Universități

Mircea Sabău

Scopul RoEduNet este acela de a oferi
universităților și instituțiilor științifice
posibilitatea de a comunica unii cu alții.

Ideea de a crea o infrastructură pentru comunicații de date în România a izvorât din necesitățile instituțiilor științifice și academice. Din fericire, aceasta nu a rămas doar în stadiul de idee, ci s-a și materializat în RoEduNet (Romanian Higher Education Network). Astfel, în iulie 1993, o dată cu instalarea rețelei locale la PUB, universitatea a devenit un nod central de conectivitate cu rețelele de date internaționale, luând naștere RoEduNet. Rețeaua oferă conectivitate și servicii la peste 120 de instituții de învățământ, științifice, culturale și non-profit, precum și conectivitate la rețeaua TaideNet printr-un canal de mare viteză (1.5 Mbps). Este un exemplu care demonstrează că se pot face lucruri utile și la noi în țară, care să ducă la o dezvoltare firească a învățământului. Dar să vedem cum au știut instituțiile de învățământ superior să pună în valoare serviciile oferite de RoEduNet.

Universitatea „Politehnica” București

„Politehnica” din București a fost fondată în anul 1818 de Gheorghe Lazăr. Având o existență de aproape 178 de ani, Universitatea Politehnică din București reprezintă una din instituțiile de prestigiu pentru învățământul superior românesc. Pagina Web a „Politehnicii” strânge în jurul ei 12 facultăți (inginerie electrică, știința calculatoarelor și controlul automat, electronică și comunicații, energetică, inginerie și gestiune a sistemelor tehnologice, ingineria sistemelor biotehnice, ingineria transporturilor, aeronautică, știința și ingineria materialelor, chimie industrială) și două colegii tehnice.

Universitatea Tehnică Cluj

Universitatea Tehnică din Cluj este formată dintr-un colegiu tehnic și opt facultăți (Automatică și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații, Electrotehnică, Mecanică, Construcții civile, Construcții de mașini, Arhitectură, Știința și ingineria materialelor), fiecare dintre acestea având departamente orientate pe o anumită specializare. Vizitând pagina universității putem afla mai multe informații despre structura acesteia, cursuri și conferințe organizate, programe externe și altele.

Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș

Universitatea are două facultăți (inginerie, științe-litere) și un colegiu tehnic. Ca specializări, Facultatea de Inginerie oferă: tehnologia construcțiilor de mașini, automatică industrială și tehnologia informației, electroenergetică, ingineria și gestiunea sistemelor de producție. Facultatea de Științe și Litere are departamente de administrație publică, gestiunea întreprinderilor, matematică-informatică, filologie și istorie. În cadrul colegiului tehnic pot fi studiate ingineria mecanică, tehnologia informației și electronica.

UMF Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie a fost înființată în anul 1945. În prezent, aici se pregătesc aproximativ 3500 de studenți români și străini, înscriși la cele trei facultăți (Medicină Generală, Stomatologie și Farmacie) sau la Colegiul de Tehnică Dentară. Pagina Web a universității se remarcă prin modul de structurare a informațiilor, prin bogatele resurse educaționale oferite, prin informațiile despre examenele de admitere și, nu în ultimul rând, prin noutățile medicale de ultimă oră, de care putem beneficia și prin poșta electronică. Pagina mai oferă și posibilitatea de a discuta în timp real cu persoane din domeniul medical.

Universitatea „Politehnica” Timișoara

„Politehnica” din Timișoara a fost fondată în 1920 de către regele Ferdinand al României. În prezent, în cadrul celor nouă facultăți (automatică și ingineria calculatoarelor, electronică și telecomunicații, hidrotehnică, inginerie mecanică, electrică, a mediului și civilă și chimie industrială, managementul producției și transporturilor), se pregătesc peste 9.000 de studenți. Pag ina Web a universității se remarcă prin anunțurile utile, o arhivă ftp, un motor de căutare locală și prin biblioteca „Poli” online.

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Inaugurată în anul 1860, universitatea are în prezent 14 facultăți (biologie, chimie, drept, filozofie, fizică, geografie și geologie, calculatoare, litere, istorie, matematică, economie, teologie, educație fizică și sport și un departament de comunicații de date). Pagina Web oferă informații generale despre examenele de admitere, o legătură spre Biblioteca Centrală Universitară din Iași și spre un server FTP, găzduind paginile Web ale tuturor facultăților sale.

Știința Calculatoarelor Craiova

Ingineria și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Craiova are o vechime de peste 15 ani. Mulți dintre absolvenții acestui departament sunt acum ingineri bine cotați, nu numai în România, ci și în alte țări. După 1989, departamentul s-a lărgit și modernizat, având acum și o secție cu predare în limba engleză. Pe lângă Facultatea de Calculatoare, funcționează încă două facultăți: automatică și electronică. În pagina Web găsim informații despre structura organizatorică, profesori și studenți, cooperări internaționale și altele.

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” a luat naștere în1974 prin fuziunea Institutului Politehnic cu Colegiul de Educație. Este formată din zece facultăți (Economie, Știința Alimentară, cultura acvatică și pescuit, Litere, Inginerie Mecanică, Știința materialelor și Metalurgie, Inginerie electrică și navală, Istorie și Teologie, Științe, Educație Fizică și Sport) și două colegii (Informatică, economie, administrație și unul tehnic).

Alte universități conectate la RoEduNet

Univ. de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
Universitatea București
Academia Tehnică Militară București
Universitatea de Inginerie Civilă București
Universitatea de Jurnalism București
Academia de Teatru și Film București
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj
Universitatea Tehnică Baia Mare
Universitatea „Decembrie 1918” Alba Iulia
Universitatea de Vest Timișoara
Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași
Universitatea „Șt. cel Mare” Suceava
Universitatea Bacău
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași
Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară Iași
Universitatea Sibiu
Universitatea „Ovidius” Constanța


BYTE România - mai 1998

(C) Copyright Computer Press Agora