Reforma
sectorului de telecomunicații

Prezentare susținută de dl. Ion Matei,
Director General Adjunct I.G.C.

În scopul atragerii investițiilor străine în acest sector, trebuie stabilit un cadru de lucru regulamentar corespunzător, controlat de o agenție independentă care să permită supravegherea atât a operatorilor publici cât și a celor privați. Deoarece supravegherea reglementară implică printre altele interconexiuni ale rețelelor operatorilor, competiția și reglementările economice, ea este decisivă în conferirea unei funcționări adecvate și pentru promovarea liberalizării. De asemenea, trebuie realizată o separare a proceselor de realizare a politicilor și a responsabilităților de reglementare.

Lipsa interferenței politice în reglementări trebuie să fie asigurată printr-o autonomie operațională (ex. numirea regulatorilor pe baze transparente și pe baza capacităților profesionale) și o autonomie financiară (ex. independența totală de buget). Implicarea unor organisme de acționari cum ar fi Comitetul Consultativ al Telecomunicațiilor ar trebui să fie în mod activ încurajată iar rolul lor ar trebui definit în mod clar.

Agenția de reglementări

În prezent, Inspectoratul General al Comunicațiilor (IGC) îndeplinește sarcini care pe piața telecomunicațiilor ar trebui să fie desfășurate de-o agenție de reglementări. Prin urmare, programul pentru restructurare ar trebui să abordeze doar problemele de extindere a funcțiilor și obiectivelor IGC. Această componentă a proiectului se va focaliza pe transformarea IGC într-un organism complet de reglementări pentru sectorul de telecomunicații, incluzând aici modernizarea propriei infrastructuri pentru monitorizarea și administrarea spectrului radio.

Va fi proiectat și implementat un Program de Dezvoltare de Reglementări (PDR) care va conține următoarele principii de bază:

• Independența - va defini natura și gradul de independență al IGC față de ambele entități de reglementare și realizare a politicilor, incluzând responsabilitățile și obligațiile de prezentare;
• Structura – va defini aranjamentele legale, organizatorice și administrative sub care IGC va funcționa ca și un organism independent;
• Autonomia – va defini parametrii care vor asigura atât o autonomie operațională cât și una financiară
• Scopul – va defini oferta IGC de reglementări precum și instrumentele necesare pentru aceasta (ex. reglementări economice, tehnice, de interconexiuni, de calitate a serviciului, pentru operatori ce dețin monopol, promovarea competiției, atribuirea spectrului și a licențelor etc).

PDR va oferi de asemenea un plan de implementare detaliat incluzând un tabel de planificări, planuri pentru personal și calificări, transfer al responsabilităților de reglementare și al personalului de la Ministerul Comunicațiilor, restructurarea IGC, îmbunătățiri ale administrării financiare etc.

Sistemul de administrare a spectrului național (SASN)

În ceea ce privește modernizarea politicilor și procedurilor de monitorizare și administrare a frecvențelor radio, incluzând infrastructurile asociate, a fost stabilită o strategie detaliată care este prezentată pe scurt în continuare.

Astfel, va fi proiectată și instalată o rețea, incluzând toate instrumentele computerizate necesare pentru alocarea spectrului de frecvență, pentru acordarea de licențe și pentru prevenirea interferențelor între utilizatori.

Proiectul va stabili un Sistem de Administrare și Monitorizare a Spectrului Național (SASN) integrat care va include un sistem computerizat cu o rețea de comunicații date/voce LAN/WAN, care va conecta Centrul de Control din București cu Centrele de Control Regionale din București, Cluj, Iași și Timișoara. Sistemul computerizat va fi gazda bazei de date operaționale pentru Administrarea Spectrului și va suporta două programe de aplicații principale: Administrarea Spectrului și Monitorizarea Spectrului. La acest sistem computerizat vor fi conectate prin intermediul rețelei de comunicații 22 de stații de monitorizare automate de la distanță care vor fi controlate de la Centrele de Control Naționale și Regionale. Cinci stații de monitorizare mobile și 15 unități de monitorizare transportabile vor avea conexiuni de comunicație la cel mai apropiat Centru de Control. În rețeaua de comunicații vor fi incluse și conexiunile la birourile IGC din reședințele de județ și la Workshop-ul Electronic din București. Va fi oferit de asemenea soft-ul de automatizare necesar pentru alte operații și funcții de administrare ale IGC.

Construirea capacității

Împreună cu noile responsabilități extinse (atât pentru rețele cablate cât și pentru rețele fără fir) și cu noile infrastructuri, IGC se va focaliza pe adoptarea metodelor și practicilor moderne din administrarea spectrului respectiv pe monitorizarea și controlul operatorilor de telecomunicații prin măsurarea parametrilor tehnici și de calitate a serviciului. Prin urmare IGC își va dezvolta capacitatea în următoarele direcții:

• Administrarea și ingineria spectrului– pentru definirea procesului, a procedurilor și metodologiei pentru formularea și implementarea utilizării spectrului și a politicilor de alocare, realocare a benzilor de frecvență etc;
• Metode de licențiere orientate pe piață - pentru promovarea transparenței în alocarea frecvențelor în special pentru serviciile competitive;
• Laboratoare regionale – pentru rețele cablate pentru realizarea unor măsurători complexe (end-to-end), atât din punct de vedere tehnic cât și calitativ.


Ziua comunicațiilor la CERF '98


BYTE România - iunie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora