ChemOffice

Budai László

ChemOffice integrează ChemDraw, Chem3D și ChemFinder
pentru a oferi chimiștilor
un instrument puternic de proiectare și analiză.

Pentru chimiștii anilor '90 există un număr din ce în ce mai mare de pachete de soft dintre care pot să aleagă. Cele mai des utilizate programe sunt cele pentru desenarea structurilor chimice. O altă categorie de programe este a celor care permit modelarea și vizualizarea dinamicii moleculare, măsurarea distanțelor atomice, calculul anumitor informații ale atomului.

Un astfel de pachet de programe este și ChemOffice de la CambridgeSoft Corporation.

Acesta include CS ChemDraw, CS Chem3D, CS ChemFinder și opțional CS MOPAC.

ChemDraw

Programul există în două variante: ChemDraw Pro și ChemDraw Std. Acestea pot fi folosite pentru vizualizarea, crearea unor structuri chimice bidimensionale. Furnizează unelte specializate pentru desenarea structurilor chimice, a reacțiilor și a mecanismelor de reacție. Fiind compatibil cu WWW, poate fi folosit pentru a transmite structuri și mecanisme chimice într-un mod mai comod decât a le afișa într-o pagină Web, se pot efectua calcule importante obținându-se informații chimice ca: formula empirică, compoziția elementară, de asemenea mai conține un analizator de sintaxă chimică.

Varianta ChemDraw Pro conține toate facilitățile variantei standard, permițând în plus definirea unor abrevieri de structuri, integrarea informațiilor din bazele de date de tipul: MACCS, CAS, ISIS Base, ISIS Host, SMILES.

Chem3D

ProChem3D Pro ne permite să explorăm natura tridimensională a moleculelor pentru a obține o privire asupra comportării acestora. Putem găsi astfel configurații cu energie minimă observând totodată dinamica moleculară. Cu o scurtă incursiune pe domeniul proteinelor, se pot identifica reziduurile.

Programul are o serie de instrumente pentru desenarea și rotirea moleculelor. O moleculă desenată în ChemDraw poate fi copiată (prin clipboard) în Chem 3D și analizată tridimensional.

MOPAC Pro

Este un instrument de calcul semiempiric care lucrează împreună cu Chem3D Pro. Acesta calculează proprietăți ale moleculelor, optimizează stările de tranzație și geometria de echilibru, folosind avantajele funcțiilor AM1, PM3, MNDO și MINDO/3.

ChemFinder

CS ChemFinder Pro este destinat a organiza activitatea de cercetare în chimie sub toate aspectele: de la studiul structurilor chimice la informații despre diferite substanțe chimice. Pe lângă faptul că este o bază de date personală, ChemFinder permite schimbul de date pe intranet sau Internet, precum și interogarea unor baze de date externe.

Cu ChemFinder se pot crea baze de date , formulare, notițe de laborator electronice. Modelele desenate se copiază în ChemFinder, acesta calculând automat formula chimică și masa molară a acestora. Datele pot fi regăsite în urma unor căutări după anumite criterii.

Pachetul ChemOffice poate rula pe următoarele platforme minime:
• Windows: 386 , 8MB RAM, Windows 3.1; 16MB Windows 95 sau NT
• Macintosh: 68020 sau PowerMac, 8MB
• UNIX: SunOS4.1 cu Motif; Solaris 2.x cu Motif; SGI IRIX 5.x cu IRIX X11

Alte informații despre program se pot găsi la adresa http://www.camsoft.com

Informații despre alte pachete de programe legate de chimie, se pot găsi la următoarea adresă: http://nhse.npac.syr.edu/chemistry/. Aici se găsește o listă, care împarte programele pe categorii în funcție de domeniile de utilizare ale acestora.


BYTE România - septembrie 1997


(C) Copyright Computer Press Agora