MINI-LINK

Cristina Nicolescu
Soluția "ERICSSON" pentru radiorelee de mică și medie capacitate

Familia de radiorelee MINI-LINK produse de "ERICSSON" reprezintă, în acest moment, sistemul cel mai răspândit pe glob de comunicații prin microunde. Ea este utilizată pentru o gamă largă de aplicații în domeniul frecvențelor înalte, având ca scop transmiterea informației în fluxuri de mică și medie capacitate, în rețele de telecomunicații fixe dar și mobile. Interfețele standardizate cu care sunt dotate echipamentele noastre asigură compatibilitatea în rețea atât în prezent cât și în viitor.

Generația de echipamente MINI-LINK E, cea mai modernă, o combinație a tehnologiei superioare "ERICSSON", cât și a celor peste 30 de ani de experiență în domeniul comunicațiilor prin microunde, permite realizarea de linii radio de transmisiuni cu capacități cuprinse între 2x2 Mbit/s si 17x2 Mbit/s, cu tronsoane de peste 50 km. Echipamentele din familia MINI-LINK E lucrează în game de frecvență cuprinse între 7Ghz si 38Ghz. Structura compactă și modulară, împreună cu designul robust asigură un raport cost-performanță deosebit de agrea bil utilizatorului, atât din punct de vedere al exploatării cât și din cel al întreținerii.

Merită subliniat că, datorită gradului înalt de automatizare al producției, "ERICSSON" a investit în metode de creștere a fiabilității echipamentelor sale, asigurând pentru fami lia MINI-LINK E o Medie a Timpului de Bună Funcționare (MTBF) de 30 de ani. La echipamentele din familia MINI-LINK, toate blocurile funcționale care lucrează în domeniul radiofrecvențelor sunt grupate într-o unitate exterioară, în timp ce toate blocurile funcționale responsabile de prelucrarea traficului de informații sunt grupate într-o unitate amplasată în interior. Legătura dintre cele două unități este realizată cu cablu coaxial, orice tip de unitate interioară (de orice capaci tate între 2x2Mbit/s și 17x2Mbit/s) fiind compatibilă cu orice tip de unitate exterioară (de orice frecvență între 7Ghz și 38Ghz). Din punct de vedere al utilizatorului, această structură asigură un cost minim al investiției, în cazul creșterii nevoilor de trafic, MINI-LINK fiind un echipament "future-proof". Pentru diferite game de frecvență, în funcție de distanța dintre stații, "ERICSSON" oferă o gamă de antene parabolice cu dimensiuni cuprinse între 0.3m și 3m, cu câștiguri cuprinse între 30dB si 45dB. Echipamentele MINI-LINK pot opera în rețele de diferite topologii (stea, arbore sau inel), cu terminale având configurații rezervate sau nu, utilizatorul având astfel la dispoziție mijloacele necesare asigurării unei siguranțe în funcționare dorite, cu un cost minim. În afară de echipamentul radioreleu propriu-zis, conceptul MINI-LINK include o gamă largă de accesorii (instrumente de calcul a bugetului li niei de radioreleu, documentație tehnică și dispozitive pentru conectarea cablurilor) și servicii ( studii de caz, planificarea rețelelor, management pentru proiecte, contracte de service și reparații, training pentru clienți și transfer de tehnologie). Operarea unei rețele de transmisiuni, realizată cu echipamente din familia MINI-LINK, este deosebit de ușoară, monitorizarea parametrilor acesteia dar și modificarea acestora fiind făcute centralizat. Pachetul software livrat de "ERICSSON" – Netman - reprezintă o soluție simplă și economică de operare și mentenanță a rețelelor de transmisiuni realizate cu echipamente MINI-LINK, una dintre facilitățile deosebite oferite fiind rerutarea traficului (schimbarea topologiei rețelei) de la distanță. Nu în ulti mul rând, merită menționate două dintre avantajele utilizării echipamentelor MINI-LINK și anume utilizarea rațională a spectrului de frecvențe, datorită tipului de modulație C-QPSK folosit, precum și deosebita rezistență la perturbații, datorată utilizării codurilor FEC (Forward Error Correction). Toate calitățile enumerate fac din echipamentele radioreleu ale familiei MINI-LINK, produse de referință ale "ERICSSON", mai mult de 100000 de unități fiind în exploatare în peste 100 de țări, pe tot glo bul. Răspândirea pe arii geografice întinse, cu condiții meteo rologice diverse, implementarea echipamentelor MINI-LINK în edificarea rețelelor cu diferite configurații pentru o gamă largă de utilizări, precum și strânsa legătură dintre "ERICSSON" și clienții săi permit perfecționarea continuă a designului, ca racteristicilor tehnice și funcționale ale echipamentelor MINI-LINK, făcând ca acestea să rămână și în viitor deosebit de competitive. Pentru informații suplimentare, baza de date a "ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB" vă stă la dispoziție.


Secțiunea LANTIMES - septembrie 1998

BYTE România - septembrie 1998

(C) Copyright Computer Press Agora