Licee din România

„Și azi mă-nfiori
Liceu,-cimitir
Al tinereții mele...“
George Bacovia

Pentru inițiații în teoria sistemelor, procesul educațional dintr-o societate este unul cu „timp mort“ mare. Chiar și în cazul când obiectivele sunt clar definite, răspunsul dorit se obține după un timp îndelungat, ca rezultat al unor decizii bine elaborate. Nu doresc să aduc în discuție problema numărului examenelor de bacalaureat dar, ar trebui să fim conștienți de faptul că viitorul societății noastre nu poate fi mai bun decât este acum învățământul în România. Cum stadiul calității învățământului românesc se oglindește și în paginile Web ale instituțiilor educaționale, vă invit în lumea învățământului virtual românesc.

Liceul de Informatică București

http://www.lbi.ro/RO/

După cum putem afla din pagina istoriei liceului, de-a lungul timpului, acest liceu cu o veche tradiție a avut diverse denumiri și destinații: „Gimnaziul Ion Heliade Rădulescu“ care, înaintea celui de al doilea război mondial, a devenit școala pentru fete, iar în timpul războiului a găzduit sediul Crucii Roșii. În perioada regimului comunist care a urmat, liceul era accesibil doar copiilor marilor „demnitari“ comuniști, limba de predare era limba rusă și, pentru că altfel nu se putea, numele liceului a devenit „Dr. Petru Groza“. În „epoca de aur“, chiar dacă școala nu dispunea de nici un calculator, aceasta s-a numit „Liceul de procesare a datelor“, fiind dotată cu un valoros perforator de cartele. Cu timpul, baza materială s-a îmbunătățit, prin achiziționarea primelor calculatoare mini IRIS și FELIX C-256. După evenimentele din decembrie '89, liceul a primit actualul nume: „Liceul de Informatică București“. De aici încolo, liceul a cunoscut o dezvoltare mai substanțială, întrând în istoria Internetului. Legătura cu exteriorul, a rețelei liceului, este asigurată de Rețeaua Educațională Românească (RoEduNet), suportul fizic fiind oferit de Kappa Net (prin rețeaua de cablu TV). Local, viteza legăturii atinge 4Mbps, iar extern (prin satelit), aceasta atinge 1024Kbps. Acum, liceul dispune de servere Linux și WindowsNT, iar calculatoarele sunt conectate într-o rețea locală Ethernet. Pe lângă istoria liceului, pagina Web mai oferă un serviciu de căutare a persoanelor din liceu, găzduiește paginile elevilor, oferă trimiteri spre pagini interesante din România, precum și o prezentare tehnică a rețelei de date. Cei care dispun de un program de navigare, ce permite Java, pot vizualiza și o astfel de versiune. Nu în ultimul rând, doresc să menționez și arhiva de fișiere în care puteți găsi cele mai noi programe dintr-o varietate mare de domenii, ca Windows, Linux, WWW, Proiectul Gutenberg etc.

Liceul de Informatic㠄Grigore Moisil“ Timișoara

http://www.litm.sorostm.ro/

O altă pagină frumoasă și valoroasă este cea a liceului ce poartă numele marelui matematician Grigore Moisil. Materia de bază a liceului este știința calculatoarelor, acoperind domeniile de programare (C, C++, Pascal, FoxPro) și sisteme de operare (DOS, Windows). Liceul este dotat cu patru laboratoare de calculatoare, pentru aproximativ 600 de elevi. Calculatoarele sunt conectate în rețeaua liceului (există două rețele interconectate). Serverele sunt Novell și Linux, iar cele patru laboratoare oferă 40 de stații de lucru formate din sisteme 486 și 386, plus un sistem 586 echipat cu elemente multimedia. Pagina Web a liceului găzduiește pagini personale ale profesorilor și elevilor, oferă o arhivă de documente, prezintă ziarul școlii și, unul din cele mai interesante lucruri, oferă un proiect intranet. Aici putem citi noutățile legate de activitatea liceului, subiectele de atestat (baze de date, algoritmi, comenzi DOS, subiecte propuse pentru proiectul de diplomă), un ghid HTML, având la dispoziție și un motor de căutare în baza de date. De asemenea, ne putem întâlni cu cea mai bună ocazie de a căuta cartea preferată din biblioteca liceului. Doresc să mai amintesc faptul că, în acest an, Liceul „Grigore Moisil“ a fost unul dintre principalii organizatori ai Olimpiadei Naționale de Informatică. Toate bune și frumoase dar, sincer să fiu, m-a cam cuprins o umbră de tristețe: oare chiar așa de valoros să fie spațiul pe discul hard al serverului, încât să nu amintească nici măcar o vorbă de Grigore Moisil?

Liceul „Emanuil Gojdu“ Oradea

http://lego.soroscj.ro/

Printre liceele românești înființate în anul 1919 în Transilvania, se numără și Liceul „Emanuil Gojdu“. În perioada 1920-1923, liceul a cunoscut seria transformărilor pe care le-a străbătut întreg învățământul liceal din România, remarcându-se prin activitatea desfășurată de profesorii școlii. Este demn de reținut că prima revistă școlară orădean㠄Sf. Gheorghe“ a fost cea a liceului „Emanuil Gojdu“. Dar cea mai prestigioasă publicație a fost și probabil va rămâne revista „Țara visurilor noastre“, apărută pentru prima oară la sfârșitul anului 1937. Astăzi, liceul „Emanuil Gojdu“ are un număr de 1300 elevi, cuprinși în învățământul liceal și gimnazial. Elevii liceului se pregătesc în următoarele profiluri: informatică, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie. Liceul dispune de 10 laboratoare și cabinete, o bibliotecă cu 30000 de volume, sală de lectură și altele. Liceul se mândrește cu dotarea de excepție a cabinetelor de informatică, cu „Cartea de aur“ ilustrată și muzeul de istorie, arheologie și etnografie. În situl liceului putem găsi o serie de informații grupate în domeniile: noutăți, pagini personale (profesori, elevi), căutarea persoanelor din liceu (profesori, elevi), arhivele liceului, legături Web interesante (pagini românești, calculatoare și Internet, știință), o carte de oaspeți, informații despre liceu și orașul Oradea dar, dintre toate acestea, se remarcă o frumoasă inițiativă: Concursul de Informatică prin poșta electronică, la care poate participa orice elev care deține un cont de poștă electronică. Problemele ce trebuie rezolvate sunt interesante și cred că acest concurs va avea mare priză în rândul elevilor.

Liceul de Informatic㠄Tiberiu Popoviciu“ Cluj

http://www.dntcj.ro/edu/hs/licj/c1.htm

Acest liceu a luat ființă în anul 1971 printr-o hotărâre guvernamentală, sub numele de „Liceul Pentru Prelucrarea Automată a Datelor“, având inițial 100 elevi repartizați în patru clase. Până în anul 1976, liceul a funcționat în săli închiriate, cu profesori împrumutați de la Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul pentru Tehnică de calcul din Cluj. După obținerea sediului propriu din Calea Turzii, liceul s-a reorganizat, având în prezent cabinete de limba și literatura română, matematică, laboratoare de fizică și chimie, un cabinet fonic și laboratoare de informatică. Până în anul 1990, baza materială a liceului conținea un calculator Felix C-256, microcalculatoare M118 și M18 și calculatoare personale Prae, TIM-S și HC-85. Apoi, liceul a achiziționat primele calculatoare PC, ajungând ca, în momentul de față să dispună de una din cele mai bune dotări din municipiul Cluj: o rețea cu 11 stații 386 SX asigurată de Ministerul Învățământului, o rețea cu 23 de stații 386 DX - donație a Fundației Soros, o rețea cu 14 stații 486 DX2, exploatată în colaborare cu firma MicroInformatica, beneficiază de servicii de poștă electronică și servicii DTP, care asigură editarea de către redacția Computers a revistelor școlii („Computers Matematica“, „CompuFizica“, „Computers Programming“, „Computers Chemistry“ și „Magazinul Butonarilor“). Pagina Web mai oferă informații despre elevi, profesori, utilizatorii externi și examenele de admitere la liceu. Spre deosebire de pagina timișorenilor, clujenii găsesc de cuviință să ne spună câte ceva despre matematicianul Tiberiu Popoviciu. În schimb, față de pagina timișorenilor, informația pe care o găsim aici este mult mai săracă. Poate pe viitor, cei care întrețin această pagină, vor reuși să-i ofere consistență.

Liceul Teoretic „George Bacovia“ din Bacău

http://www.sorosis.ro/high/bacovia/index.html

Pagina Web a acestui liceu apare o dată cu anul în care, liceul sărbătorește 130 de ani de la deschiderea cursurilor Gimnaziului „Principele Ferdinand“. Dar să vedem cu ce se mândrește acest liceu. În cursul anului școlar 1996-1997 existau, în cele 35 de clase, un număr de 1020 elevi. În anul anterior, 980 de elevi au fost declarați promovați, iar dintre aceștia, 150 au obținut medii de nouă și zece. La examenul de admitere în liceu, din sesiunea iulie 1996, solicitarea profilurilor de către absolvenții din gimnaziu au fost - în ordine - pentru informatică, matematică-fizică, fizică-chimie, filologie-engleză și științe socio-umane. Evenimentul cel mai important, găzduit de Liceul Teoretic „George Bacovia“, a fost, Balcaniada de Matematică, la care, elevul George Goriță, îndrumat de dl. prof. Ștefan Antohe, a obținut medalia de argint. Pe lângă datele generale despre liceu, această pagina mai oferă informații despre procesul educativ de aici (ce și cum se poate învăța în liceu), liceul dispunând de numeroase laboratoare și cabinete (matematică, fizică, chimie, biologie etc.) dintre care se remarcă laboratorul de informatică, dotat cu 28 de calculatoare legate într-o rețea Novell. Situl mai oferă secțiuni dedicate elevilor și profesorilor, activităților culturale (aici putem remarca revista școlii „Sui-Generis“ și clubul „Poesis“), județului și orașului Bacău și, așa precum se cuvine, îl putem întâlni și pe marele poet George Bacovia, chiar mai mult, îl putem asculta recitindu-și una din poezii ...


BYTE România - decembrie 1997


(C) Copyright Computer Press Agora