Limbajul Java -
o perspectivă pragmatică

Mircea Sabău

"Java este acum mai mult decât un limbaj de programare,
este o colecție de tehnologii pentru Internet."

Au trecut aproape doi ani de la apariția primei cărți în limba română despre limbajul Java (autor Eugen Rotariu), la editura Computer Press Agora. Datorită fenomenului Internet, care a început să capete amploare și la noi în țară, interesul pentru programarea în Java a urmat aceeași pantă ascendentă. Venind în sprijinul programatorilor zilelor noastre, autorii Irina Athanasiu, Florentina Irina Popovici, Octavian Andrei Drăgoi și Bogdan Costinescu, cu sprijinul firmei Romsys, au lansat la editura Computer Libris Agora, cartea "Limbajul Java - o perspectivă pragmatică", cu o orientare clară spre utilizarea limbajului. De ce încă o carte despre limbajul Java? Autorii răspund: "Java - o perspectivă pragmati că reprezintă în același timp o introducere în limbajul Java și o colecție de rețete gata să fie utilizate de către cei care vor să dezvolte diferite tipuri de aplicații Java."

În cele peste 300 de pagini, cartea reușește să acopere subiecte deosebit de fierbinți ale programării în limbajul Java: fire de execuție, intrări / ieșiri și fișiere, apleturi, aplicații de rețea, serializarea obiectelor și obiectele la distanță. Desigur, nu lipsesc nici secțiunile de pre zen tare a limbajului și de descriere a claselor de uz general. Un loc aparte îl ocupă însă interfața grafică, autorii acordându-i aproape o treime din spațiu. Această carte nu necesită cunoștințe prealabile despre Java, dar autorii consideră ca fiind cunoscute anumite noțiuni de bază cum ar fi variabilă, instrucțiune, ciclu, algoritm, organi gramă etc. Cartea este utilă și celor familiarizați cu acest limbaj, dar care doresc să afle mai multe lucruri despre versiunea 1.1.

Chiar dacă este realizată într-o manieră succintă, prezentarea limbajului dezvăluie structurile de bază Java, cu un accent deosebit asupra deosebirilor față de alte limbaje de programare. Sunt detaliate apoi firele de execuție și mecanismele de sincronizare, bibliotecile limbajului, fluxurile de intrare / ieșire și lucrul cu fișiere. Nu lipsește nici secțiunea dedicată apleturilor, care acoperă fazele de creare a acestora, tratează problema firelor de execuție în apleturi, încărcarea claselor, precum și problemele de securitate. Deoarece Java aduce conceptul "Write Once, Run Anywhere" și în domeniul grafic, proiectarea graficii în Java constituie un subiect amplu prezentat. Trecând prin ierarhia obiectelor grafice și a diverselor controale, prelucrarea evenimentelor, prezentarea tehnicilor de desenare și afișare a imaginilor și proiectarea meniu rilor, autorii reușesc să ofere o imagine clară despre ceea ce permite Java în domeniul graficii. Autorii cărții au ținut cont și de faptul că Java este limbaj de programare pentru rețele. Astfel, din capitolul dedicat aplicațiilor de rețea, putem afla multe lucruri utile despre modalitatea de scriere a aplicațiilor care folosesc comunicația de nivel scăzut oferită de clasele socluri, atât pentru comunicația prin protocoalele orientate pe conexiune, cât și pentru cea bazată pe datagrame, soclul de tip datagramă pentru trimiterea multiplă fiind o noutate adusă de versiunea 1.1 a setului standard de clase Java. În încheiere, cartea tratează pro blema serializării obiectelor și problema obiectelor la distanță (RMI), ca o extindere a meca nismului larg utilizat în programarea distribuită, și anume Remote Procedure Call (RMC). Extrem de important pentru cititori este faptul că, pentru orice concept și mecanism, cartea oferă numeroase exemple relevante.

În concluzie, această carte merită toată atenția din partea programatorilor, indiferent de nivelul de pregătire al acestora. Cartea este editată de Computer Libris Agora, are aproximativ 300 de pagini și costă 50.000 lei.


BYTE România - septembrie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora