Listing 2

 1 #!/bin/bash
2
3 # editeaza un fisier html in timp ce ne uitam la rezultate in Netscape
4 # Netscape-ul va reincarca pagina de fiecare data cand aceasta se schimba
5
6 # INSTALATIA:
7 # - schimbati prima cu calea unde se afla bash -ul dumneavoastra
8 # - asigurati-va ca atchange este instalat
9 PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
10 # afiseaza mesajul de folosire si iese din program
11 usage (){
12 ARGV0=${0##*/}
13 echo „usage: $ARGV0 [-l|-h|-help] filename|filename.html“ 1>&2
14 test „$1“ = „long“ || exit 1
15
16 cat <<-__EOD__ 1>&2
17
18 Netscape va afisa fisierul html indicat si editorul va fi apelat
19 simultan. De cate ori salvati textul aflat in editor, Netscape va
20 reincarca pagina.
21
22 $ARGV0 va crea un template daca fisierul nu exista, si va adauga
23 .html la sfarsitul fisierului, daca noi nu am specificat acest lucru.
24
25 Pentru detali vizitati http://www.uttgm.ro/~cpeter/atchange
26 sau scrieti la Peter Csaba, <cpeter@uttgm.ro>
27
28
29
30 __EOD__
31 exit 1
32 }
33
34 #creeaza template-ul
35 html_template(){
36
37 cat <<-__EOD__
38 <html>
39 <head><title>
40 FixThisTitle
41 </title></head>
42
43 <body
44 bgcolor=“#EEFFFA“
45 text=“#000000“
46 link=“#CC0000“
47 alink=“#FF3300“
48 vlink=“#000055“
49 >
50
51 <center>
52 <h1>
53 Fix this Heading
54 </h1>
55 </center>
56
57
58 Put something here ...
59
60 </body></html>
61
62 __EOD__
63 }
64
65 case $1 in
66 (-l|-h|-help) shift; usage long;
67 esac
68 test $# -eq 1 || usage
69
70 # agaug .html daca este nevoie
71 html=${1%%.html}.html
72 if test „${html#/}“ = „$html“
73 then
74 html=$PWD/$html
75 fi
76
77 test -f $html || html_template > $html
78
79 netscape -noraise -remote „openURL(file:///$html)“
80 atchange $html „netscape -noraise -remote ‘reload’“&
81
82 # editor
83 ${EDITOR:-vi} $html
84 kill 0
85 wait

Vi editor WYSIWYG?

BYTE România - ianuarie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora