SQL Anywhere Studio

Dragoș Cozma

În numărul precedent al revistei Byte s-au publicat o serie de articole legate de noile sisteme de calcul de tip PalmPC, HandHeld PC care se refereau în general la arhitectura hardware și la facilitățile oferite de către acestea.

Introducerea dispozitivelor de calcul de tipul (hand-held PC, auto PC, PDA) repre zintă nouă extindere a pieței de "mobile computing", bazele de date aferente acestora și sincronizarea datelor înregistrate reprezentând un subiect mult discutat.

În contextul creșterii rapide a numărului de puncte de lucru ale unei corporații, și al utilizatorilor care solicită o conexiune ocazională către bazele de date centrale, situația impune o modificare importantă la nivelul managementului instituțiilor.

O astfel de modificare se bazează, în primul rând, pe necesitatea disponibilității informațiilor specifice în cel mai scurt timp, disponibilitate, care în cadrul unui sistem în care marketingul este foarte agresiv rămâne avantajul principal.

Având în vedere noua arhitectură a pieții de "mobile computing", serverul de baze de date produs de firma Sybase – Adaptive Server Anywhere (ASA) pentru Windows CE – reprezintă o alternativă viabilă de ma nagement al datelor unei întreprinderi prin suportul tehnic pentru noua generație de mobile device.

În acest sens, Corporația Sybase a introdus recent un nou set integrat de produse (SQL Anywhere Studio) – ce combină facili tățile de replicare și proiectare ale serverului ASA cu un set foarte productiv de unelte de proiectare și administrare de tip workgroup, la care se adaugă o serie de soluții dedicate pentru sistemele mobile. Descrie rea componentelor acestui produs o vom face într-un număr viitor al revistei, în acest context prezentând acum doar produsele incluse în acest pachet:

Adaptive Server Anywhere 6.0 – un motor de baze de date extrem de performant

SQL Remote – un produs complet de replicare bidirecțională.

SQL Modeller – un produs grafic pentru modelarea și proiectarea bazelor de date relaționale.

Sybase Central – un instrument grafic de management complet al bazelor de date, al utilizatorilor acestora, al proceselor de replicare, etc.

Infomaker – o unealtă completă de anali ză și raportare la nivelul bazelor de date.

PowerDynamo – o aplicație ce face posibilă interogarea bazelor de date de pe Web.

ISAI – include ODBC3.0, Level 2 driver și 100% implementare Java a nivelului 4 JDBC driver.

Cheia succesului serverului ASA constă în eficiența tehnologiei de replicare utilizată (SQL Remote), care face posibilă sincronizarea bidirecțională pentru utilizatorii ocazionali, ce se conectează la baza de date. În aceste condiții, în cadrul unei întreprinderi care are în compunere mai multe reprezentanțe sau chiar laboratoare mobile, sistemele de calcul aferente ale acestora pot transfera informațiile de ultimă oră între bazele de date existente, astfel ca datele să poată fi disponibile în orice moment la orice locație mai sus menționată, realizând astfel dezideratul (‘Information Anywhere’) lansat de Sybase.

Datele transferate pot fi sincronizate pe un spectru larg de dispozitive de calcul, cum ar fi Handheld PCs, desktop PCs sau servere enterprise, toate aceste sisteme utilizând aceleași protocoale de comunicație. Această tehnologie dă posibilitatea utilizatorilor să beneficieze de avantajele soluției oferite de mediul de operare mobil, ducând prin aceasta la creșterea disponibilității serviciilor către clienți și a productivității în comunicare.

În vederea extinderii cu succes a companiei către noua categorie de dispozitive de calcul, Sybase a anunțat recent dezvoltarea unei noi tehnologii pentru ASA, denumită Ultra Lite, cu ajutorul căreia întreprinderile își vor putea proiecta în mod facil baze de date optimizate care necesită capaci tăți de memorie reduse.

Noua tehnologie se va adresa unei palete largi de platforme de operare, incluzând - Windows CE și Palm Computing Platform. De asemenea, Sybase va asigura sincronizarea bidirecțională a datelor, astfel încât utilizatorii să-și poată sincroniza datele pe un spectru larg de dispozitive, începând cu mici dispozitive mobile, handheld PC, desktop PC, auto PC și serverele Enterprise.


BYTE România - septembrie 1998


(C) Copyright Computer Press Agora