Romtelecom

prezent și perspective

Prezentare susținută de dl. Dan Paul Ștefănescu,
director relații cu operatorii și furnizorii de servicii la Romtelecom.

Nivelul actual de dezvoltare al societății naționale RomTelecom a fost prezentat de domnul Dan Paul Ștefănescu, director comercial RomTelecom. Pe scurt acesta este următorul:

• Un număr de 3.220.000 abonați în C.T. Automate din care în C.T. Digitale 1.190.000;
• Un număr de 315.000 abonați conectați în C.T. Manuale;
• 450.000 linii instalate în C.T. Digitale în anul 1997;
• 25.000 de posturi publice din care 11.000 posturi inteligente cu cartelă;
• Un grad de digitalizare de 35%;
• O densitatea telefonică de 15%;
• Rețeaua de fibră optică de 7.000 km include două inele naționale STM 4 și șapte inele regionale STM 4.

Reperele de dezvoltare semnalate pentru anul 1998 respectiv programele de perspectivă au fost următoarele:

• Instalarea a 612.000 linii telefonice conectate în C.T. Automate digitale din care 227.000 înlocuiri și 385.000 linii creștere netă;
• Finalizarea magistralelor de fibră optică adițional 1.450 km;
• Introducerea serviciilor I.S.D.N. și a semnalizării nr.7;
• Introducerea sistemelor de „voice mail” în centrale digitale;
• Construirea infrastructurii pentru servicii Internet/intranet;
• Punerea în funcțiune a sistemului „call-colection” în București și alte 5 orașe mari;
• Instalarea a 14.000 de telefoane cu cartela „Eurochip” și a sistemelor de management locale, regionale și naționale.
• Lansarea licitației pentru un nou „OSS”;
• Lansarea licitației pentru sistemul de gestionare „real time cashing” pentru factura telefonică și instalarea echipamentelor automate de încasare la ghișee;
• Lansarea stadiului pilot și dezvoltarea serviciilor „IN”;
• Pregătirea condițiilor organizatorice, tehnice și comerciale pentru DCS/800 MHz;
• Dezvoltarea activității de cabloviziune a societății de Cable Vision of Romania;
• Integrarea rețelei de telecomunicații pe cabluri cu fibre optice a României în sistemul internațional TAE (TransAsiaEurope).


Ziua comunicațiilor la CERF '98


BYTE România - iunie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora