Ziua comunicațiilor

Daniel Moldovan

În cadrul Târgului Internațional de Tehnologia Informației, Telecomunicații și Birotică organizat de firma Export Consult sub licență MESSE WIEN, ziua de 1 octombrie a fost dedicată comunicațiilor. Moderatorii acestei manifestări au fost

domnii Andrei Chirică, președintele C.A. MOBIL ROM și Eugen Preotu, președintele firmei Agnor High Tech

Cuvântul de deschidere i-a aparținut domnului Dan Chirondojan, secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor. Au urmat apoi prezentări din partea MOBIL ROM și MOBI FON. Din partea MOBIFON, domnul Șerban Iorga, director site acquisition, construction and implementation a susținut o prezentare despre sursele alternative de energie în domeniul comunicațiilor GSM. În continuare, domnul Victor Popescu, director general al firmei EMCOM ? Siemens a trecut în revistă elementele definitorii ale profilului companiei, afirmând că EMCOM este un joint venture între firmele SIEMENS A.G.(35,5%), Electromagnetica S.A. (15,5%), Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (43,5%) și RomTelecom R.A. (5,5%), având drept scop producerea, instalarea și punerea în funcțiune de echipamente de telecomunicații inclusiv asigurarea de service în cadrul și în afara garanției precum și școlarizarea personalului beneficiarului. EMCOM dispune de echipamente care au oferit un răspuns adecvat diversificării cererilor, fiind capabilă să ofere soluții complete pentru:
. sistemele de telecomunicații, începând cu nodurile de comutație care au la bază sistemul EWSD creat de SIEMENS;
. echipamente pentru rețele de transport (SDH) inclusiv fibra optică și echipamentele radio;
. sisteme de acces (FAST și DECT ? link și CDMA)
. ATM (Broadband).

De asemenea, construcția modulară a acestor echipamente permite adaptarea proiectelor la cele mai diverse configurații și realizează economii de spațiu și consum de energie. În plus, toate interfețele utilizate corespund normelor CCITT. În continuare au fost punctate câteva produse care pot intra în componența unei rețele complete de telecomunicații: nodul de comutație din sistemul EWSD, echipamente de transport pe fibra optică, echipamente de acces.

Din partea Alcatel, domnul Dan Bedros, country senior officer pentru România și Moldova a susținut o prezentare despre reali zările firmei pe plan intern: fabricarea la Timișoara a centralelor telefonice ALCATEL 1000E10, fabricarea și instalarea a peste 1,2 milioane de linii telefonice. Din partea ERICSSON, domnul Moncef Mettiji, key account manager, a susținut o prezentare despre evoluția GSM și despre drumul către cea de-a treia generație a sistemelor celulare.

Domnul Florin Serghei Anghel, director general al Romtelecom a prezentat dezvoltarea infrastructurii RomTelecom, sta diul actual al acesteia, noile servicii introduse precum și informații despre interconectarea operatorilor naționali. A fost prezentată o analiză teritorială a centralelor digitale instalate în zona urbană în anii 1990-1998. În ceea ce privește rețeaua națională de fibră optică, aceasta cuprinde două inele naționale suplimentate de inele regionale și locale care până în toamna acestui an vor fi echipate cu dispozitive de transmisiuni STM 16. Legăturile acestora cu exteriorul sunt în funcțiune sau într-un proces avansat de execuție. În ceea ce privește bucla locală de abonat s-a specificat că dacă până mai acum doi ani aceasta era realizată folosindu-se cupru, în prezent se apelează la buclele locale wireless folosind tehnologii noi precum TDMA, CDMA sau tehnologii hibride. S-a subliniat faptul că până la sfârșitul lui 1999 vor fi implementate primele două nivele ale centralelor digitale la nivel internațional și interurban, serviciul ISDN acoperind cam 5% din abonații rețelelor digitale. În plus, până la sfârșitul anului 1999 vor fi finali zate implementarea de căsuțe poștale telefonice în toată țara precum și o rețea inteligentă pentru serviciul de roaming pentru abonații mobili.

Din partea Nokia au luat cuvântul Mika Yletyinen, system marketing manager, care a abordat problema oportunităților legate de rețeaua GSM 1800. S-a amintit astfel că în ceea ce privește rețelele comerciale GSM 1800, rețelele Nokia suportă 3,4 milioane de abonați dintr-un total de 5 milioane existenți. Au fost amintite în continuare unele caracteristici ale sistemul GSM la 1800 MHz cum ar fi: raza unei celule este de 10 km în medii rurale și între 0,5 și 2 km în medii urbane, utilizarea aceleiași infrastructuri pe care o utilizează și transmisia la 900 MHz, stații de bază pentru fiecare mediu de transmisie (în cazul unei rețele cu bandă duală), transmisii celulare integrate, administrare efectivă a rețelei, planificare integrată a rețelei, unelte avansate de măsurare, set complet de servicii client, rețele inteligente. În ceea ce privește centrele mobile de comutație (MSC - Mobile Switching Centre) Nokia a îmbunătățit calitatea convorbirilor introducând EFR (Enhanced Full rate) codec în propriile rețele GSM. În continuare, domnul Markku Savusalo, business line mana ger special products Nokia a prezentat o expunere despre soluțiile GSM în banda de 450 MHz. Prin standardizarea acestei tehnologii s-ar crea premiza înglobării mai multor tipuri de telefoane din benzi multiple 450/900/1800/1900 MHz în același telefon mobil ajungându-se la rețele GSM de ti pul dual/multiband.

Din partea Nortel a fost prezent domnul Dave Holmes, manager account marketing GSM wireless networks, care a prezentat expunerea cu tema "Oportunități pentru operatorii DCS 1800". S-a subliniat astfel că firma Nortel este prezentă în 25 de țări în care a implementat 50 de rețele GSM (România fiind amintită cu rețeaua Connex GSM). Dacă pe piața de 1800 MHz, Nokia ocupă o poziție de frunte cu 55% din piață, Nortel se situează pe locul imediat următor, ocupând 30% din piață, fiind urmat de Ericsson cu 11%, Motorola cu 3 % și Siemens cu 1%. Dintre avantajele pe care le oferă Nortel pentru construirea de rețele BSS (Base Station Systems) eficiente și sigure au fost amintite procesarea inteligentă a semnalelor care are ca efect eliminarea interfe rențelor, introducerea EFR pentru o mai bună calitate a transmisiilor vocale. Au fost prezentate o serie de servicii pe care Nortel le oferă dintre care am putea aminti: linii alternative, geozone (este permisă definirea de zone preferențiale pentru tarif redus - de exemplu în zona locuinței), apeluri prepaid, numere personale, rețele private virtuale.

În continuare, domnul Alexei Florescu, director general Loral, a prezentat informații despre transmisiile de date satelitare respectiv despre operațiile legate de lansarea unui satelit est-european. Din partea Global One domnul Pavel Budiu, director general a prezentat pentru început activitatea firmei (din care RomTelecom deține 49%) subliniind că 95% este reprezentată de transmisiile de date. Au fost prezentate serviciile oferite dintre care pot fi amintite EasyNet (primul serviciu de acces Internet neres tricționat de la orice telefon digital), rețele VPN, telefonie prin Internet, rețelele reali zate pentru Poșta Română, RASDAQ și Bursa. Domnul Traian Stănescu, președinte și CEO al Logic Telecom a susținut expunerea cu tema "Telecomunicații: macro versus micro", subliniind faptul că legislația, piața și infrastructurile reprezintă un puzzle. În acest context, procesul de globalizare trebuie tradus prin consolidarea comercianților dar și printr-o omogenizare a legislației. S-a subliniat faptul că datorită obstacolelor din calea investițiilor (în special a taxelor de alocare a frecvenței), România se situează pe punctul critic de-a fi marginalizată pentru investiții și utilizată doar ca piață de desfacere. Este vitală astfel introducerea de noi tehnologii. O piață importantă este reprezentată de sistemul bancar care ar trebui să aibă un grad ridicat de informatizare. În acest sens a fost amintit exemplul Finland Bank. Dintre partenerii Logic Telecom au fost specificați British Telecom care reprezintă un parte ner de bază în oferirea de soluții la nivel glo bal. Din partea TELRAD, domnul Amir Arie a prezentat diferite tipuri de servicii oferite pentru platformele telefonice inteligente. Dintre acestea pot fi amintite: număr de telefon gratuit, serviciu pentru număr personal, număr pentru acces universal, divizarea plății convorbirii, cartele de apel, folosirea cărților de credit pentru plata convorbirilor, servicii prepaid card (cartelă cu plata în avans), VOT, rețele private virtuale, lista gri (importantă în special pentru apelurile internaționale), lista neagră (opțiuni pentru refuzarea de apeluri), conferință, Follow me. Din partea Breezecom, domnul Sorin Schwartz, director product marketing a prezentat aplicații ale tehnologiilor LAN wireless pentru un acces la rețele de telecomunicații. După o analiză a evoluției aplicațiilor de voce în rețelele cu comutație de circuite, au fost prezentate aplicații de voce în rețele cu comutație de pachete. Au fost prezentate informații despre interconectarea PSTN și a rețelelor IP folosind PSTN/IP Gateway care permite o conversie a vocii PSTN și a semnalizărilor în pachete IP și vice versa. În final, domnia sa a subliniat diferențele importante care există între tehnologiile de acces uzuale și cele care presupun combinarea wireless a vocii și a datelor. Dintre acestea pot fi enumerate următoarele: utilizarea tehnologiei de comutare de pachete până la nivel utilizator, o rată de acces ridicată (până la 3 Mbps partajată), o mai bună administrare a rețelei, operații care nu necesită cumpărarea unei licențe de frecvență, timp de instalare redus, raza de operare 60 km. Din partea Cisco Systems Romania SRL, domnul Dan Gârlașcu, account manager Romania, Bulgaria, Republica Moldova a prezentat expunerea cu tema "Infrastructuri de telecomunicații ale lumii viitoare". Au fost abordate probleme de servicii multiple ATM, interconectarea optică, integrare a infrastructurilor existente. Ca urmare a unei creșteri prognozate a traficului WAN cu mai mult de 300% până în anul 2002 față de anul 1997, se urmărește dezvoltarea de soluții voce/date/video cât mai integrate. În acest sens, integrarea infrastructurilor de telefonie, video, WAN, IP este privită ca fiind factorul principal ce va conduce la dezvoltarea noilor tehnologii. Dintre acestea s-ar putea evidenția comunicațiile de bandă largă ATM sau coloanele IP optice. Dintre serviciile care vor fi cerute în noile rețele WAN pot fi menționate: ATM/FR, IP Internet/intranet, Multicast PSTN, GSM, ISDN, linii închiriate. În ceea ce privește integrarea aplicațiilor ar putea fi realizate rețele inteligente, aplicații CTI, transmisii broadcast/multicast. Au fost abordate în continuare aspecte privind coloane ATM de bandă largă pentru servicii multiple, servicii noi de bandă largă și de telefonie integrată. În final au fost abordate probleme ale interconectării optice și ale suportului pentru aplicații multimedia integrate.

Prin nivelul prezentărilor, al informațiilor oferite și prin interesul manifestat de firmele de prestigiu din domeniu, această manifestare și-a atins scopul propus, acela de-a furniza informații de ultimă oră despre infrastructurile de comunicații și serviciile afe rente existente în România, precum și despre proiectele din viitorul apropiat. Din discuții le purtate pe marginea expunerilor, a reieșit că într-o lume a concurenței globale, orice tehnologie informatică sau de comunicații trebuie să se poziționeze cu claritate sau să dispară.


Secțiunea LANTIMES

BYTE România - octombrie 1998

(C) Copyright Computer Press Agora