#!/usr/local/bin/perl -w
# Client Getpage
# Intrare:  Index (cuprinsul)
# Ie]ire:  Toate capitolele (legaturi relative din Index)
# Exemplu de utilizare:
# getpage www.mcp.com /onlineBooks/CGI/toc.html
# getpage -1 www.perl.com /CPAN/src/latest.tar.gz
# Nota: -1 inseamna ca va salva doar pagina primita ca argument.

use IO::Socket;

system "clear";	# sterge ecranul	

unless (@ARGV == 2 || 
	(@ARGV == 3 && $ARGV[0] == "-1")) { 
 die "Utilizare: $0 [-1] \nNota: -1 pentru un singur document . \n
	Exemple: $0 www.mcp.com /onlineBooks/CGI/toc.html
     	 $0 -1 www.perl.com /CPAN/src/latest.tar.gz" 
}

my ($host, 	  # numele (adresa) calculatorului
  $document,	  # calea catre document
  $relativePath,	  # calea pentru legatura curenta
  $remote, 	  # numele (adresa) calculatorului de la distanta
  $start, $lastSlash,  # folosit la extragerea 
  $first, $second,	  # numelui din cale
  $File, 		  # numele fisierului curent
  @Lines,	  # vectorul cu legaturile
  $protocol,	  # nu trebuie sa existe 
		  # pentru legaturi locale.
  $i
  );

# Testare parametri din linia de comanda
if (@ARGV == 2) {
 $host = shift(@ARGV);
 $document = $ARGV[0];
 $onePage = "false";
}
else {
 shift (@ARGV);	  # este –1, deci o singura pagina
 $host = shift(@ARGV);
 $document = $ARGV[0];
 $onePage = "true";
}
 
print "Host: $host, Doc: $document
------------------------\n";

# Stabilire conexiune 
$remote = IO::Socket::INET->new( 
		Proto 		=> "tcp",
		PeerAddr 	=> $host,
       PeerPort 	=> "http(80)",
		);
unless ($remote) { 	
 die "Nu ma pot conecta la daemon-ul de http de pe: $host" 
}        
$remote->autoflush(1);

# Trimite cererea serverului de la distanta
print $remote "GET $document\n";

# Extrage din cale numele fisierului de salvat
$lastSlash = rindex $document, "/";
$File = substr ($document, $lastSlash + 1);

# Deschide si salveaza fisierul
open (OUT, ">$File") || 
 die "Nu pot crea fisierul \'$File\'! 	Iesire ...";
print "Salvez fisierul \'$File\' ..\n";
while ( <$remote> ) {     # citire de pe socket
 # Selecteaza doar liniile cu taguri in 
 # vectorul Lines pentru folosinta ulterioara
 $Lines[$i++] = $_ if /.*href.*/i;	
 print OUT $_; 	     # scriere [n noul fisier
}
close $remote;	# inchide descriptorul de socket
close OUT;	# inchide descriptorul de fisier

print "Fisierul \'$File\' primit.\n";

# Iesire daca -1 a fost specificat
exit 0 if $onePage eq "true";		

# Determina calea relativa la document 
$relativePath = substr $document, 0, 	$lastSlash;

undef $protocol;

# Procesul de selectie linii
for ($i = 0; $i < @Lines; $i++) {
 $_ = uc ($Lines[$i]); # Transforma linia curenta in litere mari

 $start = index $_, HREF;

 # Extrage "URL-ul" de dupa HREF 
 $first = index $_, "\"", $start;	
 $second = index $_, "\"", $first+1;
 $document = substr $Lines[$i], $first+1, $second - $first - 1;

 # Extrage protocolul: "HTTP:", "FTP:"
 $start = index ($document, ":");
 $protocol = uc (substr $document, 0, $start) if ($start != -1);

 # Daca exista protocol ignora legaturile,  
 # pentru ca nu sunt locale
 if (! defined ($protocol)) {
  # ignora legaturile in aceeasi pagina
  # definite cu #ancora_locala
  $document = substr 
	$document, 0, index ($document, "#") 
	if (index ($File, "#") != -1);

  # Umple cu calea reala daca e necesar; 
  # daca nu, incepe cu "/"
  $document = "$relativePath/$document"
	if (substr ($File, 0, 0) ne "/");

  # Extrage numele fisierului de salvat
  $start = rindex $document, "/";
  $File = substr ($document, $start + 1);

  # Creaza o noua conexiune (NECESAR~) ]i   
  # salveaza fi]ierul
  $remote = IO::Socket::INET->new( 
	Proto => "tcp",
	PeerAddr => $host,
	PeerPort => "http(80)",
	);
  unless ($remote) { 
	die "Nu ma pot conecta la serverul de http pe $host" 
  }
  $remote->autoflush (1);

  # Trimite noua cerere
  print $remote "GET $document\n";

  # Salveaza noul fisier
  open (OUT, ">$File") || 
	die "Nu pot crea fisierul \'$File\'! 		Iesire ...";
  print "Salvez fi]ier \'$File\' ..\n";
  while (defined ($remote) && 
	  ($Line = <$remote>)) {
   print OUT $Line;
  }
  close $remote;
  close OUT;
  print "Fisier \'$File\' primit.\n";
 }
 else {
  print "Document \'$document\' pare sa nu fie pe calculatorul de la distanta.\n";
 }
 undef $protocol;	# Ini\ializare pentru urmatorul test 
			
} # Sfarsitul procesarii liniilor selectate

Getpage

BYTE România - decembrie 1997


(C) Copyright Computer Press Agora