CSI

Carrier Scale Internetworking

Prezentare susținută de dl. Ion Cenușă,
departament tehnic EMCOM/Siemens

CSI este un concept nou, lansat în 1997 de către Siemens și Newbridge. În această alianță un rol important îl joacă și 3Com.

CSI este o arhitectură deschisă, bazată pe standarde pentru a forma rețele cu Internet Protocol (IP). CSI este complet compatibilă cu o mare varietate de standarde și protocoale folosite de către utilizatorii rețelelor de transport existente. Permite furnizorilor de servicii să ofere servicii IP, cu diferite clase de servicii la cererea utilizatorilor.

Siemens și Newbridge și-au extins familia echipamentelor Main Street Xpress în scopul integrării ei în arhitectura CSI.

Descriere

Se pot evidenția patru nivele logice ale CSI:

• Nivelul de interconectare – orientat pe conexiune furnizează o infrastructură de comutație flexibilă, bazată pe ATM.
• Nivelul de formare a conexiunilor IP care evaluează informațiile de rutare și adrese IP folosind serviciile oferite de nivelul inferior
• Planul de control – care controlează traficul IP și realizează suprapunerea planului adreselor IP peste planul adreselor ATM
• Nivelul de management – care realizează gestionarea rețelei și în particular a serviciilor IP end-to-end.

Arhitectura CSI

Ilustrată în figură, din arhitectura CSI distingem:

• Rețeaua de acces (Access Network) care conectează o largă varietate de utilizatori la cel mai apropiat nod al rețelei. Rolul ei este de-a vehicula trafic între utilizatori și serviciile IP furnizate de CSI. Menționăm ca tipuri importante: POTS / ISDN, xDSL, linii închiriate, Frame Relay, rețele CATV, acces de broadband radio.
• Infrastructura ATM (ATM Fabric) – asigură o interconectare de mare viteză între componentele sistemului bazat pe arhitectura CSI-ATM; a fost aleasă datorită alocării flexibile a benzii.
• Punct de serviciu – oferă pachetelor IP parametrii de QoS - Quality of Service (sub comanda nivelului management), clasificându-le astfel din punct de vedere al tipului de trafic transmis peste ATM (CBR, VBR, ABR). De asemenea, decide dacă datele vor fi transmise către un punct de serviciu sau către un punct de serviciu central.
• Punct de serviciu central – are rolul de-a conferi fluxului de date informațiile necesare care să-i permită accesarea corectă a unui serviciu IP potrivit. Asigură un trafic rapid prin evitarea conectării punct cu punct a Service Points.
• Punct de control al serviciilor de dirijare este o unitate a planului de control. El schimbă informații prin intermediul protocoalelor de rutare cu alte PCSD-uri. Rolul său este similar cu cel al punctelor de serviciu din rețele inteligente.

Avantaje oferite de CSI

Posibilitatea de-a crea o rețea publică IP care să acopere necesitățile de telecomunicații, în continuă creștere, ale operatorilor.

Rețeaua folosește conexiuni flexibile orientate pe nivele de interconectare și care se bazează pe o ifrastructură de transport și comutație ATM.

Siguranță dovedită și funcțiile de management și întreținere eficiente permit operatorului să ofere servicii de înalt nivel și la preț competitiv.

Operatorul poate să controleze și să conducă întreg echipamentul rețelei dintr-un punct central sau local cu ajutorul unei console de management al rețelei.

Realizarea unei infrastructuri de acces care să suporte o paletă largă de aplicații Internet și intranet.

Caracterul deschis al CSI precum și compatibilitatea cu majoritatea standardelor și protocoalelor, fac posibilă atât punerea în valoare a echipamentelor existente cât și upgrade-ul rețelei cu costuri minime.


Ziua comunicațiilor la CERF '98


BYTE România - iunie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora