini, secvențe video și altele. Înainte de toate, PolyGIS-ul caută și găsește toate datele ce au fost introduse anterior.

Deosebirea dintre PolyGIS și prelucrarea „normal㓠a textului este depozitarea datelor. Dacă de exemplu se caută cuvântul „Agora“ atunci se va afișa că acest cuvânt se găsește la pagina x, în coloana y, pe poziția z. Se va căuta în administrarea hărții „Agora“ și după câteva momente va apare unde se găsește în hartă această firmă. O deosebire mică dar importantă. Deoarece computerul dispune pe lângă facilități de prelucrare a textului și de actualizare a tabelelor și de facilități de administrare a hărții, coșmarurile au un sfârșit deoarece se întâmplă ca după o muncă de săptămâni de zile la o hartă, aceasta să fie distrusă datorită unui copiator defect.

Modalități de folosire

Urmează acum câteva exemple unde este folositor PolyGIS-ul ca mod de lucru digital: situarea la cel mai înalt potențial de prelucrare a activității comunale și regionale de planificare și administrare a terenului, ca de exemplu planificarea utilității suprafețelor, planificarea conductelor, a construcțiilor, a cadastrului, intenția de a face un plan și de-al face efectiv accesibil, stabilirea valorii unei hărți sau hărți pentru documentația legendei și a părților componente. Înainte de toate, aici se găsesc documentele care sunt baza pentru stabilirea impozitelor și contribuțiilor.

PolyGIS-ul modern poate fi folosit și în alte domenii ca turism, întemeierea întreprinderilor, planificarea locuințelor sau a traficului.

Din punct de vedere al conținutului, concepțiile (ideile) și realizarea lor se realizează la fel ca și pe hârtie. Firește că și modificările care survin în documentații se fac digital, ceea ce le face să fie foarte productive.

Prin legarea coordonatelor și prin modalitatea care o oferă PolyGIS-ul, de-a avea libertatea în întocmirea secțiunii hărții și a unităților de măsură, pot fi legate mai multe hărți între ele. Digital, hărțile se pot suprapune fără probleme. Așa numita „transparenț㓠cu unități de măsură diferite nu se poate realiza niciodată pe hârtie.

În prezent, documentarea digitală este mult mai ușor de realizat. Se pot forma diferite variante care se prelucrează într-un mod cât mai optic, se imprimă pe hârtie, se pot face mai multe exemplare, se memorează pozițiile intermediare, este realizată o transmitere ISDN s.a.m.d.

PolyGIS - APA

În secțiunea de lucru cadastru-rețea de apă potabilă, se cuprind, se documentează și se administrează toate informațiile privind rețeaua de alimentare cu apă potabilă, pornind de la punctul de preparare, fântâni și uzină de apă, prin rețeaua de aducțiune până la beneficiar, conectarea la acesta, administrarea și funcționarea. Datele actuale privind starea și poziționarea rețelei de alimentare sunt vizualizate rapid și pot fi valorificate confortabil. Analiza, proiectarea și funcționarea ca și multiplele posibilități privind proiectele tehnice cu imprimare pe plotter a planurilor existente și modificabile sunt la îndemâna utilizatorului.

Pentru administrarea rețelelor de date, PolyGIS folosește banca de date AquaCAD care cuprinde: uzinele de preparare a apei potabile (fântâni, uzina de pompare, turnul de apă, rezervorul de stocare, uzina de preparare, punctul de distribuție), rețeaua (logistica rețelei), armături (robineți repartitori, hidranți, instalații de măsurare), legături (racord casă, ramificații în case, alimentări magazine, instalații deschise).

PolyGIS - CANALIZARE

La fel ca în cazul secțiunii de apă potabilă, PolyGIS oferă și o administrare a sistemelor de canalizare pentru apă uzată și sisteme de amestec, o administrare a rapoartelor în și contra direcției de scurgere. Este permisă de asemenea administrarea tabloului defecțiunilor și a rapoartelor de cercetare a rețelei, realizarea sistemelor specifice cu desene CAD, generarea automată a planului de situație, funcții complete de imprimare, limitarea rapidă a datelor prin filtrare, structuri de vizualizare și de meniu definite la alegere. Pentru prelucrarea datelor existente sau realizarea unor părți noi de program este permisă definirea la alegere și realizarea complet automată a planurilor de situație sau a hărților tematice (stare hidraulică, anul de fabricație, profil etc.), găsirea automată din banca de date a puțurilor și rezervelor alese pe harta topografică.


BYTE România - august 1997


(C) Copyright Computer Press Agora