Acordul dintre Oracle și CNI

Romulus Maier
Interviu cu domnul Ștefan Cojanu, director general Oracle România.

Rep.: Unul dintre acordurile importante, semnate cu ocazia vizitei prezidențiale în SUA, este cel dintre Oracle și Guvernul României, reprezentat prin CNI. Ce ne puteți spune despre acest acord?

Ștefan Cojanu: În primul rînd, cred că este demn de semnalat faptul că întîlnirea dintre Oracle și delegația română s-a făcut la cel mai înalt nivel. Faptul că la această întîlnire a participat președintele țării, pe de o parte, și pe de altă parte președintele companiei Oracle a marcat un punct important pe pla nul rela ții lor și a implicării Oracle în România. Acest lucru a fost deosebit de important pentru că a crescut vizibilitatea României în cadrul corporației Oracle. Sîntem, totuși, o țară mică pe acest mapamond, totuși ne-am făcut cunoscuți și beneficiem de această întîlnire, pe de altă parte faptul că la ea a participat dele gația României și președintele ei denotă un interes pentru tehnologia informației și este un angajament pentru orientarea spre societatea in for mațională. Acestea sînt coordonatele importante ale acestei întîlniri care nu a rămas la un simplu stadiu de discuție ci s-a încheiat cu un element concret, o extindere de fapt a unui acord între Guvernul României și Oracle. În esență, acest document cuprinde un lucru deosebit și anume România este prima țară din răsăritul Europei în care se introduce programul Oracle Academic Initiative, deci inițiativa academică Oracle. Trebuie să vă spun că această inițiativă academică reprezintă o inițiativă la nivelul întregii lumi, lansată la sfîrșitul anului trecut, în care se investesc peste 100 de milioane USD, care va cuprinde peste 300 de institute de învățămînt din întreaga lume, iar din Europa, în momentul de față, în acest program sînt incluse doar cîteva țări din vest, iar în ceea ce privește țările din Europa Centrală și de Est România este prima țară inclusă. Lucrul acesta cred că este important și are semnificații le lui. Faptul că România a fost acceptată în acest program denotă încrede rea corporației Oracle în piața românească și, pe de altă parte, este o obliga ție de a răspunde și a implementa acest program cu succes. Cred că, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al societății informaționale al cărei viitor este indubitabil sînt convins de valențele industriei de tehnologia informației din România și ceea ce poate aduce pentru România. Cred de asemenea în inteligența româ nească și, pornind de aici, cred în școala românească. Iată că sînt niște elemente care constituie un fundament pentru crearea acestei societăți. Sigur că sînt și alte elemente legate de infrastructură, de cadrul legislativ ș.a.m.d. Prin acest acord prin care România a fost inclusă foarte ra pid în acest program se creează premi sele unui transfer de tehnologie la nivelul studenților. Cred că aproximativ 90% dintre studenții care studiază tehnologia informației vor avea posibilitatea să perceapă, să învețe și altceva, un alt ni vel de tehnologie decît ceea ce fac în momentul de față. Lucru care are două reflexii importante: pe de o parte ca valoare a lor individuală pe piața muncii, atît intern, cît și extern și pe de altă parte o premisă spre o abordare pe un plan tehnologic superior a sarcinilor de creare a acestei societăți pe viitor. Ceea ce se întîmplă în momentul de față în universitățile noastre, în ciuda bunelor intenții, datorită lipsurilor de tehnologie, fac ca pregătirea să fie oarecum limitată la sisteme de tip Fox, Paradox, Clipper ș.a.m.d. Pentru rezol varea unor sarcini complexe este nevoie de un alt nivel de tehnologie, altă vizi une, România trebuie să sară peste niște etape intermediare care țin de trecut și să fie proiectată în viitor pentru ca ceea ce se reali zează să fie la cel mai ridicat nivel tehnologic. Oracle este una dintre companiile novatoare care are această vizi une și, indiferent dacă acești absolvenți vor utiliza Oracle sau sisteme Informix, Sybase sau DB2, la acest nivel este importantă pregătirea lor, pentru că sînt necesare niște cunoștințe care se situează pe un alt nivel.

Rep.: În ce va consta, în mod concret, acest program pentru România? Vor fi donații de software, sau pachete promoționale? Aveți un program de pregătire și pentru profesori? Ce universități vor participa și cînd va demara programul?

Ș.C.: Programul va demara în această toamnă și, ca dovadă a importanței care i-o acor dăm, vom dedica o persoană 100% acestui program. O să mă întrebați de ce, pentru că la prima vedere este o cheltuială suplimentară de resurse. Cred în acest program și cred că puține companii își pot permite să facă acest lucru. Programul va cuprinde 25 de fa cul tăți cu profil de tehnologia informației din întreaga țară, există niște candidați, dar lista nu este definitivată. Acest proces se va lansa la sfîrșitul lunii august, după ce cadrele didactice se vor întoarce din concediu. În ceea ce privește modul de desfășurare al programului, nu este vorba despre donații de tehnologie. Așa ceva s-a mai făcut și se mai face. Acest program înseamnă mai mult. Si gur că este vorba și despre o donație, dar, pe lîngă produsele care se dau la aceste universități există un program de transfer de tehnologie, care presupune instruirea cadrelor didactice care vor preda aceste cursuri, instruirea a cel puțin unei persoane pentru administrarea tehnologiei pe care o punem la dispoziție și asigurarea suportului tehnic pe întreaga perioadă a programului. În cadrul acestui program, vor fi implicate toate serviciile Oracle. Nu se face o dona ție simplă. Acest transfer de tehnologie va fi susținut de toate compartimentele organizației. Acest Memorandum of Understanding este legat și de un anumit moment din cadrul evoluției societății românești, dar el nu are o conotație politică. Acest acord ar fi fost încheiat indiferent cine ar fi fost la putere.

Rep.: Pe ce durată se va întinde pro gramul?

Ș.C. Pe un an de zile, după care se poate extinde în funcție de performanțe. Dacă programul va avea succes, el va continua și în anii viitori, altfel ar fi o investiție inutilă. Eu sper ca programul să aibă succes și mediul universitar, să se răspundă cu entuziasm la această inițiativă.

Rep.: Vă mulțumim și vă dorim succes.


Secțiunea LANTIMES - septembrie 1998

BYTE România - septembrie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora