Premiul pentru excelență
SAP 1998

Corina Ciocan

Sun Microsystems, Inc. a anunțat la 14 septembrie, la Palo Alto,CA. primirea Premiului pentru Excelență SAP 1998. Rezultatele anchetei anuale, comandate de SAP America, Inc., privind nivelul de satisfacere a cerințelor clienților, au fost anunțate la deschiderea SAPHIRE ?98, Conferința utilizatorilor SAP din America de Nord, ținută în Los Angeles, California.

Premiul pentru Excelență i-a fost decernat firmei Sun pe baza reacțiilor clienților SAP, evaluate prin punctajele anchetei care măsoară, printre alte criterii, satisfacția gene rală a clienților în domenii ca: profesiona lismul și calitatea muncii, reacția la cerin țele utilizatorului, calitatea și performanțele hardware, precum și cunoașterea produselor hardware.

Acest premiu reflectă succesul pe care l-au avut clienții SAP utilizând produse și servicii Sun în mediile de întreprindere de tip mission-critical (vitale) și implicarea întregii echipe SAP a firmei Sun în toate activitățile privind satisfacerea cerințelor clientului.

Sun oferă una dintre platformele UNIX pentru soluții SAP, cu cea mai rapidă dezvoltare. Mare parte din această creștere poate fi atribuită serverelor Enterprise de la Sun, dotate cu sistem de operare Solaris, care au fost premiate, și organizării profesionale, de amploare mondială, a activităților de ser vice și asistență ale firmei Sun.

Multe dintre cele mai mari aplicații SAP R/3 instalate la clienți, rulează pe stații de lucru, servere și sisteme de stocare Sun. Lista clienților care utilizează SAP pe mașini Sun include firme ca: Bay Networks, Inc., GTE, MCI, Eli Lilly, Conoco, Volvo and Saudi Aramco.

Performanțe record pe Internet

Survenită după competiția privind performanțele și scalabilitatea în lucrul pe Internet, Sun a anunțat că noul său sever Sun Enterprise 250 a obținut rezultate de vârf la testul SPECweb96 pentru servere cu două procesoare, testul standard industrial pentru măsurarea performanței serverelor de Web. Ca o atestare a realizărilor sale, serverul Sun Enterprise 250 nu numai că a depășit toți rivalii săi cu două procesoare, dar versiunea sa cu un singur procesor de 300 MHz a obți nut punctaj mai mare decât cel realizat de către HP cu două procesoare de 450 MHz SPECweb96

SPECweb96 este primul benchmark standardizat din domeniu, specializat pentru măsurarea performanțelor serverelor WorldWideWeb. Acest benchmark este concentrat pe performanța serverului, măsurând abilitatea acestuia de a rezolva cerințele HTTP. Testul măsoară timpul de răspuns pentru fiecare cerere și calculează un parametru bazat pe frecvența medie de prelucrare măsurată în operații pe secundă. Acest benchmark a fost introdus de SPEC?s Open System Group împreună cu furnizorii principali de produse Web și instituții de cerce tare, inclusiv Sun Microsystem.

Serverul Sun Enterprise 250

Serverul Sun Enterprise 250 oferă caracte ristici din clasa enterprise și funcționează ca server biprocesor. Suplimentar gamei largi de caracteristici RAS și capabilității de ma nagement la distanță, serverul combină putere, capacitate de stocare, acces rapid I-O și o viteză excepțională de I-O pe rețea, ceea ce îl face să fie un sistem ideal pentru aplicații tip business critical cum ar fi: baze de date Internet/intranet, ERP și calcule colaborative.

Sistemul Sun Enterprise 250 este unul din cele cinci servere proiectate pentru medii informatice de tip workgroup. Sistemul face parte din linia de servere Sun Enterprise, singura familie de sisteme cu unul sau două procesoare care acoperă toată gama, de la serverele tip workgroup relativ ieftine până la sistemele mari de date de nivel centru și departamental.

O nouă tehnologie cu numele de cod Project Cascade

Tehnologia Sun Microsystems cu numele de cod "Project Cascade" produce un mare entuziasm în domeniu, pentru că reprezintă o ocazie formidabilă de a vinde servere Sun Enterprise în rețele Microsoft. Această tehnologie constituie o soluție de interopera bilitate pentru serverele Sun, proiectată pentru a adăuga valoare și a minimiza riscurile rețelelor Microsoft.

Tehnologia "Project Cascade" permite severelor Sun Enterprise să ofere servicii native tip Windows NT pentru rețele NT și sisteme Windows. Această tehnologie permite rularea pe un număr mai mic de servere Sun și în sistemul de operare Solaris a unor servicii cum ar fi: Microsoft?s Primary and Backup Domain Controller Services, Services, Naming Services precum și Windoows NT Security Model.

Pe scurt, avantajele principale ale tehnologiei "Project Cascade" sunt:
. Oferă servicii ca Windows NT Directory, Security, File/Print de la severele Sun către Microsoft Window 3.x, 95/98 și clienți de tip NT ? fără schimbări pentru client.
. Oferă interoperabilitate cu scalabilitate reală și disponibilitate a serviciilor de rețea (bazate pe Windows NT) pentru clienți PC prin fiabilul mediu de operare Solaris.
. Permite managementul rețelelor Windows NT via servere Sun, folosind aceleași instrumente de administrare pe care le asigură Microsoft, eliminând astfel nevoia de reinstruire.
. Simplifică managementul prin rularea de Windows NT Primary și Backup Controllers și WINS pe un număr mai redus de servere.

Severele Sun rulând tehnologia cu numele de cod "Project Cascade" asigură o infrastructură Windows NT cu o disponibilitate și scalabilitate mai mare - dând mai multă flexibilitate informaticii de întreprindere și planificării resurselor și asigurând o productivitate ridicată. Mai mult decât atât, consolidând serviciile de directoare pe servere Sun Enterprise, se reduce complexitatea rețelei permițând o administrare simplificată și un cost de exploatare mai scăzut pentru proprietar. Colaborarea cu Sun permite companiilor să-și uniformizeze infrastructura IT curentă, asigurând în același timp o platformă flexibilă și stabilă pentru lansarea strategiilor îndrăznețe de afaceri.


Secțiunea LANTIMES

BYTE România - octombrie 1998

(C) Copyright Computer Press Agora