Biblioteci,
în viziunea Sun

Bibliotecile au păstrat tezaurul de informații, secole de-a rândul. Apariția Internet impune restructurări majore.

Darvas Attila

Bibliotecile de la noi se luptă cu greutățile tranziției. Majoritatea lor supraviețuiesc cu greu și nu reușesc să facă față rolului social deosebit de important pe care îl au. Totuși, există cazuri fericite în care s-a trecut la modernizarea lor și chiar la prezentarea cataloagelor pe Web. Este cazul Bibliotecii Centrale Universitare din București (http://www .bcub.ro/), Cluj (http://bcu.utcluj.ro/) și Iași ( http://www.bcu-iasi.ro/), ultimele două fiind in construcție, sau cel al Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (http://www.library .tuiasi.ro/). Începutul lăudabil, dar rezultatele încă modeste față de importanța problemei, impun o reconsiderare a strategiilor de informatizare adoptate.

Am avut ocazia, prin bunăvoința firmei ROMSYS, reprezentanta Sun Microsystems în România, să asist anul trecut în noiembrie la conferința The Road to Java, de la Berlin, care a avut o secțiune dedicată tehnologiilor Java destinate rezolvării problemelor cu care se confruntă bibliotecile și bibliotecarii.

Tendințe

Specialiștii de la Sun au identificat șase tendințe majore care influențează modul de lucru, atât la bibliotecile publice, cât și la cele ale instituțiilor, firmelor și organizațiilor.

Beneficiarii serviciilor oferite de biblioteci vor solicita accesul de pe Web la cataloagele și documentele disponibile. Ei doresc să poată căuta în mod transparent, atât în informațiile și documentele existente intern, cât și în bazele externe de date. Multe biblioteci recurg la motoare de căutare tradiționale pentru asigurarea posibilităților de căutare asigurate de metodologiile vechi. În general, se recurge la Sisteme Integrate pentru Biblioteci (ILS) oferite de furnizori externi, sunt sisteme foarte costisitoare care rezolvă problemele de circulație, achiziție, administrare, catalogare și altele. Multe sisteme ILS utilizează baze de date consacrate, ca cele de la Oracle, Sybase sau Informix. La instituțiile academice, personalul didactic solicită sprijinul pentru dezvoltarea unor materiale de suport, cum sunt cursurile pe Web și pentru învățământ la distanță. La firme, pregătirea personalului, asistată de calculator (CBT) va avea un rol important.

Costurile pentru instituții și organizații sunt prea mari. Infrastructura necesară impune cheltuieli pentru publicații, baze de date specializate, produse hardware și software de comunicații, de informatizare a bibliotecilor și pregătirea personalului. Aceste costuri pot fi suportate doar prin asocieri la nivel național sau regional. Consorțiile astfel formate vor putea asigura costuri mai reduse la achizițiile de volum, la pregătirea personalului pentru procese tehnologice complexe, ca digitizarea informațiilor sau administrarea serviciilor informatice (servere, baze de date, programare, aplicații).

Bibliotecarii doresc posibilități prietenoase de administrare a conținutului oferit publicului. Paginile de text, imaginile, informațiile video și audio trebuie să fie oferite pe Web și conținutul trebuie să fie controlabil, pe nivele, pe bază de drepturi de acces. Administrarea drepturilor este o sarcină importantă.

Date fiind problemele complexe generate de administrarea mediului TI, este de dorit ca accesul să fie posibil prin metode standard unitare, de la terminale, PC-uri sau Mac-uri, pentru softul de aplicație specific bibliotecii. Pentru a putea avea o dezvoltare lină, pe măsura atragerii de fonduri, scalabilitatea serverelor este esențială. Bibliotecile, o dată informatizate, tind să se dezvolte mai lent decât firmele comerciale. Costurile mari la asemenea sisteme provin mai ales din administrarea sistemului și nu din cheltuielile inițiale necesare implementării. Costurile sunt mai mari la sisteme desktop, unde configurările, actualizările și protecția la un număr mare de sisteme implică un efort deosebit de administrare. Sarcinile administratorului cresc în timp, pe măsură ce sistemele îmbătrânesc.

Un aspect important este dorința beneficiarilor de a avea servicii specifice interesului lor. Informațiile devin astfel bazate pe Web, pentru a se asigura accesul de oriunde și oricând.

Java pentru biblioteci

Sun Microsystems are o solidă tradiție de colaborare cu mediile academice și nu este o surpriză că a considerat importantă rezolvarea problemelor apărute o dată cu informatizarea bibliotecilor și trecerea la Internet. Strategia Sun se bazează pe trei elemente fundamentale: tehnologia Java, soluții complete pentru biblioteci și colaborare cu un mare număr de terți furnizori specializați. Această strategie permite ca Sun să satisfacă cerințele de hardware, software și aplicații cu produse proprii, sau de la furnizori, cu care colaborează strâns.

Java promite comunității bibliotecarilor soluții mai simple și mai ieftine de administrare a unui conținut mai bogat. Proiectanții în Java sunt mai productivi și limbajul, prin structura sa inerentă permite, pe lângă dezvoltarea mai ușoară a aplicațiilor și o conversie a aplicațiilor existente, scrise în C sau C++, pentru o administrare simplă, interfețe clare și unitare la diferitele terminale și o desfășurare rapidă. Aplicația, o dată realizată, devine executabilă pretutindeni, unde există mașina virtuală VM și încărcătorul de clase (orice browser). Sistemul devine deschis, centralizat și oferă securitate mărită. Costurile de administrare se reduc drastic. Soluțiile Java fiind bazate pe tehnologii Web sunt orientate spre utilizator, care poate obține informațiile într-un mod dinamic, cu conținut bogat. Versiunile oferite de aplicații vor fi totdeauna cele mai actuale.

Pentru cei doritori să treacă la tehnologii Java, Sun Enterprise Consulting Services (http://www.sun.com/sunservice/suned/eecs.html) oferă analiza și consultanța necesară. Serverele Sun sunt scalabile și soluțiile bazate pe sistemul de operare Solaris oferă posibilități verificate de integrare cu baze de date performante Oracle, Sybase sau Informix. Soluțiile Sun sunt verificate la biblioteci renumite, cum este Melvyl, de la University of California (http://www .dla.ucop.edu/). „Utilizând experiența Sun, dobândită la peste 500 de biblioteci academice, speciale, guvernamentale și publice din peste patruzeci de țări, bibliotecarii pot implementa aplicații de vârf pentru automatizarea bibliotecilor, într-un mediu scalabil și cu risc redus” , declară Art Pasquinelli, Marketing Manager Libraries and Administrative Computing, de la Sun Microsystems.

Partenerii

Pentru automatizarea activității din biblioteci, o serie de firme oferă soluții verificate, bazate pe tehnologii de la Sun. Astfel, CARL Corporation (http://www.carl.org) oferă Gatway Server, pentru sisteme Sun SPARC care folosesc Solaris. Devine astfel posibil accesul de la distanță la bazele de date ale bibliotecii, pe legături TCP/IP. Există posibilități de conectare la o serie de resurse aflate pe Internet, la alte situri CARL și la situri non-CARL. Funcțiile server sunt standard Z39.50, ceea ce permite accesul la surse conforme acestui standard, biblioteci sau baze de date. CPS Systems Inc. (http://www.cps-us.com) oferă URSA ( Universal Resource Sharing Application), o poartă (gateway) destinată consorțiilor și grupurilor de biblioteci. URSA oferă un model nou de partajare a resurselor, prin care împrumuturile externe se tratează unitar cu cele interne și resursele membrilor se pot utiliza mai eficient. Softul URSA rulează de obicei pe un server de la Sun aflat la unul dintre membri, este realizat conform standardelor referitoare la biblioteci și la Web și softul permite legătura cu sistemele de automatizare a bibliotecilor, cataloagele publice OPAC (Open Public Access Catalogs) și bazele de date existente la membri grupului. BiblioTech PRO este un sistem client-server realizat de Comstow Information Services (http://www.bibliotech.com) și care are la bază o bază de date relațională RDBMS de la Progress. Tot sistem client-server este și ALEPH de la ExLibris Inc. (http://aleph.co.il). ALEPH este un sistem integrat destinat mediilor academice și institutelor de cercetare, este realizat modular conține și toate modulele ( Catalogare, Circulație, Împrumut intre biblioteci, Achiziții, Controlul seriilor, Z39.50, Web). Arhitectura sistemului este modernă, bazată pe obiecte și realizată pe cinci rânduri (five-tier). Baza de date este Oracle. Fulcrum Technologies (http://www.fulcrum.com) oferă Fulcrum Search Server, un motor de căutare modern cuplat cu o interfață de programare numită SearchSQL. Oferă și o serie de funcții bazate pe ODBC și JDBC. SearchBuilder for Java, una dintre uneltele de dezvoltare oferite, asigură asistența pentru proiectanții de aplicații. Geac Computers Inc. (http://www.library.geac.com) oferă două sisteme integrate, ADVANCE și PLUS. Innovative Interfaces (http://www.iii.com) oferă INNOPAC Millenium, care este un sistem integrat complet, modular, modern și permite utilizarea de calculatoare de rețea NC ca și clienți supli, printre multele facilități.

SIRSI Corporation (http://www.sirsi .com) oferă produsele UNICORN, pentru automatizarea bibliotecilor. Există versiuni speciale destinate școlilor ( UnicornECOLE) și bibliotecilor publice (Unicorn OASIS). Pentru Inernet și administrare a diferitelor medii, SIRSI oferă Hyperion Digital Media Archive System și WebCat. În domeniul soluțiilor de conectare a bibliotecilor la Internet, trebuie să remarcăm I-Gear, de la URLabs (http://www.urlabs.com), un produs modern, administrabil de pe Web. La acest produs, pe lîngă funcțiile obișnuite, apar posibilități noi de filtrare în funcție de context, asigurate prin tehnologia DDR (Dynamic Document Review). Acesta permite o adaptare a conținutului la cerințele formulate de biblioteci.

Sun Microsystems și partenerii Sun oferă soluții profesionale moderne, adecvate cerințelor specifice ale beneficiarilor. Dezvoltarea serviciilor Internet va duce și la noi la o prezență mai semnificativă a bibliotecilor pe Web și la diversificarea serviciilor oferite de biblioteci.


BYTE România - ianuarie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora