Administrația locală

Mircea Sabău

Centrele de informare pentru cetățeni ale administrațiilor locale
încep să apară și pe Web.

Administrația publică locală trebuie să funcționeze în slujba comunității pe care o conduce. Numeroasele probleme pe care le are de rezolvat, diversitatea acestora, dar și proasta organizare, nu de puține ori împiedică buna desfășurare a activităților. Una din cele mai frecvente cauze ale necazurilor noastre, atunci când avem de a face cu primăria, este lipsa de informație. Astfel, după un timp îndelungat petrecut în fața vreunui birou, avem toate șansele să fim dojeniți de către funcționarul public pe motiv că nu avem o copie după un anume act sau, dacă o avem, ea nu este legalizată etc. De regulă, aceste informații sunt accesibile populației direct de pe ușile birourilor primăriei. Sau putem apela la ghișeul de informații. În ultima perioadă, informatizarea instituțiilor administrative a deschis o nouă poartă în sprijinul cetățenilor: distribuirea informației în pagini Web. Astfel, înainte de a porni la bătălie, putem ști cu exactitate cu ce să ne înarmăm. Până la o informatizare globală, calea este lungă, dar merită menționați acei care au arătat lumii că se poate realiza un cadru civilizat de lucru, dacă există înțelegere și bunăvoință din partea persoanelor de decizie.

Administrația locală București

Una din paginile deja consacrată, este cea a administrației locale din București. Ea găzduiește primăria generală a capitalei, primăriile sectoarelor, organizațiile neguvernamentale și alte instituții, oferind numeroase informații utile bucureștenilor ce acoperă o arie largă de interes: conducerea primăriei, organigrama, proiectele de investiții și asocieri, relații cu mass-media, consiliul general, relații externe, protecția socială, relații cu publicul (probleme rezolvabile de primărie), adrese utile. Putem remarca aici existența unui forum unde pot fi dezbătute problemele orașului.

Administrația locală Sibiu

Pagina Web a administrației din Sibiu este organizată pe mai multe secțiuni, oferind informații despre primăria municipiului, consiliul județean și alte instituții de interes public. În spațiul alocat primăriei, pe lângă informațiile de organizare, avem acces la informații utile (cum ar fi actele necesare pentru obținerea autorizației de construire, actele necesare pentru eliberarea titlului de proprietate și multe altele), documente, știri și evenimente legate de activitatea primăriei. Secțiunea consiliului județean ne furnizează informații despre componența acestuia, asistența juridică la consilii locale, programul audiențelor, protecția socială, starea civilă și urbanism. Nu sunt uitate nici celelalte instituții de interes public răspândite în satele și comunele județului.

Intranetul primăriilor din județul Alba

Este vorba despre un proiect care reunește primăriile orașelor Alba Iulia, Aiud și Blaj. Dintre toate aceste pagini, cel mai mult m-a impresionat pagina primăriei din Aiud, prin bogăția informațiilor pe care le oferă. Chiar dacă municipiul Aiud are doar 31894 locuitori, conform recensământului din anul 1992, acesta a găsit resursele necesare pentru a veni în sprijinul populației, oferindu-i diverse informații utile: despre primărie, consiliul local, acte necesare, istorie, studii socio-economi ce, artă, cultură, învățământ, culte, organizații, parteneriate etc. Meri tă să vizitați această pagină.

Consiliul Județean Mureș

O altă pagină de informare este și cea oferită de Consiliul Județean Mureș. Este o pagină cu un conținut bogat de informație actuală, care vine în sprijinul multor probleme ale cetățenilor. Ea oferă informații despre diverse acte necesare, grupate în domeniile urbanism, stare civilă, economie, arhivă, sănătate, personal, pensionare. Întâlnim aici adrese și telefoane utile, programul de audiențe, o hartă interactivă din care putem obține informații despre primăriile din județ, precum și un formular prin care cetățenii își pot trimite sesizările. Nu lipsesc nici informațiile generale despre județ. Sunt descrise consi liul județean, aparatul propriu al acestuia, serviciile publice, instituțiile județene finanțate de la buget, autoritățile administrației publice locale și prefectura. Un lucru important este prezentarea direcțiilor de dezvoltare economico-sociale ale județului, în perioada 1997 - 2000, și agenda consiliului județean pe anul 1998. Marele necaz al acestei pagini este locul în care este găzduită: pe un server Web care oferă servicii de găzduire gratuite. Din această cauză, din două în două minute suntem nevoiți să înghițim reclama sponsorilor, ceea ce seamănă mai mult cu o glumă de prost gust, decât cu o pagină oficială a unei instituții de stat. Soluții decente există.

Consiliul Județean Constanța

Centrul de informații pentru cetățeni pe Web a județului Constanța oferă informații generale despre județ (istorie, geografie, economie, investiții), consiliul județean cu secțiuni dedicate președintelui consiliului, regulamentului de funcționare, vicepreședinților, atribuții lor consiliului, secretarilor și consilierilor, serviciilor consiliului etc. Remarcăm aici existența centrului virtual de informare a cetățenilor, precum și mecanisme de căutare într-o bază de date a diverselor legi, elaborate începând cu anul 1940 și până în prezent.

Primăria municipiului Timișoara

Mai puțin în sprijinul cetățeanului și mai mult, probabil, pentru justificarea unor cheltuieli, această pagină Web face o prezentare a conducătorilor orașului, a organizării activității primăriei, a consiliului local și a numeroaselor comitete ce funcționează aici, precum și a relațiilor de înfrățire cu alte orașe din Austria, Italia și Franța. Istoria și viitorul primăriei sunt încă în construcție. Din păcate, nu putem afla nimic despre cum ne putem rezolva problemele și nici nu ne putem forma o imagine despre obiectivele primăriei, neexistând nici un fel de plan de investiții, cu termene și responsabilități clare. În schimb, timișorenii cunoscători de limba engleză, vor putea să-și testeze cunoștințele, grație versiunii în limba engleză a acestei pagini.


BYTE România - septembrie 1998

(C) Copyright Computer Press Agora