Reglementările
din telecomunicații

Prezentare susținută de Dan Chirondojan
Secretar de Stat în Ministerul Comunicațiilor.

Prin intrarea în vigoare a Legii Telecomunicațiilor a fost creat un cadru legal de desfășurare a activităților de telecomunicații pe deplin compatibil cu cel din Uniunea Europeană. În acest context, în anul 1997 a fost completat și întărit cadrul instituțional prevăzut de această lege și anume:

• reorganizarea Ministerului Comunicațiilor ca autoritate de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (HG nr. 129/1997).
• transformarea Inspectoratului General al Radiocomunicațiilor într-un organism specializat, Inspectoratul General Al Comunicațiilor, pentru supravegherea și controlul respectării prevederilor legale în domeniul poștelor și telecomunicațiilor (HG nr. 153/1997).
• crearea unui organ consultativ, Consiliul Consultativ de Telecomunicații (OM nr. 394/1996), al cărui Regulament de organizare și funcționare a fost aprobat prin OM nr. 134/1997.
• perfecționarea activității Comisiei superioare de Radiocomunicații, organ consultativ pentru politica de administrare a spectrului radioelectric.
• înființarea Comitetului Consultativ pentru Comunicații în folosul Sistemului Național de Apărare.

Perfecționarea cadrului reglementar și alinierea la măsurile comunitare

Una dintre primele măsuri luate de Ministerul Comunicațiilor în 1997 a fost reluarea negocierilor din cadrul Organizației Mondiale de Comerț referitoare la comerțul multilateral cu servicii de telecomunicații. România a propus una din cele maio bune oferte, fapt recunoscut de partenerii de negocieri, ceea ce a dus la semnarea Protocolului nr.4 la Acordul General pentru Comerțul cu Servicii. Protocolul a fost ratificat de Guvernul României prin Ordonanța nr. 1/1998, urmând să fie supus aprobării Parlamentului în cursul acestui an. Practic, este pentru prima dată când în privința liberalizării serviciilor de telecomunicații, România își asumă un angajament ferm pe plan internațional, trecând de la nivelul declarativ la nivelul instituționalizării efective prin lege. Această lege aduce credibilitate, stabilitate și predictibilitate sectorului de telecomunicații ca mediu de afaceri.

Structura actuală a legislației în sectorul de telecomunicații cuprinde:

• Legea Telecomunicațiilor (74/1996) prin care se asigură un cadru concurențial al activității de pe piața telecomunicațiilor
• Acordul OMC/GATS (Ordonanța Guvernului nr. 1/1998) privind liberalizarea telecomunicațiilor de bază, prin care se stabilește un calendar de liberalizare similar cu cel existent în Uniunea Europeană, precum și un set unitar de reguli de acces pe piața națională, compatibil cu practica internațională.
• Acordul European (Legea nr. 20/1993) prin care s-a instituționalizat pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană și în principal la cerințele comunitare.

Ca urmare a aplicării actelor normative sus-menționate, începând cu 1 ianuarie 1998, în România există un regim concurențial pe piața telecomunicațiilor, cu excepția liniilor închiriate și a telefoniei publice vocale, pentru care s-a rezervat funcționarea în regim de exclusivitate până la sfârșitul anului 2002.

Penru funcționarea efectivă a acestui cadru legislativ au fost necesare măsuri de restructurare și de reglementare. În acest sens s-a accentuat separarea funcțiilor de reglementare ale Ministerului Telecomunicațiilor de activitatea de coordonare a unităților economice prin transformarea R.A. Romtelecom în societate comercială (H.G. nr. 673/1997). De asemenea, măsurile de reglementare adoptate de Ministerul Comunicațiilor în perioada decembrie 1996 – aprilie 1998 au fost destinate aplicării legislației, extinderii regimului concurențial și alinierii la măsurile comunitare specifice. Aceste măsuri au condus în principal la:

• furnizarea serviciilor liberalizate pe rețele de telecomunicații autorizate.
• liberalizarea rețelelor de telecomunicații independente și a furnizării de servicii pentru grupuri închise de utilizatori (OM nr. 14/1998)
• crearea unui cadru adecvat și transparent privind autorizarea activităților de proiectare, instalare și întreținere a rețelelor de telecomunicații, precum și de instalare, întreținere și conectare a echipamentelor de telecomunicații (OM nr. 98/1998)
• simplificarea procedurilor de autorizare pentru operatorii paging (OM nr. 366/1977) și de rețele CATV (OM nr.315/1997), precum și pentru stațiile de radiodifuziune și televiziune (OM nr. 309/1997)
• eliberarea licențelor pentru regiile autonome Romtelecom (OM nr. 261/1997) și Radiocomunicații (OM nr. 72/1998), precum și reînnoirea licențelor pentru Telefonica România, GlobalOne și Logic (OM nr.71/1998), în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Cooperarea internațională

România este membră a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, a organizațiilor internaționale de telecomunicații prin satelit (Intelsat, Eutelsat, Inmarsat) și a organizației europene de poștă și telecomunicații CEPT )Conferința Europeană de Poștă și Telecomunicații). În toate organizațiile inter-guvernamentale este în curs un proces de redefinire a rolului statului în reglementarea activității economice, îndeosebi pe linia menținerii obiectivelor sociale ale serviciilor publice.

În domeniul telecomunicațiilor, România a dobândit o anumită recunoaștere internațională, fiind aleasă în consiliile de administrație ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Intelsat și Eutelsat. A fost totodată un factor activ în finalizarea negocierilor privind liberalizarea telecomunicațiilor de bază din cadrul Organizației Mondiale de Comerț.

Pe plan european, s-a participat la procesul de armonizare a reglementărilor din domeniu, în cadrul comitetelor de specialitate telecomunicații și radiocomunicații ale CEPT. În intervalul 2-5 decembrie 1997, România a organizat, sub egida CEPT cea de-a 21-a reuniune a Comitetului European de Radio.


Ziua comunicațiilor la CERF '98


BYTE România - iunie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora