O tornadă digitală

Prezentare susținută de dl. Vlad Țepelea
Președintele Consiliului de Administrație al Romtelecom.

Apărut în urmă cu peste un sfert de secol, inițial ca un proiect de cercetare militară și academică, Internetul a ajuns astăzi o resursă globală pentru milioane de oameni, care este în continuă expansiune și care generează în mod incontestabil uriașe beneficii de natură economică și socială.

Totodată, datorită fluidității și complexității sale, el a făcut ca noi probleme să se ivească la nivel guvernamental sau la nivelul forurilor mondiale de reglementări, a căror natură este strâns legată de aspectul legal, economic și politic. Dilema juridică a luat naștere din dificultatea de a aplica politica reglementară existentă asupra serviciilor Internet iar dilema economică, datorită efectelor reciproce dintre utilizarea Internetului și infrastructura de telecomunicații, în timp ce zona social - politicului este implicată prin nevoia de creștere a beneficiilor publice aduse societății.

Noțiunea de Internet impune prin dinamica sa specială și imprevizibilă (într-o măsură semnificativă) și pe aceea de descentralizare iar aceasta atrage după sine, flexibilitate și dinamism. Nefiind legat de ierarhiile rigide și convenționale ale modelelor existente și nici de mediul reglementărilor, Internetul deține potențialul unic de schimbare dramatică a peisajului comunicațiilor. El creează noi forme de competiție și noi beneficii.

Oficialitățile guvernamentale și statistice oficiale, compară frecvent Internetul cu tehnologiile clasice de comunicații (ca telefonia, de exemplu), cu toate că acestea au un comportament pe piață controlat și cu toate că Internetul „folosește” ca suport fizic tocmai rețelele și în particular infrastructura telefonică.

Această analogie, trasată între Internet și media tradițională, amplifică incertitudinea aplicării sau neaplicării corpului existent de reglementări asupra noilor servicii apărute, bazate pe Internet. Astfel, guverne naționale, organizații internaționale, grupuri industriale private sau asociații diverse încearcă asiduu să stabilească acorduri sau să stabilească răspunsuri pentru întrebări ca: Ar trebui comerțul electronic reglementat sau impozitat? Cum pot fi beneficiarii protejați de fraudă? Care este soluția pentru dreptul de proprietate intelectuală, regimul concurenței, protecția datelor sau pentru controversatul subiect al pornografiei?

Se pare că aceste probleme vor fi rezolvate, în mod natural, de piața însăși. Dacă se dorește o piață competitivă, iar consumatorul are dreptul la o informație corectă, oamenii vor alege singuri și piața va releva această alegere a lor (acest lucru este valabil și pentru pornografie). „Forurile guvernamentale nu trebuie să decidă ceea ce oamenii trebuie sau nu trebuie să vadă; este bine ca părinții să decidă ce vor dori ei să vadă copii lor” - afirmă comisia federală a comunicațiilor (FCC).

Tendința de a nu forța introducerea unor reglementări rigide și competiția locală pe piețele de telecomunicații, par să fie cel mai semnificativ mod de dezvoltare actuală a Internetului; aceasta deoarece competiția locală va determina care companii sunt capabile să furnizeze servicii Internet, căror categorii de utilizări, în ce condiții și la ce preț. Înlăturarea barierelor existente între producători, va accelera tendința actuală de convergență.

Internetul poate înlocui orice serviciu existent de media, cu alte cuvinte, este un competitor amenințător pentru orice furnizor de telefonie, TV sau alte servicii de date. În același timp, Internetul are nevoie de suportul fizic oferit de rețelele de telefonie sau transmisiuni de date existente, deci interesul de a găsi acorduri și politici care să ducă la eficienta utilizare și dezvoltare a rețelei, există de ambele părți.

O dovadă a colaborărilor dintre furnizorii de servicii Internet și companiile deținătoare de rețele de telecomunicații este apariția pe piață a unor software-uri pentru conversație în timp real, folosind ca suport Internetul („telefonia Internet” sau „voice on the Net”) și care sunt folosite azi în mod curent de către un număr de peste 55 - 60.000 de persoane.

Se estimează c㠄telefonia Internet” va căpăta aproximativ 5% din convorbirile telefonice de lungă distanță până în anul 2000 (o pondere importantă o vor avea și serviciile de fax și voice - mail), iar valoarea totală a acestei piețe va ajunge la circa 9 miliarde USD în anul 2003. Piața se va concentra în special în SUA, Europa și Japonia unde se află traficul maxim de date. Conform statisticilor, capacitatea maximă de transmisie de date va ajunge în jurul anului 2000 la aproximativ 1000 miliarde biți/sec (față de 45 milioane biți/sec la începutul anilor 80).

O predicție certă (în măsura în care putem vorbi despre așa ceva), în ceea ce privește Internetul, este aceea că el va continua să crească. Numărul utilizatorilor s-a dublat față de 1995 și continuă să crească, estimările sugerând că aproape 0,5 miliarde de oameni vor folosi Internetul până în anul 2000. Această transformare va fi însă posibilă nu numai datorită tehnologiei, dar și datorită liberalizării pieței de comunicații, alături de aplicarea unor politici guvernamentale de reglementări în telecomunicații care să țină seama primordial de particularitățile distincte ale serviciilor Internet.

Potențialul imens de dezvoltare pe care îl are Internetul, conduce la două scenarii posibile: unul pesimist și altul optimist.

Primul este guvernat de idea că incertitudinea legalității sau competiția îngrijorătoare nu vor face decât să se înrăutățească o dată cu expansiunea rețelei. Scenariul optimist admite că tehnologia și piața de Internet se vor dovedi capabile să rezolve problemele, mai rapid decât apariția unei posibile crize.

Cu toate dificultățile sau confuziile de moment ce pot apărea de-a lungul evoluției sale rapide, tehnologia comunicațiilor va continua să furnizeze incontestabile beneficii atât individual sau pentru companii, cât și pentru întreaga societate.


Ziua comunicațiilor la CERF '98


BYTE România - iunie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora