Ziua Comunicațiilor la CERF '98

O reeditare a succesului de anul trecut,
care a beneficiat și de această dată de sprijinul logistic și de suflet
al firmei AGNOR High Tech.

Desfășurat în perioada 12-16 mai anul curent, în cadrul oferit de Complexul ROMAERO Băneasa, CERF '98 a fost cea de-a șaptea ediția a târgului de calculatoare si de produse electronice organizat de Comtek Expositions SRL. Devenită deja tradițională, această manifestare oferă în fiecare primăvară, la scurt timp după CeBit Hanovra, prilejul unei întâlniri cu produsele de vârf ale industriei de calculatoare si comunicații.

Ca urmare a succesului de anul trecut, organizatorii au reeditat colaborarea cu editura Computer Press Agora pentru organizarea programului de seminarii și conferințe. Numărul și capacitatea sălilor a crescut iar programul s-a diversificat, răspunzându-se astfel creșterii vizibile a interesului expozanților pentru acest gen de manifestări.

La fel ca și anul trecut, Ziua Comunicațiilor a fost organizată și prezidată de dl. Eugen Preotu, președintele firmei Agnor High Tech. Programul acestei manifestări a fost structurat pe mai multe secțiuni, fiecare constând din mai multe expuneri susținute de personalități din industrie și administrație.

S-au dezbătut probleme importante, specifice etapei actuale în care se află România: liberalizarea pieței de telecomunicații din UE și impactul ei asupra pieței din România, strategia guvernului pentru perioada de după 1 ianuarie 1998, tendințele de dezvoltare a comunicațiilor în sud-estul Europei, politici competiționale între operatorii de telecomunicații din această regiune, proiecte de investiții și finanțare în acest domeniu, construcția de alianțe strategice între operatorii balcanici.

În cuvântul de deschidere, domnul Scott Temple, General Manager Comtek Expositions a precizat c㠔Ziua Comunicațiilor„ reunește firmele implicate direct în realizarea infrastructurilor de comunicații de date pentru instituțiile civile și militare din România (condiția intrinsecă a unei reforme veritabile). „Prezența tuturor celor menționați a fost posibilă datorită efortului depus de dl. Eugen Preotu, președintele Agnor High Tech susținut de cadrul organizatoric oferit de Comtek.” Dânsul a menționat și prezența la acest eveniment a presei de specialitate, precum și a televiziunilor Antena 1, TVR1, Tele7abc, ProTV.

Printre participanți s-au numărat specialiști din domeniu, reprezentanți ai companiilor internaționale, ingineri din firmele industriei private de telecomunicații, profesori din mediile universitare, membri ai grupelor de lucru de la instituțiile de resort, Academie, consilii consultative de experți.

Împreună cu reprezentanții ministerelor și organismelor de resort, guvernamentale și parlamentare, au fost analizate câteva lucruri esențiale nu numai pentru dezvoltarea domeniului IT&C dar și pentru prosperitatea și siguranța de ansamblu la nivel național. Astfel, în ceea ce privește politicile de realizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) nu doar pentru Comisia Națională de Informatică ci și pentru Ministerul Comunicațiilor, precum și liberalizarea și cadrul legal de reglementare a infrastructurii până la înființarea Agenției Naționale de Comunicații au prezidat și au luat cuvântul domnii Constantin Dudu Ionescu, Secretar de Stat în MApN, Iustin Tănase, Președintele Comisiei Naționale de Informatică, Vlad Țepelea, Președintele Consiliului de Administrație al RomTelecom, Dan Chirondojan, Secretar de Stat în Ministerul Comunicațiilor. Sesiunea a fost prezidată alături de Eugen Preotu de către dl. Nicolae Popescu, Ministru în Guvernul României, Șeful Oficiului de Stat pentru Probleme Speciale. Au participat: dl. Corneliu Sterian, director general reglementări în Ministerul Comunicațiilor, dl. Ion Matei, director general adjunct IGC, Dan Paul Ștefănescu, director relații cu operatorii și furnizorii de servicii la Romtelecom.

Dl. Sorin Huideș, IT&C Manager Ericsson a prezentat soluții complete pentru piața din România, în domeniul tehnologiilor GSM, DCS, PSTN și al telefoniei rurale.

În cea ce privește comunicațiile personale mobile globale prin sateliți, Organizația Internațională de telecomunicații Maritime prin Sateliți – Inmarsat, respectiv modificarea infrastructurii Eutelsat, accesul Internet via satelit, platformele digitale pentru multiplexare TV, radio și servicii de date pe noul satelit EutelSat, au prezentat expuneri doamna Viorica Buzdugan, Director General RaRTel (Telespazio Spa), dl Daniel Ștefăniță, șef serviciu RAR, dl. Jeremy Morrison, Marketing Manager NetSat Express – Adisam Telecom, Adrian Vlad, Director General Hughes, Viorel Chirăscu, Director Divizia de Telecomunicații MediaPro Group.

Conceptul strategic al sistemului de backbone public național cu noduri de acces pentru legături de comunicații voce/date/imagini și infrastructurile sale alternative, infrastructura necesară, monitorizarea spectrului, alternativele PMR (Tetra sau Tetrapol), varianta SDH pentru serviciile de lungă distanță și conexiunile internaționale, sistemul de fibră optică submarin Kafos, precum și problemele legate de procesul de privatizare al Romtelecom, modul în care I.G.C. va deveni Agenția Națională pentru Reglementări, au constituit subiectele abordate de domnii Dan Paul Ștefănescu, director relații cu operatorii și furnizorii de servicii la Romtelecom, Ion Matei, Director General Adjunct I.G.C. În sală au fost prezenți și domnii Florin Bogdan, Director IT&C Renel-CIT, Șerban Popovici, Director IT&C SN Petrom.

Sistemele de comunicații de nivel european pentru România, avându-se în vedere infrastructura de comunicații de date din „clădirile inteligente” - X.25 / Frame Relay / ATM pe Cu / F.O., wireless celular și rural, radiotelefoane, servicii satelit pentru instituții civile și militare - au fost analizate în finalul prezentărilor. Au fost abordate probleme de interconectare la nivel de carrier, CDMA pentru telefonia rurală, telemetria SCADA. În acest domeniu au prezentat expuneri domnii Ion Cenușă, departament tehnic EMCOM/Siemens respectiv Colin Fleet, general manager Ucom, Irlanda.

Evenimentul deosebit rezervat de editura Computer Press Agora pentru profesioniștii din comunicațiile digitale l-a constituit lansarea secțiunii LanTimes din revista BYTE România.

Remarcându-se prin asigurarea unor posibilității de realizare a unui dialog deschis și a unui schimb de opinii interactiv între firmele românești recunoscute în domeniu și factorii de decizie respectiv între specialiști și reprezentanții mass-media, privind caile de acțiune pentru stimularea și utilizarea pe scara largă a tehnologiei informatiei și comunicațiilor în România, putem afirma în final că Ziua Comunicațiilor la CERF '98 s-a dovedit a fi un succes.


Ziua comunicațiilor la CERF '98


BYTE România - iunie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora