Listing 5: Verificarea semnăturii digitale

 
      1. import java.security
      2. import java.security.interfaces
      3. byte toBeVerified[];
      4. byte theSignature[];
      5. boolean isValid;
      6. .......
      7. // pub trebuie să fie inițializată cu o copie 
      8. // a cheii publice. Nu este arătat aici.
      9. PublicKey pub;
      10. Signature sig=Signature.getInstance(“DSA”);
      11. sig.initVerify(pub);
      12. sig.update(toBeVerified);
      13. isValid=sig.verify(theSignature);

Securitatea în noul JDK 1.1

BYTE România - februarie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora