Instituții naționale

Mircea Sabău
Chiar dacă prezența pe Web a instituțiilor naționale este cam timidă,
sperăm să depășim problemele caracteristice oricărui început

În acest număr mi-am propus o scurtă trecere în revistă a instituțiilor naționale, prezente pe Web. Cu toată strădania, nu am reușit să găsesc mai mult de o treime din ele. Oricum, vă invit să le vizitați paginile.

Guvernul României

Una din cele mai complete pagini Web ale autorităților României este cea a Guvernului. Acest sit, realizat de Departamentul Informațiilor Pu blice al Guvernului României, oferă informații actuale despre primul minis tru, cabinetul acestuia, ministere. Dacă sunteți curioși, aruncați o privire asupra programului de guvernare pe perioada 1998-2000 (obiective, principii fundamentale, politicile macroeconomică și de restructurare a economiei, politica socială etc.). Mai puteți citi integral Constituția României. Pe lângă legăturile spre Parlament și Președinția României, mai întâlnim un calendar legislativ (care nu este altceva decât baza de date juridice a Ministerului Justiției - Superlex), o Agendă 2000 (cu date privind compoziția Parlamentului, statistice și măsuri cuprinse în Cartea Albă).

Parlamentul României

O legătură a paginii Guvernului României ne aruncă spre Parlamentul nostru bicameral format din Camera Deputaților și Senat. Pagina Senatului oferă câteva secțiuni din care nu lipsesc Constituția României, structura și aparatul tehnic al Senatului. Mai beneficiem aici de câteva repere istorice și probabil că în curând vom avea și o secțiune dedicată legislației. Pagina Camerei Deputaților ne vorbește despre componența și structura sa, documente, inițiative și dezbateri.

Președinția

Instituția prezidențială ne oferă informații despre principalele sale atribuții relativ la politica externă și internă, siguranța națională etc. Întâlnim aici o biografie a actualului președinte, precum și secțiuni dedicate activității președintelui: cuvântări și declarații, cronologia activității președintelui, o fotocronică a evenimentelor majore cu participarea președintelui. Nu în ultimul rând, putem remarca o frumoasă prezentare a Palatului Cotroceni, al cărui edificiu principal a fost înălțat de către Domnitorul Șerban Cantacuzino între anii 1679-1681.

Ministerul Apărării Naționale

O pagină plină de informații este și cea oferită de Ministerul Apărării Naționale. Suntem întâmpinați de o secțiune de actualități (știri, pagini speciale, declarații etc.) și una dedicată presei militare. Printre generalități se află drapelul de luptă, simbolurile și heraldica, uniformele armatei etc. În privința istoricului armatei române sunt disponibile doar informații despre perioada modernă. În schimb avem acces la datele sintetice privind efective și armamente și informații referitoare la conducerea armatei. Nu lipsesc nici concepția și politica de apărare a României (prevederi legislative, organizarea serviciului militar, reforma armatei, strategii pentru integrarea în NATO, relații cu țările vecine etc.).

Ministerul de Interne

Ministerul de Interne este prezent în spațiul Web cu o pagină destul de timidă, prezentată când în limba engleză, când în română, după posibili tăți. Mare lucru nu prea găsim aici, dar probabil că nici nu trebuie. Dacă nu știm, putem afla cine este ministrul, adjunctul ministrului și secretarul de stat. Sau putem afla care este rolul Ministerului de Interne, cam cu ce se ocupă el și care sunt structurile sale componente. Pagina mai oferă o agendă așa zisă "săptămânală" (sunt consemnate câteva zile din lunile iunie, iulie și septembrie ale acestui an) în care putem citi ce lucruri importante a mai făcut conducerea ministerului. Cu un sentiment de siguranță deplină, oferit de vigilentul girofar și, doar dacă este necesar, ne putem adresa ministerului, grație tehnologiei de vârf numită poștă electronică.

Ministerul Educației Naționale

Iată că Ministerul Educației Naționale (MEN) a apărut în sfârșit pe Web într-un mod acceptabil. Pentru început, este prezentată administrația centrală (ministru, secretari de stat, departamente). În cadrul secțiunii "Instituții și unități" putem găsi o bogată informație despre inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ superior, Biblioteci Centrale Universitare, Casele Universitarilor etc. În cadrul legislației școlare sunt prezentate ordine ale MEN, dintre care se remarcă ordinul referitor la politica producerii de soft educațional. Nu lipsesc nici legăturile spre alte situri educaționale, iar în cadrul reformei învățământului este explicată și justificată noua modalitate de evaluare în învățământul primar.

Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Pagina Web a MCT oferă informații grupate în mai multe secțiuni. La "acte normative" găsim hotărâri, legi și ordonanțe de guvern referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare, iar la "MCT-info" găsim informații de ultimă oră despre diverse programe, burse, simpozioane. Este prezentat și Colegiul Consultativ la ministerului. În schimb, planul național de cercetare-dezvoltare este "sublim, dar lipsește cu desăvârșire". Sunt prezentați ministrul și secretarul de stat. Mai există aici legături spre paginile Web ale Biroului pentru Integrare Europeană, ale Agenției Naționale pentru Energie Atomică, Rețelei Naționale de Calculatoare (RNC), instituțiilor de cercetare-dezvoltare din țară și ale unităților de învățământ superior conectare la RNC.

Comisia Națională de Informatică

Pagina Web a Comisiei Naționale de Informatică oferă exact două legături active: una spre "Strategia națională de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informației" (sună bine, nu?), iar alta spre proiectul legii "Codul activităților informatice". Dacă sunteți curioși, citiți aceste secțiuni.

Ar mai fi de amintit paginile Web ale Ministerului Finanțelor, Fondului Proprietății de Stat, Comisiei Naționale de Statistică, Departamentului pentru Protecția Copilului și, nu în ultimul rând, baza de date juridice (biblioteca de acte normative și arhiva de jurisprudență) a Ministerului Justiției.


BYTE România - octombrie 1998

(C) Copyright Computer Press Agora