Certificare Microsoft

Microsoft România anunță primele companii
care devin Microsoft Certified Dealer.

Îa data de 11 martie 1998, Microsoft România a înmânat oficial, într-un cadru festiv - conferit de complexul World Trade Center din București – diplomele Microsoft Certified Dealer primelor companii care satisfac exigențele acestui program. Declanșat la începutul anului 1998, programul Microsoft Certified Dealer urmărește creșterea calității activității de promovare și comercializare a produselor Microsoft. Programul se adresează tuturor companiilor care doresc să obțină acest statut și care îndeplinesc condițiile prevăzute. Una dintre cele mai importante dintre aceste condiții prevede certificarea Microsoft Sales Specialist a cel puțin unei persoane din cadrul firmei. Persoanele certificate Microsoft Sales Specialist au urmat cursurile organizate de Microsoft România și au trecut un examen de atestare. În acest fel, companiile în care aceste persoane își vor desfășura activitatea vor avea competența necesară pentru promovarea și comercializarea produselor Microsoft.

Statutul de Microsoft Certified Dealer conferă firmelor certificate următoarele beneficii:
• Promovarea companiei în acțiuni de marketing desfășurate de filiala Microsoft România;
• Materiale de marketing gratuite pentru promovarea produselor Microsoft;
• Accesul la produse Not For Resale;
• Informații și prenotificări despre cursuri de formare, evenimente și campanii promoționale Microsoft;
• Diploma Microsoft Certified Dealer, Microsoft Certified Dealer Banner, Sticker, Logo kit.

Programul Microsoft Certified Dealer este un program deschis, organizarea acestui eveniment, urmărind anunțarea certificării primelor companii care au îndeplinit condițiile necesare precum și promovarea lor. Cursurile de certificare Microsoft Sales Specialist continuă și pe măsură ce companiile vor îndeplini condițiile necesare, vor putea încheia contracte de parteneriat cu Microsoft România.

După înmânarea diplomelor reprezentanților companiilor invitate, domnul Silviu Hotăran, director general al Microsoft România a declarat următoarele: „Semnarea acestui parteneriat are o semnificație deosebită pentru noi și pentru partenerii noștri locali. Felicit firmele care au înțeles necesitatea creșterii calității în activitatea de comercializare a produselor Microsoft și au îndeplinit toate condițiile programului Microsoft Certified Dealer. Din partea noastră vor avea suportul necesar pentru a dezvolta o activitate de business profitabilă. Noi ne-am propus să demonstrăm că vânzarea produselor software și dezvoltarea serviciilor conexe sunt activități cu un impact puternic în rezultatele individuale ale firmelor IT, dar și ale societății în general. După numărul mare de companii care au răspuns într-un timp atât de scurt, credem că mesajul nostru a fost perceput corect. Mai mult, suntem convinși că programul trebuie continuat într-un ritm accelerat, respectând cu strictețe exigențele sale profesionale.”


BYTE România - aprilie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora