Rețele digitale
în telecomunicații,
vol. 2

Daniel Moldovan
O carte de referință în domeniul comunicațiilor B-ISDN și ATM,
respectiv al sistemelor de semnalizare cu canal comun SS7.

Cel de-al doilea volum din "Rețele digi tale în telecomunicații", (ISBN 973-9358-20-9) apărut în editura Mediamira sub semnătura domnului dr. ing. Virgil Dobrotă, conferențiar la Catedra de Comunicații a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, reprezintă o continuare logică a noțiunilor fundamentale prezentate în cele trei capitole ale volumului precedent (comutația digitală, analiza traficului, ISDN).

Capitolul patru (primul din cel de-al doilea volum) prezintă principiile fundamentale ale rețelelor numerice cu integrarea serviciilor de bandă largă, urmând succesiunea straturilor definite de modelul de referință protocol B-ISDN. Sunt astfel prezentate informații dense despre stratul fizic, stratul ATM, stra tul de adaptare la ATM, semnalizările și serviciile de telecomunicații propuse pentru a deveni comerciale. Cheia succesului B-ISDN este reprezentată de implementarea și genera lizarea tehnologiilor bazate pe modul de transfer asincron, motiv pentru care un accent deosebit s-a pus pe arhitecturile de comutație ATM. Datorită complexității tematicii abordate, pe lângă partea de prezentare teoretică, cititorului i-a fost oferită și posibilitatea anali zării unor aplicații B-ISDN și ATM. Dintre acestea putem aminti prezentarea comutatorului ATM VIRATAswitch 1000 dedicat aplicațiilor cu terminale multimedia de tip PC și realizat de firma Advanced Telecommunications Modules Limited (UK), a plăcii de interfață ATM VIRATAlink la 25,6 Mbps, a plăcii de interfață ATM la 155 Mbps realizată de Efficient Networks, Inc. (U.S.A.) cu interfață MMF. În plus, au fost prezentate o serie de programe software realizate în laboratoarele Universității Tehnice din Cluj-Napoca: o aplicație LabView care simula un comutator ATM cu buffer de ieșire, o aplicație care rula sub DOS/Windows și care prezenta arhitectura unui comutator ATM de tip Knockout, un program sub Windows 3.1x/Win95 pentru calculul pro babilității de a avea o anumită dimensiune a cozii de așteptare într-un comutator ATM cu buffer partajat, un breviar de calcul și o demonstrație grafică a faptului că pentru un comutator ATM cu buffer de intrare, debitul maxim nu depășește 0,586 din intervalul unei celule ATM pentru un număr de intrări tinzând la infinit, un program scris în Borland C++ care permite studiul unui comutator Batcher-Banyan de dimensiune 8X8, un program realizat în Borland C++ pentru încapsularea / decapsularea AAL5 a unor fișiere prin segmentare și reasamblare, o aplicație în Java privind determinarea secvenței de control HEC.

În ceea ce privește analiza traficului ATM, ea a fost făcută din două puncte de vedere: definirea parametrilor și modelarea surselor. Datorită specificității comportării în rețea, datele în rafale, vocea, semnalul video, procesele cu auto-simi laritate pentru traficul în rețea au fost modelate fiecare în mod diferit.

Prezentarea teoretică a fost completată de prezentarea unor aplicații la analiza parame trilor de trafic în ATM. Din prezentare au făcut parte un instrument software care anali za parametrii stocați în fișiere text care conțineau două înregistrări furnizate de un gene rator de tra fic luându-se în calcul ipoteza că nu există celule "îngrămădite" (clumping cells).

Capitolul al cincilea a fost dedicat sistemului de semnalizare cu canal comun SS7 ? mecanismul principal de stabilire, monitorizare, supervizare a stării și terminare a unei conectări pentru serviciile de telecomunicații digitale (ISDN, B-ISDN, GSM, etc.) Prezentarea a urmărit modelul pe 4 nivele, cu accent asupra protocoalelor MTP, SCCP, TUP, ISUP, B-ISUP, TC (discutate din punct de vedere al rețelelor digitale cu integrarea serviciilor de bandă îngustă și largă). În final au fost incluse aplicații dintre care amintim o prezentare a limbajului de programare Erlang, dedicat aplicațiilor din domeniul telecomunicațiilor, prezentarea unui simulator software ISUP, respectiv un pachet de programe pentru prezentarea MTP și SCCP.

După cum afirma însuși autorul, "caracteristica principală a acestei cărți care tratează tehnicile de transmisie și comutație de bandă largă este că dincolo de stilul aparent sobru și impersonal se ascunde de fapt un șir lung de experiențe umane în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca."

La fel ca și primul volum, această carte este utilă tuturor celor interesați de domeniul telecomunicațiilor adresându-se atât studenților secțiilor de telecomunicații, electronică, calculatoare cât și specialiștilor din unitățile de profil. Informații suplimentare pot fi obținute la catedra de comunicații a Universității Tehnice Cluj-Napoca, tel: 064-197.083, 064-195699/int.208 sau http://www.utcluj.ro/utcn/eltc/news/vol2.htm.


Secțiunea LANTIMES

BYTE România - octombrie 1998

(C) Copyright Computer Press Agora